Izvedba prezračevanja zajema razvod cevi in razdelilnikov, vgradnja rekuperatorja in vgradnja finalnih rozet. Če pri gradnji niso bili izvedeni preboji na stropu in zidovih, je treba k ceni prišteti še to. Skupna cena se giblje med 5 – 9 tisoč € pri običajno velikih hišah.

Cena izvedbe sistema prezračevanja je lahko različna odvisno od velikosti hiše, izbranih sestavnih delov in osebne angažiranosti investitorja. Najbolje je, da se že pred gradnjo hiše dobro premisli in načrtuje sistem in lokacije vseh sestavnih elementov, saj lahko sicer kasneje pride do nepredvidenih zapletov in s tem povezanih stroškov. Najpomembnejši sestavni del sistema je rekuperator, ki je lahko različnih zmogljivosti. Na trgu so naprave v cenovnem rangu 1000 – 3000 €. Pri izbiri pa je potrebno biti pazljiv predvsem na dve lastnosti: toplotni izkoristek in porabo električne energije. Predvsem pri dokazovanju izkoristka je na trgu veliko zavajajočih podatkov. Najbolj zanesljiva je metoda po standardu PHI, kar pa ima le malo proizvodov v Sloveniji.