Zakaj je RAL vgradnja oken in vrat nujna za pasivno hišo?

Okna in vrata so pomembni elementi stavbe, ki vplivajo na njeno energetsko učinkovitost, bivalno ugodje, zdravje in varnost uporabnikov ter na videz in vrednost stavbe. Zato je pomembno, da se pri izbiri in vgradnji oken in vrat upoštevajo strokovna merila in smernice, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo in trajnostno delovanje stavbnega pohištva. Ena od teh smernic je RAL vgradnja, ki je priznana kot najvišji standard stroke za montažo oken in vrat.

RAL vgradnja je način vgradnje, ki zagotavlja tesnjenje fuge med oknom ali vratom in objektom v treh ravneh: notranji, vmesni in zunanji. Pri tem velja načelo “znotraj tesneje kot zunaj”, kar pomeni, da mora biti notranji stik zrakotesen in paroneprepusten, vmesni del toplotno izolativen in kolikor se da tesen, zunanji stik pa vodotesen in paroprepusten. RAL vgradnja preprečuje nastanek toplotnih mostov, vdor vlage in zraka ter izboljšuje energetsko učinkovitost in trajnost stavbnega pohištva.

V tem članku vam bomo predstavili prednosti RAL vgradnje oken in vrat pri pasivni hiši, ki je ena od najbolj zahtevnih oblik gradnje z vidika energijske učinkovitosti. Pasivna hiša je stavba, ki ima zelo nizko porabo energije za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter zagotavlja visoko bivalno ugodje in kakovost zraka. Za doseganje teh ciljev je potrebno uporabiti visoko kakovostno stavbno pohištvo ter ga pravilno vgraditi po RAL smernicah.

Predstavitev osnovnik pojmov:

Pasivna hiša je vrsta stavbe, ki ima zelo nizko porabo energije za ogrevanje in hlajenje. To doseže z dobro toplotno izolacijo, zrakotesnostjo, prezračevanjem z rekuperacijo toplote, izkoriščanjem sončne energije in drugimi ukrepi. Pasivna hiša mora izpolnjevati stroge kriterije glede potrebne energije za ogrevanje (manj kot 15 kWh/m2 na leto) in primarne energije (manj kot 120 kWh/m2 na leto).

RAL vgradnja je način vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, kot so okna in vrata, pri katerem se na okvirje pritrdijo dodatni trakovi na zunanji in notranji strani. Ti trakovi se ob montaži nato pritrdijo še na zidove objekta, vmesni prostor pa se večinoma zapolni s poliuretansko peno. RAL vgradnja omogoča tesnjenje vgrajenega stavbnega pohištva v treh ravneh: notranja raven preprečuje prehod toplega zraka iz notranjosti v zunanjost, srednja raven zagotavlja toplotno izolacijo in preprečuje nastanek toplotnih mostov, zunanja raven pa preprečuje vdor vlage in dežja v objekt.

Toplotni mostovi so mesta na fasadi ali drugih delih stavbe, kjer je prenos toplote iz notranjosti proti zunanjosti povečan zaradi slabše toplotne izolacije ali geometrijskih nepravilnosti. Toplotni mostovi povzročajo večje toplotne izgube, nižjo temperaturo površine in povečano tveganje za kondenzacijo in plesen. Toplotni mostovi se lahko pojavijo na spojih med okenskim okvirjem in zidom, med stenami in stropom ali tlemi, na vogalih ali robovih stavbe itd.

Zrakotesnost je lastnost stavbe, ki opisuje njeno sposobnost preprečevanja nekontroliranega prehoda zraka skozi njeno ovojnico. Zrakotesnost je pomembna za zagotavljanje ugodne klime v notranjosti stavbe, saj preprečuje prepih, izgubo toplote ali hlajenja, vdor vlage ali škodljivih snovi ter hrup iz okolice. Zrakotesnost se meri s t. i. blower door testom, ki ustvari podtlak ali nadtlak v stavbi in meri količino zraka, ki uhaja skozi razpoke ali odprtine.

