Toplotna kapaciteta Pasivne hiše

Toplotna kapaciteta pasivne hiše predstavlja količino toplote, ki jo lahko hiša shrani in nato oddaja v prostor. To pomeni, da pasivna hiša z visoko toplotno kapaciteto lahko absorbira veliko količino toplote, ki jo oddaja notranje ogrevanje, sončna energija ali drugi vroči viri. Ta shranjena toplota se lahko nato počasi sprošča v prostor, kar omogoča bolj konstantno notranjo temperaturo.

Visoka toplotna kapaciteta je običajno dosežena z uporabo gradbenih materialov z veliko maso, kot so beton, ki ima visoko gostoto v sklopu gradbenega sistema TermoLOGiK.

Ti materiali lahko shranjujejo veliko količino toplote in imajo dolgo časovno konstanto, kar pomeni, da sproščajo toploto počasi in postopoma. Pasivne hiše z visoko toplotno kapaciteto so zato običajno bolj udobne za bivanje, saj imajo manjša nihanja temperature in zagotavljajo bolj konstantno notranjo klimo.

Kako se izračuna toplotna kapaciteta pasivne hiše:

Toplotna kapaciteta pasivne hiše se izračuna kot vsota toplotnih kapacitet vseh gradbenih materialov, ki tvorijo zunanjo ovojnico hiše, in notranjih materialov (npr. pohištva, talnih oblog itd.), ki lahko vplivajo na shranjevanje in oddajanje toplote v prostor.

Izračun toplotne kapacitete pasivne hiše lahko poteka na dva načina:

  • Izračun na osnovi gradbenih materialov: V tem primeru se uporabijo podatki o gostoti, specifični toploti in debelini gradbenih materialov, ki se uporabljajo pri gradnji pasivne hiše. Vsak gradbeni material ima svojo termično maso, ki se nato sešteje s termičnimi masami drugih gradbenih materialov, da se dobi skupno termično maso ovojnice hiše. Skupna toplotna kapaciteta se nato izračuna s pomočjo enačbe, ki upošteva celotno maso materialov in njihovo specifično toploto.
  • Izračun na podlagi simulacij: Za natančnejši izračun se lahko uporabijo računalniške simulacije, ki upoštevajo različne parametre, kot so lokacija hiše, orientacija, uporaba okenskih stekel, debelina sten in drugi gradbeni detajli. Programska oprema za simulacije upošteva prenose toplote skozi ovojnico hiše v odvisnosti od zunanje temperature, sončne obsevanosti in notranjih obremenitev.

V praksi se običajno uporablja kombinacija obeh pristopov, pri čemer se simulacije uporabljajo za določanje natančnejših parametrov, medtem ko se izračuni na osnovi gradbenih materialov uporabljajo za grobe ocene. Izračun toplotne kapacitete pasivne hiše je pomemben za zagotavljanje učinkovitega delovanja pasivnega sistema ogrevanja in hlajenja ter udobno bivanje.

Poleg tega ima visoka toplotna kapaciteta pasivne hiše tudi druge prednosti, kot so nižji stroški ogrevanja in hlajenja ter manjša potreba po uporabi ogrevalnih in hladilnih sistemov. To pa lahko vodi v prihranek pri stroških energije in prispeva k trajnostnemu bivanju.

Visoka toplotna kapaciteta pasivne hiše je ključna za kvalitetno bivanje, saj zagotavlja stabilno notranjo temperaturo in bolj udobno bivalno okolje brez velikih nihanj temperature. S sposobnostjo zadrževanja toplote in počasnega oddajanja le-te v notranjost hiše, tudi ko ogrevalni sistem ne deluje, lahko pasivna hiša z visoko toplotno kapaciteto prihrani veliko energije, zmanjša stroške ogrevanja in ohrani okolje čisto. Za dosego visoke toplotne kapacitete pri gradnji pasivne hiše je pomembno izbrati prave gradbene materiale in gradbeni sistem, ki omogoča izvedbo pasivne hiše z veliko termične mase, kot je na primer gradbeni sistem TermoLOGiK.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *