Zunanje betonske konzolne stopnice

Primer izvedbe kjer so povezane stopne ploskve

Prikazan je primer izvedbe konzolnih stopnic, ki so vpete v AB steno. Stopnice so predvidene v izvedbi iz vidnega betona, zato je sama izvedba opaža, priprava betona in celoten postopek betoniranja relativno zahteven.

Pri vseh načinih izvedbe je potrebna velika natančnost, da bo končni rezultat takšen kot smo ga pričakovali. Vztrajnost, planiranje in trud se poplača, ko se kovinska konstrukcija “obleče” v finalno leseno formo in ko se razopaža betnoska konstrukcija stopnic.

Več primerov konzolnih stopnic je dostopno na tej povezavi: Konzolne szopnice