Sedaj je tudi južna stran urejena in pripravljena na zasaditev.  Objekt je vstavljen v brežino hriba,  tako da je na južni strani potrebno narediti izravnavo,  ki je na nivoju terase. Ta del zunanje ureditve bo zatravljen. Dostop iz obstoječega terena na južni strani bo po potki,  ki se dviga zvezno iz zahodnega dela proti vzhodni strani parcele.

image

image

image

image

image

image

image