Energetski pregledi

Kako se izvede energetski pregled? Vsebino energetskega pregleda javnih stavb določa Metodologija izvedbe energetskega pregleda. Pri izvajanju energetskega pregleda je potrebno poleg metodologije upoštevati tudi napotke za izdelavo energetskega pregleda, ki so podani v Priročniku za izvajalce energetskih pregledov. Energetski pregled obsega sledeče dejavnosti: 1. Analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo vključuje pridobivanje podatkov (iz računov, s pomočjo [...]