Gradnja Pasivne hiše

Spoštovani,

Na podlagi dolgoletnih izkušenj iz celostnega področja gradnje in projektive vam lahko ponudimo izvedbo PASIVNIH  IN NIZKOENERGIJSKIH HIŠ vrhunske kvalitete. Gradnja pasivne hiše je kompleksna in za to potrebujete ekipo strokovnjakov, ki vam bo na podlagi znanja in izkušenj to omogočila brez nepotrebnih problemov in skrbi.

Predstavljamo Vam skupino PasivnaGradnja.si, v kateri smo združili dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo in to na način, da Vam lahko ponudimo celostno storitev od zasnove objekta do izvedbe, ob upoštevanju vseh evropskih energetskih smernic in potrebnih certifikatov. Specializirani smo za izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Vsaka pasivna hiša nam predstavlja poseben izziv.

Nekaj razlogov zakaj izbrati nas:

 • SMO PRVI IN NAJBOLJ IZKUŠENI

Že v letu 2002 smo pričeli s prvimi pasivnimi hišami v Sloveniji in smo jih do danes postavili že več kot 100 ter še več nizkoenergijskih. To je dokaz več, da imamo največ izkušenj in znanja na področju pasivne gradnje v Sloveniji.

 • CELOSTNO PROJEKTIRANJE JE ZAGOTOVILO ZA KVALITETEN PROJEKT

Ena od bistvenih kvalitet našega dela je kompletna izdelava projektne dokumentacije v okviru naše pisarne. To pomeni, da imamo strokovnjake iz vseh udeleženih strok pri pasivni gradnji, ki smo medsebojno dobro povezani. Na vsa tehnična vprašanja in strokovne zahteve smo sposobni odgovoriti, zato so različni segmenti projektne dokumentacije in tehnične rešitve medseboj vedno usklajeni in optimalni.

 • POZNAVANJE ZAHTEV GRADNJE IN PROJEKTIRANJA OBJEKTOV

Naši projektanti imajo dvojno izobrazbo na področju gradbene in arhitekturne stroke. Tudi zaradi tega smo dobro povezani z našimi gradbišči, saj so naši projekti dokaz zdravega sožitja obeh strok in zato vedno dobro stojimo za našimi projekti.

 • DELUJEMO NA PODROČJU CELE SLOVENIJE IN ŠIRŠE

Ne omejujemo se le na lokalno okolje, temveč projektiramo za stranke iz vseh področij Slovenije pa tudi tujine. Na ta način pridobivamo dodatne izkušnje in znanja, ki so odraz različnih tehničnih, podnebnih, oblikovnih in krajinskih zahtev.

 • TEMELJITO POZNAVANJE ZAHTEV PASIVNE GRADNJE

Več kot desetletno delovanje na področju pasivne gradnje, stalno izobraževanje in budno spremljanje stroke ter novih tehničnih rešitev je podlaga za našo strokovnost in samozavest pri oblikovanju prihodnosti takšne gradnje pri nas.

 • SAMOSTOJNO VODENJE POSTOPKA PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA

V fazi izdelave projekta za gradbeno dovoljenje samostojno pridobivamo vso potrebno dokumentacijo s tem v zvezi. V ta okvir lahko štejemo pridobivanje projektnih pogojev, soglasij, po potrebi tudi geodetskih posnetkov in spremljanja postopka na upravni enoti. Na ta način razbremenimo investitorja in racionaliziramo celoten postopek, saj tako najlažje zagotovimo ustreznost vlog, pravočasnih rokov in uskladimo projekt z vsemi zahtevami.

 • RAČUNALNIŠKA VIZUALIZACIJA BODOČEGA OBJEKTA

Pri oblikovanju bodočega objekta izdelamo računalniški tridimenzionalni model, ki nam in investitorju pomaga pri določanju zunanje podobe objekta. Projektantu to predstavlja odlično osnovo za izdelavo in preizkušanje različnih variant ter ustrezno vključitev v okolico, investitorju pa lažjo predstavo in s tem končno odločitev. Izdelamo lahko tudi vizualizacijo interierja.

 • NATANČNA ENERGETSKA ŠTUDIJA ZA VSAK OBJEKT

Pomemben del zasnove vsakega objekta je izdelava energetskega modela objekta. Pri tem uporabljamo certificirani programski paket PHPP. Z njegovo pomočjo predvidimo najbolj optimalne sestavne komponente objekta (izolacija sten, strehe, temeljne plošče, okna, strojne instalacije,…) in tako že v zasnovi poskrbimo za cenovno in stroškovno racionalnost objekta. Hkrati so izjemno natančni rezultati najboljša podloga za konfiguracijo ogrevalnega sistema, kar onemogoča njegovo predimenzioniranje.

 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EKOSKLADA

Za investitorja pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev ali ekokredita Slovenskega okoljskega javnega sklada – EKOSKLAD. Pri tem smo z referenti Ekosklada vedno v kontaktu ter v zvezi s stanjem vloge in javnimi pozivi vedno ustrezno informirani.

 • TEMELJITO POZNAVANJE VSEH GRADBENIH SISTEMOV

Stalno spremljanje trga, poglobljeno poznavanje elementarnih gradbenih materialov in izkušnje z gradbišč nam omogoča podrobno poznavanje vseh gradbenih sistemov na trgu, njihove medsebojne primerjave in dejanske učinke na energetsko in gradbenofizikalno obnašanje objekta. Pri tem smo sposobni investitorju predstaviti vse opcije ter njihove cenovne in učinkovne primerjave.

