Prednost Energy Plus sistema

Navajamo le nekaj bistvenih prednost vrhunskega gradbenega sistema Energy Plus System, ki  je posebej zasnovan in razvit za gradnjo energetsko varčnih masivnih objektov, z velikim poudarkom na reševanju detajlov. Sistem gradnje omogoča izvedbo objekta popolnoma brez toplotnih mostov, hitro, natančno, predvidljivo in predvsem onemogoča napake.

Kliknite na spodnje naslove in pokazalo se Vam bo več informacij o navedeni tematiki.

Za pasivno gradnjo sta primerna dva zidaka iz kolekcije ENERGY PLUS, to sta Block 400 in Block 500. Za zadnjega je značilna izjemna izolativnost oz. toplotna prehodnost Uzidu= 0,089 W/m2K, kar omogoča izjemno učinkovit toplotni ovoj pasivnih hiš. Omenjeni zid je prava redkost ne le na slovenskem, ampak tudi svetovnem trgu.

Vse gradbene komponente objekta so skrbno izbrane in ustrezno sestavljene. Detajlom je namenjena posebna pozornost. Uporabljamo sisteme kot so ENERGY PLUS in temeljenje na penjenem steklu, ki imajo vsi že sistemsko rešene detajle in tako brez toplotnih mostov. Poglobljeno poznavanje vseh sistemov in gradbenih materialov nam omogoča, da ustrezno rešimo prav vsak detajl.

Gradbeni sistem ENERGY PLUS izpolnjuje številne sodobne oblikovne zahteve, še posebej tiste povezane z zahtevno statično zasnovo. Takšen zid ima namreč izjemno nosilno armiranobetonsko sredico, ki omogoča prenos obtežb preko velikih razponov in skozi množico različnih oblik, brez vsakršnih dodatnih gradbeno-tehničnih in statičnih zahtev povezanih z nepotrebnimi stroški. To je velika prednost, ki jih nimata ne opečna niti lesena montažna gradnja.

Pomembna lastnost sistema ENERGY PLUS je enovita betonska sredica, ki zagotavlja pomemben del zrakotesnega ovoja zgradbe. Ta betonski sloj se nahaja neprekinjeno po celotni kvadraturi zidu in mu praktično ni mogoče zmanjšati te lastnosti. Za razliko od opeke, ki jo je nujno potrebno poškodovati za potrebe vgradnje elektro in strojnih intalacij, ter tanke folije montažnih sistemov, ki je prav tako ogrožena ob vgradnji instalacij. Dosedanja merjenja na naših objektih to neposredno dokazujejo – tipična vrednost blowerdoor test je n50=0,30. Zrakotesnost pasivne in nizkoenergijske gradnje je zelo pomembna iz stališča energetske učinkovitosti, zaščite gradbene konstrukcije in zadovoljevanja pogojev Ekosklada. Nezadostna zrakotesnost zelo vpliva na porabo energije, na netesnih mestih kondenzirana vlaga lahko poškoduje izolacijo in konstrukcijo, Ekosklad pa zavrne vlogo za subvencije ali ekokredit.

Naš gradbeni sistem je sestavljen iz treh neprekinjenih slojev: notranje izolacije, betonske sredice in zunanje debelejše izolacije. Ta sestava se po celotni kvadraturi zidu ne spreminja – ni oslabitev zaradi betonskih vertikalnih in horizontalnih vezi ter preklad kot v klasični gradnji, niti lesene in jeklene konstrukcije kot v montažni gradnji. Poleg tega so zelo dobro rešeni vsi detajli preklad, okenskih špalet, vogalov,… česar ne premore noben drug sistem na trgu.

V sestavi tega zidu je odlična toplotna izolacija NEOPOR, ki je za 22% boljši izolator kot npr. kamena volna in podobne fasadne izolacije. Poleg tega je nosilna konstrukcija debela le 15 cm (pa ima mnogo boljše statične lastnosti kot običajni gradbeni sistemi). Če npr. primerjamo E+ Block 500 ter kombinacijo opeke 30 cm in kamene volne 39 cm, ki imata enako U-vrednosti, je prvi zid tanjši za kar 19 cm. Pri običajni nadstropni hiši enakih zunanjih dimenzij, z uporabo E+ pridobimo kar 15 m2 – to je površina ene udobne otroške sobe.

V le nekaj dneh je zid ENERGY PLUS narejen – skupaj z odlično izolacijo, statično stabilnostjo, rešenimi vsemi toplotnimi mostovi, izdelanimi prekladami in špaletami, … manjka le še omet! Običajno etažo stanovanjske hiše se sestavi v največ dveh dneh. Še isti dan ali pa naslednjega se vgradi beton in etaža je končana.

Nosilna armiranobetonska sredica ima homogeno debelino in poln prerez po celotni kvadraturi zidu kar ustvari izjemno nosilen zid, v gradbeno-statični terminologiji imenovan tudi škatlasti statični model – mnogo boljši od klasične gradnje in še bolj od montažne.

Fasadna izolacija NEOPOR sistema ENERGY PLUS ima več kot dvakrat večjo gostoto snovi kot običajna fasadna izolacija, kar močno izboljša njeno tlačno trdnost in splošno odpornost. Hkrati je zelo zanesljivo pritrjena na nosilno konstrukcijo. Naštete lastnosti so zelo ugodne pri mehanskih obremenitvah kot so toča, potres, udarci in veter.

Notranji sloj zidu predstavlja neopor debeline 5,0 cm, ki se ga na potrebnih mesti enostavno in hitro odstrani z uporabo topilne žice ali postrga. V nastale kanale se nato vgradijo stenske instalacije. Poleg hitrosti je tu velika prednost tudi neposeganje v nosilno konstrukcijo in zrakotesno ravnino, kot je to običajno pri vseh drugih sistemih na trgih.

