Nadstrešek nad parkiriščem za dve vozili

Nadstrešek nad parkiriščem za dve vozili Predstavljeno je iskanje rešitve za ureditev parkirišča in izvedbo nadstreška za dve vozili. Obstoječe stanje: Trenutno stanje je parking v naklonu proti hiši. Naklon je 60 cm v dolžini parkirišča. V zasnovi smo predstavili opcijo izravnave platoja za parkiranje in izvedbo konzolnega ali štiri-točkovnega nadstreška. 1 opcija [...]