Prednosti RAL vgradnje oken in vrat

V tem poglavju vam bom predstavil prednosti RAL vgradnje oken in vrat pri pasivni hiši. RAL vgradnja je način vgradnje, ki zagotavlja visoko kakovost in učinkovitost vgrajenega stavbnega pohištva. RAL vgradnja ima naslednje prednosti:

 • Zmanjšuje toplotne izgube. RAL vgradnja preprečuje nastanek toplotnih mostov na spoju med oknom ali vratom in zidom, ki so glavni vzrok za izgubo toplote iz notranjosti stavbe. S tem se zmanjša poraba energije za ogrevanje in hlajenje, kar pomeni nižje stroške in manjši vpliv na okolje.
 • Izboljšuje zrakotesnost. RAL vgradnja zagotavlja zrakotesen stik med oknom ali vratom in zidom, kar preprečuje neželen prehod zraka med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. S tem se izboljša kakovost zraka v notranjosti, saj se prepreči vdor vlage, prahu, cvetnega prahu, alergenov, škodljivih snovi in hrupa iz okolice. Zrakotesnost je še posebej pomembna za pasivne hiše, ki imajo prezračevanje z rekuperacijo toplote, ki zahteva zrakotesen zunanji ovoj stavbe.
 • Povečuje trajnost. RAL vgradnja uporablja materiale, ki so med seboj usklajeni in kakovostni. Ti materiali so odporni na staranje, obrabo, mehanske poškodbe, temperaturne spremembe in vremenske vplive. S tem se podaljša življenjska doba vgrajenih oken in vrat ter se zmanjša potreba po vzdrževanju ali menjavi.

RAL vgradnja je torej odlična izbira za pasivne hiše, saj zagotavlja visoko energetsko učinkovitost, udobje in varnost bivanja. RAL vgradnja je tudi certificirana s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki izdaja znak kakovosti v graditeljstvu za montažo stavbnega pohištva. Ta znak potrjuje, da je montaža opravljena po najvišjih standardih stroke in da je nadzorovana s strani neodvisnih strokovnjakov.

Načini izvedbe RAL vgradnje

Predstavil bomo nekaj načinov izvedbe RAL vgradnje oken in vrat pri pasivni hiši. RAL vgradnja je način vgradnje, ki zagotavlja tesnjenje fuge med oknom ali vratom in objektom v treh ravneh: notranji, vmesni in zunanji. Pri tem velja načelo “znotraj tesneje kot zunaj”, kar pomeni, da mora biti notranji stik zrakotesen in paroneprepusten, vmesni del toplotno izolativen in kolikor se da tesen, zunanji stik pa vodotesen in paroprepusten. RAL vgradnja preprečuje nastanek toplotnih mostov, vdor vlage in zraka ter izboljšuje energetsko učinkovitost in trajnost stavbnega pohištva.

Obstaja več različnih načinov izvedbe RAL vgradnje, ki se razlikujejo glede na stanje na terenu, vrsto stavbnega pohištva, želje naročnika in druge dejavnike. Nekateri najpogostejši načini so:

