Rastlinska čistilna naprava

V kolikor vaša novogradnja ali obnovljen objekt nima urejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda v javno kanalizacije, je v skladu z zakonodajo potrebno urediti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v mali čistilni napravi. V sklopu gradnje pasivne hiše vam ponujamo postavitev rastlinske čistilne naprave (RČN), ki omogoča učinkovito in okolju prijazno čiščenje odpadnih vod.

Rastlinske čistilne naprave so poznane že vrsto let

RČN so sonaravni sistem čiščenja različnih vrst odpadnih vod in so razširjene po celem svetu. V Sloveniji se gradijo že od devetdesetih let, v obratovanju jih je že blizu 200. RČN dosegajo zakonsko predpisane standarde za izpust vode v okolje.

Rastlinska čistilna naprava posnema naravne ekosisteme

RČN so prilagodljivi sistemi, ki delujejo po principu naravnih močvirij, kjer mikroorganizmi, rastline in substrat omogočajo razgradnjo in odstranjevanje onesnažil na naraven in okolju prijazen način. Glavni del čiščenja opravijo mikroorganizmi, ki živijo na rastlinskih koreninah in substratu, ki zapolnjuje napravo, zato tudi v zimskem času RČN omogoča učinkovito čiščenje odpadne vode.

Zakaj je RČN boljša od biološke čistilne naprave

 • Robustni sistemi s konstantno visoko kakovostjo čiščenja vode
 • Enostavno vzdrževanje (košnja rastlin enkrat letno)
 • Zanemarljivi stroški obratovanja (zgolj delovanje črpalke)
 • Ne vsebuje kompleksnih strojnih elementov (minimalne možnosti za okvare)
 • Lahko deluje brez električne opreme (v primeru ustreznega naklona terena, črpalka ni potrebna, saj se voda dovaja gravitacijsko)
 • Estetski element na vašem vrtu

Čistila, dopust, povečana poraba vode itd. ne predstavljajo težav pri čiščenju
Ker RČN temeljijo na naravnih zakonitostih, se zlahka prilagajajo nihanjem v količinah in obremenjenosti odpadne vode iz gospodinjstva. Tako čistila, ki jih uporabljamo v običajnih količinah v gospodinjstvu, zmanjšanje količine odpadne vode v času dopusta, ali povečane količine porabljene vode ob intenzivnem pranju perila ne predstavljajo problema pri delovanju RČN.

Zanemarljivi stroški obratovanja in enostavno vzdrževanje

Rastlinsko čistilno napravo odlikujejo:

 • Visok učinek čiščenja ob spremenljivih pogojih dotočne odpadne vode (čas dopusta ali povečane obremenitve ne predstavljajo problema)
 • Doseganje zakonsko določene učinkovitosti preko celega leta (glavnino čiščenja prispevajo mikroorganizmi)
 • Dodajanje mikroorganizmov ni potrebno
 • 99% odstranjevanje bakterij iz odpadne vode
 • Lahko delujejo brez električne in strojne opreme
 • Zanemarljivi stroški obratovanja in vzdrževanja
 • Enostavno vzdrževanje (košnja rastlin enkrat letno)
 • Voda se pretaka pod površino substrata, zato ni smradu ali razvoja insektov
 • So zelena površina
 • Možnost ponovne uporabe prečiščene vode (zalivanje)
 • Enostavna prilagoditev ob povečanju obremenitve

Sočasna izgradnja RČN skupaj s pasivno hišo predstavlja enostavno in cenovno najugodnejšo rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Vaša hiša je okolju prijazna

Poleg visoke energetske učinkovitosti vaše hiše je z rastlinsko čistilno napravo poskrbljeno tudi za naravno in učinkovito čiščenje odpadnih vod. Z minimalno porabo energentov in skrbjo za naše vode dajemo najboljšo doto našim potomcem.

Rastlinska čistilna naprava za enodružinsko hišo.

Rastlinska čistilna naprava za manjše naselje.