To je žal pogosto zmotno prepričanje. Grafitni stiropor oz. NEOPOR, kakršno je komercialno ime nemškega proizvajalca BASF in iz katerega se izdeluje zidake ENERGY PLUS SYSTEM, ima enega najmanjših vplivov na okolje med vsemi toplotno-izolacijskimi materiali. Analiza okoljskih podatkov gradbenih materialov zbranih v deklaraciji EPD jasno pokaže, da je NEOPOR uvrščen zelo visoko med materiali namenjenimi termo izolaciji stavb.

EPD izmed vseh deklaracij najbolj reprezentativno prikaže vpliv določenega materiala na okolje. V njej so zbrani podatki o emisijah določenih spojin v okolje in porabi energije v celotnem življenskem ciklu izdelka (LCA analiza). Z metodo, ki upošteva te podatke, se ugotovi dejansko stopnjo vpliva in se lahko materiale primerja med seboj. Ena takih metod je indikator ?OI3, avstrijskega inštituta za zdrave in ekološke zgradbe – IBO, ki poleg t.i. ogljičnega odtisa upošteva tudi emisije SO2 in porabo neobnovljivih virov energije. Izkaže se, da je upoštevanje zgolj ogljičnega odtisa zavajajoče, saj ima SO2 mnogo bolj škodljiv vpliv na okolje – zakisljevanje okolja. Pomembni prednosti izolacije NEOPOR sta tudi zelo nizka toplotna prevodnost in in zelo nizka gostota materiala (vsebuje kar 98%  zraka). To postavi NEOPOR  ob bok splošno najbolj sprejetim “naravnim materialom” ali celo višje.
Izračun ?OI3 za enako toplotno prehodnost konstrukcije U=0,1 W/m²KdeltaOI3 indikator