JANUARJA NOVI JAVNI POZIVI EKO SKLADA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA, ZA KREDITIRANJE OBCANOV VEC SREDSTEV

V petek, 28. decembra bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje veljavnosti javnega poziva za kreditiranje obcanov 47OB12, tako da bo veljal do konca februarja 2013. Sredstev bo predvidoma dovolj, znesek razpisanih sredstev je bil povišan za en milijon evrov. Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013 bodo objavljeni januarja. Vlada Republike [...]