Vse gradbene komponente objekta so skrbno izbrane in ustrezno sestavljene. Detajlom je namenjena posebna pozornost. Uporabljamo sisteme kot so ISORAST, ENERGY PLUS in temeljenje na penjenem steklu GLAPOR, ki imajo vsi že sistemsko rešene detajle in tako brez toplotnih mostov. Poglobljeno poznavanje vseh sistemov in gradbenih materialov nam omogo?a, da ustrezno rešimo prav vsak detajl.

Gradbeni sistem ENERGY PLUS izpolnjuje številne sodobne oblikovne zahteve, še posebej tiste povezane z zahtevno stati?no zasnovo. Takšen zid ima namre? izjemno nosilno armiranobetonsko sredico, ki omogo?a prenos obtežb preko velikih razponov in skozi množico razli?nih oblik, brez vsakršnih dodatnih gradbeno-tehni?nih in stati?nih zahtev povezanih z nepotrebnimi stroški. To je velika prednost, ki jih nimata ne ope?na niti lesena montažna gradnja.

Danes pogosto spregledano dejstvo energetsko u?inkovite gradnje je vloga toplotne kapacitete objekta znotraj toplotnega ovoja. To je sposobnost sprejemanja in oddajanja velike koli?ine toplote, kar je neposredno vezano na maso objekta. Pomembno ni namre? le koliko toplote preide skozi toplotni ovoj objekta, ampak nujno tudi koliko se objekt zaradi te toplote ogreje ali ohladi. Objekt z majhno maso se bo poleti zelo hitro ogrel, pozimi pa zelo hitro ohladil. Ogrevalni sistem mora zato neprestano loviti ta nihanja (ogrevati/hladiti), kar se pozna na ve?ji porabljeni energiji. Nikakor pa ne smemo pozabiti vpliva na udobje bivanja: nih?e si ne želi prenizkih ali previsokih temperatur, ravno tako tudi ne nekotroliranega nihanja. Beton (kot tudi kamen) je dale? najboljši akumulator toplote med vsemi gradbenimi materiali, dosti slabša sta les in opeka, še slabše pa se izkažejo toplotne izolacije, saj te vsebujejo veliko zraka (nad 90 %), ki zelo slabo akumulira toploto. Iz tega sledi, da se dale? najbolj izkažejo kamnite in betonske zgradbe, nekoliko slabše so ope?ne, najslabše pa so montažne, saj so stene ve?insko (nad 80%) iz toplotne izolacije.