Energija

Zanimivi članki o energiji

FOTOVOLTAIKA

Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo energije svetlobe v električno energijo, beseda fotovoltaika pa izvira iz grške besede »phos«, ki pomeni svetloba in končnice »volt«, po pionirju Alessandro Volta. Bistvo fotovoltaike je, da fotovoltaični materiali in naprave pretvarjajo svetlobno energijo v električno energijo, prva znanstvena odkritja fotonapetostnega pojava pa segajo že v leto 1839. Danes je [...]

By |2015-11-04T16:50:02+02:001 maja, 2013|Categories: Energija, Fotovoltaika, Novice, STROKOVNI TEKSTI|Tags: |Komentarji so izklopljeni za FOTOVOLTAIKA

Skoraj nič energijske stavbe – hiše

Med najpomembnejšimi zahtevami prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb (31/2010/EU) (EPBD Prenovitev) je prehod na skoraj nič energijsko gradnjo novih stavb. Države članice morajo v svojih nacionalnih zakonodajah opredeliti kriterije za skoraj nič energijsko hišo in nato te kriterije postopoma uvesti v prakso, najprej v javnem sektorju, do leta 2020 pa mora postati skoraj nič [...]

By |2015-11-04T16:33:45+02:0024 aprila, 2013|Categories: Energetika, Energija, Novice, Pasivna hiša, Skoraj nič energijska hiša - stavba, Zakonodaja|Tags: , , , |Komentarji so izklopljeni za Skoraj nič energijske stavbe – hiše

Sončna energija v Sloveniji

Sončna energija v Sloveniji Povzetek Prispevek prinaša rezultate raziskave o sončni energiji v Sloveniji, katere izsledki so objavljeni v knjigi [1] z istim naslovom, kot je naslov tega prispevka. V tej raziskavi smo opredelili globalni in kvaziglobalni sončni obsev (gostoto sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oz. nagnjeno sprejemno površino) ter podatke o [...]

By |2016-10-14T10:06:36+02:005 januarja, 2013|Categories: Energetika, Energija, Novice, OKOLJE|Tags: , , |Komentarji so izklopljeni za Sončna energija v Sloveniji

Green economy – obnovljivi viri energije v Sloveniji

1 UVOD Obnovljivi viri energije so sestavni del boja Evropske unije proti podnebnim spremembam, obenem pa prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest ter povečujejo energetsko varnost. Med obnovljive vire energije štejemo biomaso, sončno nergijo, hidroenergijo, vetrno energijo ter geotermalno energijo. V skladu s podnebno-energetskim svežnjem, kot ga je 23. januarja 2008 sprejela Evropska [...]

By |2016-10-14T10:06:36+02:005 januarja, 2013|Categories: Energetika, Energija, Novice, OKOLJE|Tags: |Komentarji so izklopljeni za Green economy – obnovljivi viri energije v Sloveniji

Višji prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je sprejel Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo. V skladu z Energetskim zakonom in Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne [...]

By |2015-11-06T14:17:21+02:003 januarja, 2013|Categories: Energetika, Energija, OKOLJE|Tags: |Komentarji so izklopljeni za Višji prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012

POVZETEK ENERGETSKE BILANCE ZA LETO 2012 Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012 je narejena po metodologiji EUROSTAT. Bruto domaca poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo, bo znašala 313,4 PJ in bo vecja 1,2 % v primerjavi s predhodnim letom. Pridobljena bo iz: 4126,4 kt lignita (+0,4-% v primerjavi s predhodnim letom), 845,5 [...]

By |2013-01-03T22:18:16+02:003 januarja, 2013|Categories: Energija, Novice|Tags: |Komentarji so izklopljeni za Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2012

Energy company staff working at climate ministry

Employees from firms including British Gas and npower being paid to work at Department of Energy, documents reveal Caroline Lucas wrote to the cabinet secretary in 2011 with a warning about secondments. She received no reply. Photograph: Christopher Thomond for the Guardian Almost two dozen employees from companies including the energy giants British Gas and npower are [...]

By |2016-10-14T10:06:37+02:003 januarja, 2013|Categories: Energija, OKOLJE|Komentarji so izklopljeni za Energy company staff working at climate ministry

Obnovljivi viri energije

Veter, sonce in biomase so trije obnovljivi viri energije Obnovljiva energija je energija, ki jo pridobimo iz naravnih virov kot so sončna energija, vetrna energija, dež, plimovanje in geotermalna energija. Obnovljivi viri energijeso postali alternativa fosilnim gorivom in jedrski energiji in so jo zato v 1970 in 1980 letih poimenovali kar alternativna energija. Leta 2008 je bilo približno 19% vse svetovne [...]

By |2015-11-04T16:58:38+02:0028 decembra, 2012|Categories: Energija, Novice, OKOLJE|Tags: , |Komentarji so izklopljeni za Obnovljivi viri energije
Go to Top