Izvedba podpornega zidu v Ljubljani

Prikazujemo izvedbo Armirano Betonskega (AB) zidu v Ljubljani. Želja investitorja je bila trajna rešitev z utrditvijo brežine proti cesti in kvalitena izvedba zidu tako s statičnega kot vizualnega vidika. Vse se začne pri temeljih. Ključno je že zastaviti s kvalitetno izvedbo podložnega betona, ki je lahko že skoraj osnova za vsa horizontalna niveliranja. [...]