ENERGY PLUS sistem omogoča zelo natančno gradnjo, pri tem je v veliko pomoč podporna konstrukcija, ki poskrbi, da je zid popolnoma vertikalen in raven. Zaradi tega ni nobenih neravnin, ki bi jih morali z ometom ali drugimi pripomočki naknadno izravnati. Zadostna je že najtanjša debelina ometa.

Premišljen sistem gradnje z neopor zidaki vključuje tudi izjemno zanesljivo in kvalitetno izdelavo okenskih in vratnih preklad (z možnostjo vgradnje omarice za žaluzije) ter špalet s sistemsko rešenimi okenskimi toplotnimi mostovi, vključno z zunanjim slojem, ki delno prekrije zunanji okenski okvir.

Sistem ENERGY PLUS temelji na premišljeni dimenzijski zasnovi v obliki rastrov, ki zagotavljajo enostavno sestavljivost in popolnoma natančen prenos projektne zasnove na gradbišče. Vse dolžine in višine zidov ter zidne odprtine bodo vedno takšne kot v projektu, saj napake praktično niso možne. Kljub temu pa so spremembe na gradbišču po potrebi vedno mogoče – npr dodatno okno, itd.

Sistem ima poleg standardne 15,0 cm betonske sredice možnost tudi 20,0 cm za posebne statične zahteve. Pri tem sta oba povsem kompatibilna, kar pomeni nobenih dodatnih oblikovnih zapletov in nepotrebnih stroškov.

Tisti nekoliko bolj vešči investitorji bodo zid ENERGY PLUS lahko zgradili sami, kar znatno zniža stroške gradnje. Sistem je namreč dovršen in enostavno sestavljiv ter zato dopušča le malo napak med gradnjo. Zid bo imel v vsakem primeru vse svoje prednosti in kvalitete, npr. vrhunska izolativnost, zrakotesnot, brez toplotnih mostov,…

Vrhunska izolacija zidnega sistema poskrbi, da ima objekt nizke potrebe po ogrevanju in hlajenju. Zato so potrebne manjše in cenejše ogrevalne naprave. Zelo pomembno pa je, da takšen objekt v dolgih letih delovanja zagotavlja zelo nizke obratovalne stroške.

To velja predvsem za armiranobetonsko medetažno ploščo v katero se lahko vgradi instalacije prezračevanja in osvetlitve pa tudi druge. Zato niso potrebni spuščen mavčnokartonski strop ali debelejši sloji pod estrihom.

Identičen zidni sistem se uporablja tudi za vkopane zidove, saj je sposoben vzdržati tudi bočne pritiske. Rahlo se ojača le armatura, kar je zelo majhen strošek. V klasični gradnji npr. mora opeko zamenjati armiranobetnoski zid, medtem ko so montažni zidovi povsem neprimerni. Poleg tega je zaradi povsem ravne površine sistema ENERGY PLUS mogoče enostavno in natančno namestiti hidroizolacijo brez nepotrebnih čiščenj in izravnav.

Gradbeni sistem ENERGY PLUS omogoča zelo enostavno kombinacijo zidakov različnih debelin s čimer se doseže pestre oblikovne učinke na fasadi, brez posebnih postopkov in zahtevnih posegov na fasadi.

Pri pasivni in nizkoenergijski gradnji se velikokrat zgodi, da dobro zasnovan objekt izgubi na energetski učinkovitosti zaradi nepredvidenih toplotnih mostov. Najpogostejši primeri so pritrditve žlebov, ograj, raznih senčil, fasadnih elementov ipd. skozi toplotno izolacijo v nosilno konstrukcijo, kar je veliko število toplotnih mostov. ENERGY PLUS teh težav nima, saj ima sistem trdno izolacijo, ki je zelo zanesljivo pritrjena na nosilno konstrukcijo. Vse naštete pritrditve se tako izvede direktno v nosilno izolacijo, brez posega v konstrukcijo in brez toplotnih mostov.

Sodobno in elegantno pa tudi rustikalno oblikovanje zunanjosti objekta pogosto zahteva nevidne omarice zunanjih okenskih senčil. V energetsko učinkoviti gradnji je to dodatna težava zaradi nastanka toplotnih mostov. ENERGY PLUS ima tudi to težavo elegantno rešeno z uporabo sistemske rešitve toplotno izolativnih preklad, ki so veliko bolj izolativne kot druge podobne rešitve na trgu.

Fazni zamik zidakov primernih za pasivno in nizkoenergijsko gradnjo (Block 400 in Block 500) znaša od 10,5 do 13h, kar je v območju idealnih 12h. Poleg tega imajo ti zidaki zelo dobro izolativnost (U-vrednost), tako da je vstop toplote skozi te stene zanemarljivo majhen.

Zidovi sistema ENERGY PLUS omogočajo prehod vlage skozi zidno konstrukcijo, saj je zidna sestava sestavljena v skladu z zahtevami gradbene fizike, ki uvršča sistem med difuzno odprte.

Zidni sistem ENERGY PLUS je dobra kombinacija delno elastičnega (Neopor) in masivnega (beton) materiala, ki zelo dobro duši prehod zvoka skozi konstrukcijo. Pri tem ima pomembno vlogo premišljena dvojna zračna rega v zasnovi zidaka, ki zagotavlja zelo visok nivo zaščite pred hrupom, tako proti zunanjosti kot v notranjih prostorih, kjer je to potrebno.