Vodenje projektov izgradnje Pasivne ali Nizkoenergijske hiše

Skupina PasivnaGradnja.si deluje na vseh področjih gradbeništva, s poudarkom na energetsko varčni in pasivni gradnji. Po naročilu izvajamo celovito vodenje projektov in z revizijami ter recenzijami preverjamo skladnost projektne dokumentacije z zahtevami veljavnih predpisov ter standardov. Naročniku zagotavljamo varne, gospodarne in učinkovite rešitve.

Vodenje gradbenih projektov je zelo zahteven in kompleksen proces. Pri tem so v pomoč razni računalniški programi in programski sistemi, strokovna literatura in izkušnje z namenom doseganja visoke kvalitete in učinkovitosti dela. Osnoven namen vodenja in obvladovanja projektov je izpolnjevanje planiranih oz. zastavljenih ciljev, kar zahteva budno spremljanje, kakovostno kontrolo in pravočasno ukrepanje ob eventuelnih zapletih. Ker so posledice nerešenih problemov in nedoseženih ciljev plana vedno povezane z nepredvidenimi finančnimi izdatki, dobiva vodenje in organizacija projektov vedno večjo veljavo in pomen pri vsaki gradbeni investiciji.

Investorski inženiring vzpostavlja koordinacijo in nadzor nad celotnim procesom projektiranja, izvedbe in izbora izvajalcev, gradbenega nadzora in drugih storitev potrebnih za uspešen zaključek projekta. Kvaliteten potek procesa temelji na partnerskem odnosu vseh udeležencev pri gradnji, njihovi učinkovitosti, strokovnosti in preglednosti. Pri tem je ključna priprava vseh potrebnih upravnih postopkov in dovoljenj, spremljanje poteka del po sklenjenih pogodbah, izdelava analiz s predlogi za izboljšave ter preverjanje skladnosti izvedbe z načrti in predpisi. 

 Storitve, ki jih nudimo, so:

  • investitorski inženiring
  • strokovna pomoč pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
  • revizije/recenzije projektne dokumentacije
  • pomoč pri izboru izvajalcev
  • strokovni nadzor (obrtniška dela, strojne in elektroinštalacije, geomehanika, koordinacija varnosti in zdravja na gradbišču)
  • kontrola izdelave in montaže jeklenih konstrukcij
  • finančni nadzor
  • strokovna pomoč pri pridobitvi uporabnega dovoljenja
  • periodični pregledi, spremljanje, analiza stanja objektov in konstrukcij
  • trajnostna in Energetsko varčna gradnja.

Prepričani smo, da Vam lahko ponudimo celostno storitev, ter da smo kvaliteten in korekten partner pri izvedbi Vašega objekta, ki bo Vam prijeten Dom, nam pa kvalitetna referenca. Ponujamo Vam torej objekt, ki bo zadostil vsem evropskim kriterijem za pasivno ali nizkoenergijsko gradnjo.

Kontaktirajte nas!

PasivnaGradnja.si je skupina izredno Usposobljeni Strokovnjakov

Ponujamo Vam Celostni pristop, Vodenje in Realizacijo Vašega objekta - PASIVNA HIŠA od PROJEKTA do OBJEKTA!
Kontaktirajte nas!