Prikaz gradnje s sistemom Energy Plus Sysytem

Predstavljamo Vam prikaz gradnje s sistemom Energy Plus, ki omogo?a izvedbo Pasivnih in nizkoenergijskih objektov popolnoma brez toplotnih mostov. Prikazani so vsi segmenti gradnje.

Loading...

 

Vse komponente sistema si lahko ogledate tule: 

Za izvedbo vašega objekta Vam lahko ponudimo ve? opcij sodelovanja.

  1. Ponujamo brezpla?no predstavitev sistema in uporabe, ?e se boste odlo?ili za samogradnjo
  2. Ponujamo možnost pomo?i pri izvedbi vaše gradbene ekipe. S tem poskrbimo, da je sistem vgrajen pravilno in da so upoštevani vsi parametri
  3. Mi Vam izvedemo objekt in Vam s tem zagotovimo najhitrejšo in najbolj natan?no opcijo za Vašo investicijo. Ta opcija se je pokazala kot najbolj primerna v našem dosedanjem delu in je omogo?ila vrhunsko izvedene objekte.

Kontaktirajte nas!

Za ve? informacij smo vam na razpolago.

Za vsak objekt pripravimo natan?no kalkulacijo materiala in vam predstavimo vse opcije ter razli?ne možnosti, ki jih sistem gradnje ponuja.
Kontaktirajte nas!