Višji prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Aktu o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je sprejel Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo. V skladu z Energetskim zakonom in Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne [...]