 • Klasična montaža. To je najbolj preprost in najcenejši način RAL vgradnje, ki se uporablja predvsem pri obnovah starejših objektov. Pri tem se okno ali vrata pritrdijo na zid s sidri ali mozniki, vmesni prostor pa se zapolni s poliuretansko peno. Za notranji stik se uporabi silikon ali akrilna masa, za zunanji stik pa tesnilni trak ali lepilna masa. Klasična montaža je hitra in enostavna, vendar ima tudi nekaj slabosti: pena ni dovolj toplotno izolativna, lahko se skrči ali razpoka, trakovi ali mase pa niso dovolj paroprepustni ali vodotesni.
 • Montaža s predpripravljenimi kompletami. To je bolj kakovosten in učinkovit način RAL vgradnje, ki se uporablja predvsem pri novogradnjah ali obnovah z visokimi zahtevami po energetski učinkovitosti. Pri tem se okno ali vrata pritrdijo na zid s sidri ali mozniki, vmesni prostor pa se zapolni s posebnim kompletom za RAL montažo, ki ga sestavljajo različni elementi: tesnilna folija za notranji stik, toplotno izolativna pena za vmesni del in paroprepustna folija za zunanji stik. Ti elementi so med seboj usklajeni in prilagojeni dimenzijam okna ali vrat. Montaža s predpripravljenimi kompletami je nekoliko dražja in zahtevnejša od klasične montaže, vendar zagotavlja boljše rezultate glede tesnjenja, toplotne izolacije in trajnosti.
 • Montaža z dodatnimi trakovi. To je najbolj napreden in kakovosten način RAL vgradnje, ki se uporablja predvsem pri pasivnih hišah ali objektih z visokimi zahtevami po energetski učinkovitosti in zvočni izolaciji. Pri tem se okno ali vrata pritrdijo na zid s sidri ali mozniki, vmesni prostor pa se zapolni s poliuretansko peno. Za notranji stik se uporabi tesnilna folija za notranji stik, za zunanji stik pa paroprepustna folija za zunanji stik. Dodatno pa se na okvir okna ali vrat nalepijo še posebni trakovi za RAL montažo, ki imajo več funkcij: povezujejo okvir s steno, preprečujejo vdor vlage in zraka ter izboljšujejo toplotno in zvočno izolacijo. Montaža z dodatnimi trakovi je najdražja in najzahtevnejša od vseh načinov RAL vgradnje, vendar zagotavlja najboljše rezultate glede tesnjenja, toplotne izolacije, trajnosti in udobja.

Če hiša nima RAL vgradnje oken in vrat, se lahko pojavijo naslednji problemi:

 • Toplotne izgube. Če fuga med oknom ali vratom in zidom ni dovolj toplotno izolirana, lahko pride do prenosa toplote med notranjostjo in zunanjostjo stavbe. To pomeni, da se bo notranja temperatura znižala pozimi in povišala poleti, kar bo zahtevalo več energije za ogrevanje ali hlajenje. Toplotne izgube lahko povzročijo tudi neugodno temperaturno razliko med sredino prostora in bližino oken ali vrat, kar lahko povzroči nelagodje za uporabnike.
 • Vdor vlage in zraka. Če fuga med oknom ali vratom in zidom ni dovolj tesna, lahko pride do vdora vlage ali zraka iz okolice. Vlaga lahko povzroči kondenzacijo na notranji strani stekla ali okvirja, kar lahko privede do nastanka plesni, korozije ali gnitja. Zrak pa lahko povzroči prepih ali hrup, ki lahko motita bivalno ugodje. Vdor vlage in zraka lahko tudi poslabša toplotno izolacijo fuge in s tem poveča toplotne izgube.
 • Poškodbe stavbnega pohištva. Če fuga med oknom ali vratom in zidom ni dovolj prilagodljiva, lahko pride do mehanskih napetosti zaradi različnega raztezanja materialov ob temperaturnih spremembah. To lahko povzroči poškodbe stavbnega pohištva, kot so razpoke, deformacije ali odpadanje delov. Poškodbe stavbnega pohištva lahko poslabšajo njegovo funkcionalnost, estetiko in trajnost.

Zakaj je RAL vgradnja pomembna za novogradnje in rekonstrukcije?

