Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso,bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote [...]

By |2015-11-04T16:45:52+02:001 maja, 2013|Categories: Obnovljivi viri energije, STROKOVNI TEKSTI|Tags: |Komentarji so izklopljeni za Obnovljivi viri energije

Sončna energija v Sloveniji

Sončna energija v Sloveniji Povzetek Prispevek prinaša rezultate raziskave o sončni energiji v Sloveniji, katere izsledki so objavljeni v knjigi [1] z istim naslovom, kot je naslov tega prispevka. V tej raziskavi smo opredelili globalni in kvaziglobalni sončni obsev (gostoto sončne energije, vpadle v določenem času na horizontalno oz. nagnjeno sprejemno površino) ter podatke o [...]

By |2016-10-14T10:06:36+02:005 januarja, 2013|Categories: Energetika, Energija, Novice, OKOLJE|Tags: , , |Komentarji so izklopljeni za Sončna energija v Sloveniji

Green economy – obnovljivi viri energije v Sloveniji

1 UVOD Obnovljivi viri energije so sestavni del boja Evropske unije proti podnebnim spremembam, obenem pa prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest ter povečujejo energetsko varnost. Med obnovljive vire energije štejemo biomaso, sončno nergijo, hidroenergijo, vetrno energijo ter geotermalno energijo. V skladu s podnebno-energetskim svežnjem, kot ga je 23. januarja 2008 sprejela Evropska [...]

By |2016-10-14T10:06:36+02:005 januarja, 2013|Categories: Energetika, Energija, Novice, OKOLJE|Tags: |Komentarji so izklopljeni za Green economy – obnovljivi viri energije v Sloveniji

Obnovljivi viri energije

Veter, sonce in biomase so trije obnovljivi viri energije Obnovljiva energija je energija, ki jo pridobimo iz naravnih virov kot so sončna energija, vetrna energija, dež, plimovanje in geotermalna energija. Obnovljivi viri energijeso postali alternativa fosilnim gorivom in jedrski energiji in so jo zato v 1970 in 1980 letih poimenovali kar alternativna energija. Leta 2008 je bilo približno 19% vse svetovne [...]

By |2015-11-04T16:58:38+02:0028 decembra, 2012|Categories: Energija, Novice, OKOLJE|Tags: , |Komentarji so izklopljeni za Obnovljivi viri energije
Go to Top