meni 1

 

meni 2

 

 

 

 

 

DRAGI MILAN, PIŠEM TI KOT SOVRSTNIK – VENDAR  NIKOLI TVOJ SOMIŠLJENIK, PREDVSEM PA BUDEN OPAZOVALEC TVOJIH DEJANJ.

Dobro me poznaš saj sva vrstnika iz ?asa študija v letih 1961-1965. Ko smo se tedaj študenti na EF borili proti partijsko vsiljeni študijski reformi in proti njeni nevidni politiki socialne diferenciacije študentov ter na koncu tr?ili ob problem  DEMOKRACIJE in politi?nega monopola, je bil izraz politi?ne stranke in politi?na demokracija prepovedan. Tedaj je Jože Pu?nik prvi? prišel iz zapora.  Ti  si bil tedaj, ?e se ne motim, org. sekretar univ. komiteja ZK. Kot študentski aktivist sem bil tvoj u?enec, vendar vsega skupaj le 2 uri, ve? nisem zmogel, ker nisem zmogel prisostvovati ve?nemu prelivanju enih in istih besed – prelivanju iz votlega v prazno. Govoril si namre? o demokrati?nem socializmu. Kar je najbolj šokantno pa je, da je bilo celo re?eno, da gre za znanstveni socializem in znanstveni pristop.

Žal nekaj takega, v modernejši ina?ici govorijo  in ponavljajo tudi danes tvoji mladinci v Združeni levici, ki je sicer nastala v inkubatorju nacional kapitalisti?nega Foruma 21.  Ni? nimam proti novo izvoljenim poslancem, najprodornejši med njimi mi je celo simpati?en, zamerim jim le to, kot vidim iz dosedanjih nastopov, da so jim ?lovekove pravice in demokracija povsem tuje, ve?inoma zgolj beseda na ustih, s katero lepšajo svojo podobo pred ljudmi. Težko verjamem, da bodo to popravili, ?eprav bi rad videl, da sem se zmotil.

Sam nikoli nisem bil v partiji. Ko so me na Univerzi in v podjetju silili vanjo, sem jih vedno vprašal V KATERO in takoj so odnehali, kajti na politi?nem trgu je bila samo ena stranka, to pa jaz, ki sem razmišljal neznanstveno in sem vedno verjel, da je v politiki potrebna izbira, nikakor nisem mogel razumeti in sprejeti.

Tovariš Milan, v interesu slovenskih državljanov ti 50 let pozneje predlagam in te pozivam, da odgovoriš na nekatera vprašanja tako, kot se za politika v demokraciji spodobi. ?eprav si se za politiko kvalificiral v totalitarnem režimu, katerega si celo soustvarjal, je danes  ogromno Slovenk in Slovencev mnenja, da je nekdanji ?as vendarle minil in da bi politiki – sedanji in nekdanji, morali odgovarjati za svoja dejanja. Tudi za tista dejanja, ki pomenijo  instrumentalizacijo  drugih. Gre za  zlorabo nezadovoljstva mladih, predvsem pa medijev in sodstva.

Dragi Milan, mnogo pojasnil dolguješ narodu, ?eprav so mediji ljudstvo uspeli prepri?ati v tvojo dobronamernost in nedolžnost. Ta prepri?anost je šla tako dale?, da ljudje mislijo, da si nekakšen (celo dvojni)  upokojenec – kar je res in da doma okopavaš krompir ali beliš stanovanja. Kar pa  ni res,  ni samo neresnica je zakrito  zvita laž, na kateri zdaj uspeva tvoja mo?. Ljudje pravijo »saj to ni mogo?e«. Vendar jaz pravim: NEMOGO?E je samo v Sloveniji MOGO?E !

Tovariš Milan. ?lovek je zmotljiv in popravljiv, zato menim, da so tudi pri tebi možni popravljalni ukrepi pod dolo?enimi pogoji.  Te pogoje ti želim predstaviti.

Pozivam te, da se pred slovenskimi volivci in državljani JAVNO soo?iš z nekaterimi zelo pomembnimi dejstvi. Gre za to, da se javno opravi?iš in pojasniš kdaj in kako boš izpolnil svojo odgovornost za:

  1. Tvojo ignoranco odlo?itve US poleti 1992, ki je zahtevalo prestavitev volitev po uboju Ivana Krambergerja in suspenzu njegove liste v 2 volilnih enotah
  2. Svojo, ljudstvu zamol?ano funkcijo tajnega sodelavca KOS, s kodnim imenom Plavi
  3. Trgovino z orožjem – v imenu države, na ?elu katere si bil takrat in kasneje !

Vse našteto je zelo vplivalo na tok slovenske novejše zgodovine, zato je zelo pomembno, da te stvari javno raz?istimo. Pozivam te torej na javni odgovor.

Tovariš Milan, ko ste ?lani slovenske delegacije v ZKJ  zapustili jugoslovanski  partijski kongres januarja 1990 leta v Beogradu, sem te pri?akal pred današnjim parlamentom in ti zaploskal. Mislil sem, da je s tem konec komunizma in da boste sestopili z oblasti.  Vendar, sanje tistega ve?era se niso uresni?ile, ostal je le nov dan, za njim pa cela  desetletja  nadaljevanja starega režima, nedemokrati?ne politike in predvsem prek državnih podjetij roparskega iz?rpavanja z državnih podjetij.

Tu ne morem mimo vstajništva, ki je v celoti razdelilo današnjo Slovenijo in jo indoktriniralo z lažmi in miti o preteklosti. Rezultat tega je  danes sovraštvo, obupanost, mržnja in izklju?evanje med ljudmi. Kar si zakuhal z vstajami, vem, da ne znaš in ne moreš popraviti. Dopusti pa to drugim, tudi tvojim nasprotnikom, da to storijo  s pomo?jo poštenih volitev, ki se jih ti ne udeležuješ neposredno, pa? pa le prek svojih podaljškov med vstajniki in reinkarniranimi  bivšimi »levimi« strankami.

Zato naj te najprej spomnim dragi Milan, VOLITVE JE TREBA DOBITI POŠTENO, v odprti tekmi, ne s pošiljanjem konkurence v ZAPOR.  PRIDE ?AS, KO NI VE? ?ASA, zato predlagam, kot sem zapisal na transparent: ZAHTEVA(J)MO ZAMENJAVO NA DOBU, NA VRSTI JE  MILAN K. – s kodnim imenom PLAVI !

Na Dob  ti bom jaz in še mnogi drugi, pripravljeni nositi ?asopise in še kak priboljšek – spodbujevalnik za samozavedanje, ozdravljenje duše in vesti. Vendar brez sankcij ne bo šlo. Zato predlagam zate vsaj toliko let zapora kolikor mesecev je JJ prisiljen nezakonito preživljati zapor na Dobu. To bi bila pravi?na in mila kazen. O Masleši pa ne bom govoril, Masleša ni vreden niti zapora !

Dragi Milan K., še ti bom pisal, še te bom pozival, tudi preko interneta in redkih necenzuriranih medijev, kljub temu, da  me je Spomenka pozvala naj ti vendar dam mir.

Tvoja samo-prijava za prestajanje kazni v poboljševalnici na DOBU, bo mnogim Slovenkam in Slovencem olajšanje, ?eprav bo samo minimalen obliž na rane, ki si jih s svojim dosedanjim ravnanjem in ne-ravnanjem zadal Slovencem. Bo le majhno zadoš?enje za vse kar si kot 11 k(a)ratni Slovenec leta in kot najvplivnejši Slovenec stoletja DOBREGA OPUSTIL IN SLABEGA STORIL. Oboje je pomembno – opustil in storil !

Dragi Milan, ?akamo te na Dobu, samo datum nam sporo?i in pridemo ti naredit veli?asten sprejem.  Najve?ji sprejem v zgodovini – ve?ji kot je bil tisti ko si prišel iz Beograda in celo ve?ji, kot ga je doživel na Dobu JJ 20.junija letos. Skratka kot sem zapisal na transpare