 • Zagotavlja kvalitetno izvedene detajle. RAL vgradnja upošteva gradbenofizikalna načela in dobro gradbeno prakso, ki zagotavljajo pravilno delovanje stavbnega pohištva in njegovo usklajenost z obodnimi konstrukcijami. RAL vgradnja tudi sledi najnovejšim tehničnim smernicam in standardom, ki so priznani na evropski in svetovni ravni. RAL vgradnja je tudi certificirana s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki izdaja znak kakovosti v graditeljstvu za montažo stavbnega pohištva. Ta znak potrjuje, da je montaža opravljena po najvišjih standardih stroke in da je nadzorovana s strani neodvisnih strokovnjakov.
 • Preprečuje poškodbe v območju oken. RAL vgradnja preprečuje nastanek različnih problemov, ki lahko povzročijo poškodbe stavbnega pohištva ali obodnih konstrukcij. Ti problemi so lahko toplotne izgube, vdor vlage in zraka, mehanske napetosti zaradi različnega raztezanja materialov ob temperaturnih spremembah ali nepravilna mehanska pritrditev. Poškodbe stavbnega pohištva lahko poslabšajo njegovo funkcionalnost, estetiko in trajnost ter povzročijo dodatne stroške za sanacijo ali menjavo.
 • Izboljšuje energetsko učinkovitost. RAL vgradnja izboljšuje energetsko učinkovitost stavbe tako, da zmanjšuje toplotne izgube skozi fugo med oknom ali vratom in objektom. To pomeni, da se zmanjša potreba po ogrevanju ali hlajenju prostorov ter poraba energije za te namene. RAL vgradnja tudi prispeva k doseganju višjih energijskih standardov za stavbe, kot so skoraj nič-energijske stavbe (sNES) ali pasivne hiše (PH), ki zahtevajo visoko zrakotesnost ovoja stavbe in minimalne toplotne izgube skozi fuge.

Zakaj je nesmoterno kupiti draga okna in jih potem vgraditi z napačno montažo?

 • Zmanjšuje se učinkovitost oken. Če okna niso pravilno vgrajena, se zmanjša njihova učinkovitost glede na toplotno prehodnost, zvočno izolativnost, zrakotesnost in vodotesnost. To pomeni, da okna ne bodo dosegala svojih tehničnih lastnosti, ki so bile deklarirane s strani proizvajalca. Na primer, če je okno s trojnim steklom in lesenim okvirjem deklarirano z Uw = 0,8 W/m2K, lahko zaradi slabe montaže ta vrednost naraste tudi do 1,5 W/m2K ali več. To pomeni, da bo skozi okno prišlo več toplote pozimi in več hladu poleti, kar bo zahtevalo več energije za ogrevanje ali hlajenje prostorov.
 • Zmanjšuje se življenjska doba oken. Če okna niso pravilno vgrajena, se lahko pojavijo različne poškodbe na oknih ali na obodnih konstrukcijah. Te poškodbe so lahko razpoke, deformacije, odpadanje delov, korozija ali gnitje. Te poškodbe lahko poslabšajo funkcionalnost in estetiko oken ter skrajšajo njihovo življenjsko dobo. Na primer, če je okno slabo pritrjeno na zid ali če ni dovolj prilagodljivo za različne raztezanje materialov ob temperaturnih spremembah, se lahko okno deformira ali razpoka. To lahko povzroči slabše tesnjenje fuge med oknom in zidom ter vdor vlage ali zraka.
 • Zmanjšuje se donosnost investicije. Če okna niso pravilno vgrajena, se zmanjša donosnost investicije v draga okna. To pomeni, da se ne bodo povrnili stroški nakupa in montaže oken s prihranki pri energiji ali s povečanjem vrednosti stavbe. Na primer, če je cena oken s trojnim steklom in lesenim okvirjem 500 EUR/m2, cena montaže pa 50 EUR/m2, bo investicija za 10 m2 oken znašala 5500 EUR. Če bi bila montaža pravilna po RAL smernicah, bi se investicija povrnila v približno 10 letih s prihranki pri energiji za ogrevanje ali hlajenje. Če pa bi bila montaža slaba, bi se investicija povrnila šele po 20 letih ali več.

