Skupina PasivnaGradnja.si2016-10-14T10:04:17+00:00

O sestavi skupine PasivnaGradnja.si

PasivnaGradnja.si je skupina inženirjev s področja arhitekture, gradbeništva, energetike in drugih dejavnosti, ki zadevajo celostno projektivo ter izvedbo Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov. Stalna prepletenost projektiranja, stik z gradbišči, posvetovanje s ponudniki gradbenih materialov, izvajalci, tujimi strokovnjaki in investitorjem zagotavlja najvišjo kakovost storitev že vse od leta 2002, ko so začetki skupine “orali ledino” na področju pasivne gradnje v Sloveniji. Strokovni tim PasivnaGradnja.si se neprestano izpopolnjuje in po več kot dvanajst letnih izkušnjah najbolj zaupa sistemom gradnje in instalacij certificiranih na Pasivhauss inštitutu v Nemčiji.

V osnovi se skupina deli na dva dela, ki sta medsebojno zelo dobro povezana: PROJEKTIVA in GRADNJA.

PROJEKTIVA

Ta del pokriva vse faze, ki zadevajo načrtovanje objekta od idejne zasnove do zadnjega detajla v projektu za izvedbo. Faze si razdelijo projektanti arhitekture, strojnih in elektro instalacij ter statike in izdelovalca popisa gradbeno obrtniških del. Vse poteka pod nadzorom arhitekta, ki vodi in odgovarja za celoten proces.

  • ARHITEKTURA je jedro celotnega projekta. Arhitekt skupaj z investitorjem oblikuje notranjo tlorisno in zunanjo fasadno podobo, primerno pozicijo objekta na zemljišču in izbor materialov. Arhitekt mora predvideti tudi konstrukcijsko zasnovo in koncept instalacij. V določeni fazi projektant izdela vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, kasneje pa še projekt za izvedbo, ki je osnova za nadaljne delo ostalih projektantov.
  • STROJNE INSTALACIJE so del projekta, ki pokrivajo načrtovanje kanalizacije, vodovoda, ogrevalnega in prezračevalnega sistema ter vseh pripadajočih hišnih priključkov na javna omrežja. Pri zasnovi ogrevalnega sistema je, poleg arhitekture, zelo pomemben še izračun energetske bilance (PHPP ali PURES), ki ga lahko pripravi arhitekt ali strojni inženir.
  • ELEKTRO INSTALACIJE so projekt razvoda in razporeditev svetil, stikal, vtičnic, elektro in komunikacijskih omaric ter pripadajočih hišnih priključkov na javna omrežja. Razporeditev svetil se še posebej usklajuje s pozicijami prezračevalnih difuzorjev na stropu.
  • NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ imenujemo kar statika, saj gre za statično analizo in načrtovanje nosilnosti konstrukcij in z njimi povezanimi detajli.
  • POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL je popis vseh del in materialov za izgradnjo objekta skupaj s projektantskimi cenami. Ta popis je tudi podlaga za pridobivanje ponudb izvajalcev. Popis elektro in strojno instalacijskih del je sestavni del elektro oz. strojnih instalacij.
  • PPROJEKTANTSKI NADZOR. Odvisno od zahtevnosti projekta in zahtev naročnika, lahko zgoraj našteti projektanti izvajajo tudi projektantski nadzor na gradbišču. Ta oblika nadzora omogoča hitro in zanesljivo rešitev morebitnih zapletov na gradbišču. Projektant ima namreč najzanesljivejšo in poglobljeno poznavanje projekta.

GRADNJA

Ta faza predstavlja prenos objekta iz projekta v realnost. Po zakoličbi na terenu nastopijo po vrsti faze: izkop, izvedba temeljev z vsemi sloji in kanalizacijo, zidarska dela, krovska, montažna,… Obseg, vrsta in časovna razporeditev teh faz je odvisna od vrste objekta, izbranega konstrukcijskega sistema in materialov. Generalno pa lahko faze združimo v naslednje posamezne sklope:

  • GRADBENA DELA sestavljajo dela v zvezi z zemeljskimi, betonskimi, zidarskimi deli ter opažna, kanalizacijska in druga pripravljalna dela.Vse spada v III. gradbeno fazo, kjer do zaključa te faze manjkajo še naloge obrtnikov tesarja in krovca.
  • OBRTNIŠKA DELA nastopijo po končanih gradbenih delih. Vključujejo tesarska, krovska, ključavničarska, keramičarska, slikopleskarska, montažerska, kamnoseška in mizarska dela ter izvedbo stavbnega pohištva, estriha in tlakov.
  • INSTALACIJSKA DELA se izvajajo med zgoraj naštetimi deli odvisno od vrste in izbora instalacij. V osnovi gre vedno za strojne (vodovod, kanalizacija, ogrevanje,…) in elektro instalacije, lahko so pa tudi še druge sorodne npr. pametne instalacije itd.
  • GRADBENI NADZOR. Če objekta ne gradi skupina PasivnaGradnja.si, lahko naš strokovnjak izvaja nadzor pri gradnji. Nadzor je obvezen pri vsaki gradnji manj zahtevnih in zahtevnih objektov, nadzornik pa skrbi da gradnja poteka v skladu s projektom in vsemi predpisi.

INTEGRACIJA

Vsi zgoraj našteti projektanti, izvajalci in drugi lahko najbolje in zanesljivo delujejo le v dobro organizirani integraciji s skupnim ciljem – kvalitetno bivalno okolje, kvalitetna gradnja in dolgoročno kakovostno in energetsko učinkovito delovanje objekta. Vsi segmenti projektiranja in gradnje so medsebojno neločljivo povezani in drugače sploh ne morejo delovati. Dobro organizirana in uigrana ekipa pa lahko lastno delovanje prestavi še na višji kakovostni nivo. Tega se zavedamo tudi v skupini PasivnaGradnja.si zato smo se med seboj povezali in ustvarili tim, ki ima vso potrebno znanje in izkušnje, da kakovostno in zanesljivo izpelje vsako naročilo OD PROJEKTA DO OBJEKTA.

Prepričani smo, da Vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo korekten partner pri izvedbi vašega objekta, ki bo Vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo Vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za kvalitetno gradnjo, obenem pa bomo veliko pozornost posvetili energetski učinkovitosti in stroškovni optimizaciji.

Kontaktirajte nas!

PasivnaGradnja.si je skupina izredno Usposobljeni Strokovnjakov

Ponujamo Vam Celostni pristop, Vodenje in Realizacijo Vašega objekta - PASIVNA HIŠA od PROJEKTA do OBJEKTA!
Kontaktirajte nas!

Toggle Sliding Bar Area
Translate »