 • KVALITETNA IZVEDBENA DOKUMENTACIJA

Naša samozavest se kaže tudi na zelo visokem kakovostnem nivoju naše izvedbene dokumentacije – PZI. Pri izdelavi se posvetimo vsem potrebnim segmentom in pomembnim detajlom, ki so neizogiben del vsake energijsko učinkovite gradnje. Projekt je usklajen s strojnimi instalacijami s poudarkom na prezračevanju in vsemi potrebnimi preboji ter statičnimi zahtevami in ostalo dokumentacijo. Del vsake izvedbene dokumentacije je tudi izračun energetske bilance PHPP in popis gradbeno-obrtniških del. V času gradnje pa smo vedno na voljo za pojasnila in tehnično podporo.

 • PONUDBA ZA IZVEDBO Z NAŠIM IZVEDBENIM TIMOM

Po končani fazi izdelave izvedbene dokumentacije strankam pripravimo tudi celovito ponudbo za izvedbo objekta z našim izvedbenim timom. S tem dobi stranka največje zagotovilo glede izvedbenih zahtev gradnje energetsko učinkovitih objektov.

 • ŠIROK OBSEG PROJEKTNEGA DELOVANJA

Projektantski tim je sposoben izdelave širokega obsega nalog: legalizacija, rekonstrukcija, energetska obnova objekta, novogradnje.

 • DOKUMENTACIJA V ZADOSTNIH KOLIČINAH

Dokumentacijo posameznih faz predamo v zadostnih izvodih, to je v papirni in digitalni obliki, kar bistveno olajša delo, poveča natančnost in zmanjša možnost napak med gradnjo.

 • NUDIMO KVALITETEN NADZOR GRADNJE PROJEKTIRANEGA OBJEKTA

Velika prednost naše ponudbe je možnost projektantskega ali gradbenega nadzora. Poglobljeno poznavanje objekta in vseh sestavin projekta ter izkušnje omogočajo najboljši pregled nad delom na gradbišču in drastično zmanjšanje ali kar onemogočanje napak pri izvedbi.

 • NUDIMO IZBOR IZVAJALCEV ZA VSE GRADBENE FAZE

Dolgoletno udejstvovanje v projektivi, nadzoru in gradnji objektov nam je omogočilo, da smo spoznali širok nabor različnih izvajalcev. Tako lahko stranki ponudimo preverjen izbor izvajalcev za posamezne gradbene, obrtniške ali instalacijske faze.

 • V USKLAJENI SKUPINI STROKOVNJAKOV DELO POTEKA TEKOČE IN ZANESLJIVO

Ker smo strokovnjaki, usklajeni in dobro povezani, naše delo poteka hitro in tekoče. Vse želje in nujnosti obdelamo v najkrajšem času. Enako velja pri postopkih z upravno enoto, soglasodajalci, ekoskladom itd. Med gradnjo so naše reakcije zagotovljene v roku 24 ur.

 • SMO PRILAGODLJIVI IN VEDNO NA RAZPOLAGO

Smo zelo prilagodljivi in skušamo upoštevati vse želje naročnikov, npr. pri idejnih variantah, izboru materialov, gradbenih sistemih,… Fleksibilni smo pri terminih za sestanke in druga usklajevanja, kjer se zavedamo, da so tudi naše stranke zaposlene. Zato po dogovoru omogočamo termine tudi izven običajnega delovnega časa in celo na lokacijah izven naše pisarne.

Na področju pasivne gradnje smo na slovenskem področju »orali ledino«. S pasivno gradnjo se ukvarjamo že od leta 2002 – dvanajsto leto. Postavljenih imamo več kot 100 pasivnih hiš po vsej Sloveniji.

Prepričani smo, da Vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo korekten partner pri izvedbi vašega objekta, ki bo Vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo Vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za kvalitetno gradnjo, obenem pa bomo veliko pozornost posvetili energetski učinkovitosti in stroškovni optimizaciji.

Predstavitev skupine PasivnaGradnja.si si lahko ogledate tudi tule:

Ponujamo Vam:

 1. Svetovanje pri izbiri parcele za gradnjo in izdelava predhodne energetske študije
 2. Izdelavo vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
 3. Izdelava projekta za izvedbo
 4. priprava potrebne dokumentacije in pridobitev nepovratnih sredstev s strani Eko sklada
 5. pridobitev vseh potrebnih ponudb za gradnjo
 6. predstavitev gradbenih materialov in njihova primerjava
 7. Izvedba temeljenja na temeljni plošči brez toplotnih mostov
 8. Izvedba Pasivne ali nizkoenergijske hiše v različnih gradbenih fazah, lahko tudi “na ključ”, z vsemi inštalacijami in ureditvijo okolice
 9. Izvedba testa zrakotesnosti
 10. Predstavitev delovanja pasivnega objekta in vseh vgrajenih komponent uporabniku
 11.  Podporo pri uporabi objekta ali morebitno odpravo tehničnih težav v najkrajšem času

Vabimo Vas na sestanek, kjer se lahko o Vašem projektu podrobneje pogovorimo in Vam predstavimo ustrezne rešitve in ponudbe.