Način prepoznavanja RAL vgradnje oken in vrat:

 • Pregled trakov za tesnjenje. Pri RAL vgradnji se na okvirje oken ali vrat pritrdijo dodatni trakovi za tesnjenje na zunanji in notranji strani. Ti trakovi so običajno različnih barv in oblik ter so vidni na spoju med oknom ali vratom in zidom. Če vidite te trakove, je to dober znak, da je vaše okno ali vrata vgrajeno po RAL smernicah. Če pa vidite le poliuretansko peno ali silikon, ki zapolnjuje rego med oknom ali vratom in zidom, je to znak za klasično vgradnjo.
 • Pregled globine namestitve. Pri RAL vgradnji se okna in vrata namestijo na zunanjo linijo zidu ali celo nekoliko navzven od zida, da se dobijo prostor za lepilo toplotne izolacije. S tem se prepreči nastanek toplotnih mostov in toplotnih izgub. Če je vaše okno ali vrata nameščeno na sredino ali notranjo linijo zidu, je to znak za klasično vgradnjo.
 • Pregled certifikata. Pri RAL vgradnji je ključnega pomena, da je izvedena kakovostno in da ima izvajalec za montažo oken RAL tudi poseben certifikat. Ta certifikat dokazuje, da je izvajalec usposobljen za RAL vgradnjo in da uporablja ustrezne materiale in postopke. Če imate dvome o kakovosti vaše vgradnje oken ali vrat, lahko zahtevate od izvajalca, da vam pokaže certifikat za RAL montažo.

Pomen kvalitetne projektne dokumentacije:

Projektna dokumentacija je temelj za uspešno realizacijo vaše pasivne hiše, saj vsebuje vse potrebne podatke in načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja. Projektna dokumentacija mora biti skladna z zakonskimi predpisi, prostorskimi akti, tehničnimi normativi in smernicami za pasivno gradnjo.

Projektna dokumentacija se sestoji iz več faz:

 • Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP): Izdelava IZP je sicer neobvezna, ker pridobivanje projektnih pogojev ni obvezno, je pa potrebno, da projektant na podlagi pogojev izdela naslednje vrste projektne dokumentacije. IZP vsebuje osnovne podatke o objektu, njegovi lokaciji, funkciji, obliki, velikosti in orientaciji ter predvidenih materialih in instalacijah. IZP služi kot osnova za pridobivanje mnenj in soglasij od pristojnih organov in služb.
 • Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): DGD je skupaj z mnenji sestavni del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti. DGD vsebuje podrobnejše načrte objekta s strokovnih področij arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih instalacij ter krajinske arhitekture. DGD mora izkazovati skladnost gradnje z določbami prostorskega akta, pogoji mnenjedajalcev, lastništvom zemljišča, priključitvijo na komunalno infrastrukturo in plačilom komunalnega prispevka. DGD mora tudi dokazovati izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekt glede varnosti, zdravja, požarne varnosti, varstva okolja in energijske učinkovitosti.
 • Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): PZI je priloga k prijavi začetka gradnje na upravni enoti. PZI je namenjena izvajalcu gradbenih del in vsebuje natančna navodila za zakoličenje objekta in izvedbo gradnje. PZI vsebuje podrobnejše načrte objekta s strokovnih področij arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih instalacij ter krajinske arhitekture. PZI vsebuje tudi popis del s projektantskim predračunom in razne detajle, pomembne za samo izvajanje del. PZI mora biti skladen z DGD in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja.
 • Projektna dokumentacija izvedenih del (PID): PID je obvezna in potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja na upravni enoti. PID je namenjena dokazovanju skladnosti izvedenih del s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. PID vsebuje načrte objekta po stanju po koncu gradnje s strokovnih področij arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih instalacij ter krajinske arhitekture. PID vsebuje tudi popis dejansko vgrajenih materialov in porabljenega dela ter morebitne spremembe glede na PZI.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je pomembno, da jo opravi arhitekt, ki ima poglobljeno poznavanje detajlov pomembnih za pasivno gradnjo in izkušnje pri gradnji. Arhitekt mora upoštevati stroge kriterije za toplotno izolativnost in zrakotesnost ovoja stavbe, ki so bistveni za dosego pasivnega standarda. Arhitekt mora tudi poznati specifične materiale in tehnologije za pasivno gradnjo ter jih ustrezno uporabiti v projektu. Arhitekt mora tudi sodelovati z drugimi strokovnjaki s področja statike, elektrotehnike, strojništva in krajinske arhitekture ter uskladiti njihove načrte z arhitekturnim načrtom.

