Izvedba kleti za Pasivno hišo T v Avstriji

Kletne stene za izvedbo pasivne hiše so izvedene. Uporabljen je sistem Energy Plus System. Kot je razvidno iz slik so tudi vse notranje stene te pasivne hiše izvedene iz enekega gradbenega sistema. Tak način gradnje omogoča zelo hitro izvedbo. Klet je narejena v treh dneh, skupaj z betonažo. Zunanje obodne stene so izvedene s elementi, [...]