Prikazujemo izvedbo Armirano Betonskega (AB) zidu v Ljubljani.

Želja investitorja je bila trajna rešitev z utrditvijo brežine proti cesti in kvalitena izvedba zidu tako s statičnega kot vizualnega vidika.

Vse se začne pri temeljih. Ključno je že zastaviti s kvalitetno izvedbo podložnega betona, ki je lahko že skoraj osnova za vsa horizontalna niveliranja. V tem primeu smo dodatno zaščitili zemljino, da ni prišlo do nepredvidenaga posipanja v gradbeno jamo.

Za opažanje je uporabljen veliko panelni opaž. Trenutno je postavljen na vkopani strani, da se lahko postavi armatura ter opaz z druge strani. Poleg funkcije je želja doseči še vizualno lep betonski izdelek. Malce tudi za lasten “gušt”.

Zid je razopažan. Proces izvedbe zidu zelo uspešno zaključen. Betonu je bil dodan še dodatek proti soli. Vizualno ima beton zelo lep izgled. Skrivnost pa je seveda v malce višji marki betona, dobro pripravljenem opažu in seveda uigranosti ekipe pri vgradnji.  Sledi Izvedba hidroizolacije, drenaže in zasip.

Zid zaključen. Zasuta spodnja stran in zaključeno na zgornji obcestni strani. Za zidom smo naredili hidroizolacijo, zaščito iz XPSa in če pasto folijo kot dodatno bariero. Narejen je še vertikali pas drenaznega peska v širini 40 cm do vrha, ki je zavit v filc. Na vrhu je dodan plehnati profil za zaščito. Pride še robnik in prodec, do ceste pa trava.

Za kvaliteten izdelek je potrebna dobra predhodna priprava in celosten pristop. Potreben je preplet med projektnim delom, statiko in kvalitetno izvedbo.

Projekt: Arhem.si

Izvedba: PasivnaGradnja.si