Kvalitetna projektna dokumentacija je ključna za kvalitetno izveden objekt. Projektna dokumentacija je namreč podlaga za nadzor nad gradnjo, ki ga lahko opravi le usposobljen projektant na tem področju. Nadzor nad gradnjo je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in nadzoruje kvaliteta izvedenih del. Nadzor nad gradnjo je bistven za preprečevanje napak in pomanjkljivosti pri izvedbi del ter zagotavljanje skladnosti objekta z zakonskimi predpisi in tehničnimi normativi.

Projektno dokumentacijo mora izdelati arhitekt, ki ima poglobljeno poznavanje detajlov pomembnih za pasivno gradnjo in izkušnje pri gradnji. Kvalitetna projektna dokumentacija je temelj za uspešno realizacijo vaše pasivne hiše ter za zagotovitev njenega optimalnega delovanja in trajnosti.

Pomen strokovnega nadzora pri gradnji pasivne hiše in izpostava segmenta RAL vgradnje oken in vrat:

Strokovni nadzor je obvezen del vsakega posega v prostor, ki ga določa zakon o graditvi objektov. Strokovni nadzor pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt, in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Pri gradnji pasivne hiše je strokovni nadzor še toliko bolj pomemben, saj se kvalitetno oz. nekvalitetno projektiranje in izvedba takšnega objekta neizogibno izkažeta v samem obratovanju zgradbe. Obratovalni stroški so namreč neposreden odraz delovanja toplotnega ovoja, materialov, strojnih instalacij, itd. Investitor gradnje takšnega objekta se zaveda, da se bo investicija le z zanesljivim projektom in kvalitetno izvedbo dolgoročno izšla. Zato je smiselno najeti strokovnjaka za pasivno gradnjo, ki bedi nad celotnim procesom.

Znano je, da so v pasivni in nizkoenergijski gradnji zelo pomembni že detajli. Napake v takem merilu lahko rezultirajo v nepredvideno energetsko in gradbenotehnično obnašanje objekta. Najblažje posledice so povišani stroški za ogrevanje, kaj hitro pa se lahko zgodi, da so strojne instalacije poddimenzionirane in ne zmorejo ogrevati objekta ali pa se pojavijo poškodbe v konstrukciji in je lahko ogrožena celo statična stabilnost objekta. Naknadni posegi pa vedno prinesejo visoke stroške. Takšnim težavam se izučeni in izkušeni strokovnjaki izognemo že v fazi projektiranja.

Eden od ključnih segmentov pri gradnji pasivne hiše je RAL vgradnja oken in vrat. RAL vgradnja je način vgradnje, ki upošteva gradbenofizikalna načela in smernice RAL združenja, ki je ena najstarejših skupnosti za kakovost na svetu. RAL vgradnja zagotavlja optimalno tesnjenje rege med oknom ali vratom in zidom v treh ravneh: zunanji, srednji in notranji. S tem se preprečijo toplotne izgube, vdor vlage in zraka, mehanske napetosti in druge težave, ki lahko nastanejo zaradi slabe vgradnje.

Pri RAL vgradnji je pomembna tudi vloga nadzora. Nadzornik mora preveriti, ali so okna in vrata nameščena na zunanjo linijo zidu ali celo nekoliko navzven od zida, da se dobijo prostor za lepilo toplotne izolacije. Nadzornik mora tudi preveriti, ali so na okvirje oken ali vrat pritrjeni dodatni trakovi za tesnjenje na zunanji in notranji strani ter ali so ti trakovi različnih barv in oblik ter vidni na spoju med oknom ali vratom in zidom. Nadzornik mora tudi preveriti, ali je izvajalec za montažo oken RAL imel poseben certifikat za RAL montažo.

Strokovni nadzor je bistven za uspešno realizacijo vaše pasivne hiše ter za zagotovitev njenega optimalnega delovanja in trajnosti.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *