Primerjava gradbenih sistemov

Na trgu se pojavlja precej gradbenih sistemov in zelo veliko je napačnih informacij o izolativnosi, toplotni prehodnosti, sestavi stene. Vse to so zelo pomembni podatki, ko se odločate za gradnjo in ko se na podlagi teh podatkov dimenzionirajo strojne inštalacije, predvidi kvaliteta bivanja in optimira investicija.

Predvsem pa gre pri navajanju napačnih podatkov za komercialno zavajanje zgolj z namenom pridobiti stranko in ji “prodati” izdelek. Ker delamo pošteno in transparentno smo se odločili, da pripravimo primerjalne izračune vseh sistemov gradnje, ki so prisotni na trgu, da se lahko prepričata, kakšna je dejanska debelina izolacije, ki bi bila potrebna, da bi imeli steno, ki bi ustrezala parametrom posamezne komponente sistema Energy Plus System.

Prikaz primerjave s sistemom E+500

Prikaz primerjave s sistemom E+400

 

Prikaz primerjave s sistemom E+300

 

Prikaz primerjave s sistemom E+250

Prikaz Vaše pridobitve z uporabo sistema Energy Plus System E+500 v primerjavi s klasično opečno gradnjo.

Prikazana je primerjava med uporabo našega sistema E+500 in klasično gradnjo z dodano izolacijo. Primerjava je narejena na objekt Mirna. Upoštevana je izvedba objekta v treh etažah K+P+N. Razvidno je, da je klasični opečni zid za enako izolativnostjo debelejši 19 cm. Če upoštevamo, da je objekt v obeh primerih enakih zunanjih dimenzij, pridobite z uporabo Energy Plus sistema 25,36 m2. Natančneje je prikazano spodaj.   

Prospekt lahko odprete tudi s klikom na to povezavo: Energy Plus System – Prikaz razlike v kvadraturi E+500 – Pasivna Gradnja.si

Prikaz Vaše pridobitve z uporabo sistema Energy Plus System E+400 v primerjavi s klasično opečno gradnjo.

Prikazana je primerjava med uporabo našega sistema E+400 in klasično gradnjo z dodano izolacijo. Primerjava je narejena na objekt Mirna. Upoštevana je izvedba objekta v treh etažah K+P+N. Razvidno je, da je klasični opečni zid za enako izolativnostjo debelejši 19 cm. ?e upoštevamo, da je objekt v obeh primerih enekih zunanjih dimenzij, pridobite z uporabo Energy Plus sistema 21,06 m2. Natančneje je prikazano spodaj.


Prospekt lahko odprete tudi s klikom na to povezavo: Energy Plus System – Prikaz razlike v kvadraturi E+400 – PasivnaGradnja.si