Vzorčna Pasivna hiša v Ljubljani

Namen projekta je postaviti vzorčno pasivno hišo, ki bo služila kot center našega delovanja. Energetska bilanca objekta je 8,8 kWh/m2a. Vzorčna pasivna hiša bo namenjena prikazu načina delovanja sistemov, ki so potrebni za delovanje pasivne hiše in hiše kot celote. Objekt je lociran v Ljubljani in kot na idealni lokaciji za dostop in ogled iz vseh smeri.

Kratek opis objekta:

Vzorčna pasivna hiša je sestavljena iz treh etaž. V delno vkopani kleti bodo prostori namenjeni za dejavnost predstavitve objekta, njegovoga delovanja, komponent in sestanke s potencialnimi strankami. V pritličju in nadstropju so izvedeni bivalni prostori. V pritličju je odprto zasnovan dnevni del objekta s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. nadstropje je dostopno preko notranjega odprtega stopnišče. V nadstropju so tri otroške sobe s kopalnico ter del za starše s kopalnico in garderobo.

Objekt je zasnovan kot pasivna hiša. Za izvedbo ovoja je uporabljen gradbeni sistem TermoLOGiK. Objekt ima vgrajeno prezračevanje z rekuperacijo in nekaj opcij ogrevanja, ki bodo služile kot prikaz delovanja za potrebe izobraževanja in meritev, ki se bodo v objektu izvajale. Posebnost objekta je, da ima vgrajeno aktivacijo betonskega jedra, preko katere bomo lahko v poletnih mesecih objekt hladili, v zimskih pa ogrevali. Prednost takega sistema je velika temperaturan vztrajnost in majhna poraba energije. Objekt bo imel postavljeno fotovoltaično elektrarno s katero bo prišel v razred plus energijskih hiš.

Namen objekta:

Namen objekta je širši javnosti predstaviti delovanje pasivne hiše in njenih prednosti za boljše bivalne pogoje. Objekt bo služil kot generator novih poslovnih dogodkov in bo generiral nove projekte, ki jih bomo realizirali skupaj s partnerji, s katerimi sodelujemo in so nam pomagali realizirati ta objekt.

V objektu bodo lahko zainteresirane stranke tudi preživele nekaj dni in tako do potankosti spoznale delovanje pasivne hiše ter bivalnih pogojev, ki jih le ta omogoča. Poleg osnovne promocijske dejavnosti bo projekt služil kot izobraževalno polje za arhitekte in druge projektante, ki jih zanima realizacija pasivnih hiš. Dvakrat do trikrat na leto bodo organizirani strokovni seminarji na temo projektiranja in izvedbe pasivnih objektov.

Dejavnosti v objektu bomo aktivno spremljali preko senzorike ter imeli podatke o porabi energije, kvaliteti zraka, pretokih energije in vsem potrebnim za še boljšo realno predstavitev objekta strankam in strokovni javnosti. Za predstavitev teh podatkov bo narejena posebna spletna stran, kjer bo možno podatek spremljati v realnem času.

Prednost za sodelujoče v projektu:

Vsi sodelujoči partnerji na objektu bodo predstavljeni bodočim strankam kot kvalitetni in strokovni izvajalci v svojem segmentu delovanja. Navedeni bodo tudi v predstavitvenem materialu, ki ga bo doibla vsaka stranka ob obisku objekta. Najpomembneje pa je, da bomo s sodelujočimi partnerji sodelovali tudi pri realizaciji prihodnjih pasivnih hiš, ki jih bomo realizirali za naše stranke.

Način promocije:

Objekt bo imel ob odprtju kar veliko medijsko pozornost, saj je kot tak edinstven na področju Ljubljane in regije. Poleg obstoječih dejavnosti bo objekt predstavljen na konferenci za pasivno gradnjo, sodeloval bo v projektu Odprte hiše, kjer si lahko stranke ogledajo nove objekte in na dnevih odprtih vrat pasivnih hiš.

Naš cilj:

Na področju pasivne gradnje delujemo že od leta 2002. S postavitvijo vzorčne pasivne hiše želimo še dodatno približati in predstaviti ta način gradnje bodočim strankam, arhitektom in strokovnjakom na področju energetike. Prepričani smo, da bo na ta način objekt deloval kot generator novih idej, poslovnih dogodkov in novih projektov, ki jih bomo realizirali skupaj s svojimi partnerji v zadovoljstvo naših strank.

Nekaj slik objekta:

Več podatkov o objektu in prikaz poteka gradnje pa si lahko ogledate tule: Vzorčna pasivna hiša – gradnja