Temeljna plošča pri Pasivni hiši

Pasivna hiša je najsodobnejši način gradnje, ki zagotavlja najvišjo kvaliteto bivanja in izjemno nizke stroške ogrevanja. Standard pasivne hiše je energetsko tako racionalen, da so stroški ogrevanja skoraj zanemarljivi, hkrati pa zagotavlja najboljše bivalne pogoje. Za doseganje pasivnega standarda je potreben celostni načrt, kjer so posamezne komponente smiselno povezane v funkcionalno celoto. Ena od ključnih komponent je temeljna plošča, ki predstavlja podlago za postavitev zanesljivega in varčnega doma.

Temeljna plošča pri Pasivni hiši

Temeljna plošča je osnova na katero lahko postavite zanesljiv in varčen dom.

Temeljna plošča ima naslednje prednosti:

 • Odličen termični ovoj stavbe s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,15 W/m²K, za slovensko okolje se v praksi uporablja U ≤ 0,10 W/m²K
 • Celotna izvedba brez toplotnih mostov (ψ ≤ 0,01 W/mK)
 • Visoka in zanesljiva zrakotesnost, blowerdoor tlačni preizkus (DIN EN 13829). Pri tlačni razliki 50 Pa vrednost n50 ne sme presegati 0,6 h⁻¹
 • Odpornost in zanesljivost
 • Potresna odpornost
 • Toplotna izolativnost
 • Odzračevanje radona

Temeljna plošča se lahko izvede na različne načine, odvisno od vrste terena, konstrukcije hiše in izbrane izolacije. V tem članku bomo predstavili eno od možnih rešitev, ki uporablja penjeno steklo Glapor kot idealno opcijo za izolacijo pod temeljno ploščo.

Penjeno steklo Glapor

Glapor penjeno steklo je visoko kvalitetna in okolju prijazna toplotna izolacija. Uporablja se lahko tudi kot lahek zapolnilni material v gradbeništvu, ki razbremenjuje konstrukcijo. Ponuja veliko prednosti pri gradnjah različnih objektov in predstavlja alternativo klasičnemu načinu izolacije. Glapor penjeno steklo ima naslednje lastnosti:

Lastnost Vrednost
Gostota 150 kg/m³
Toplotna prevodnost 0,08 W/mK
Tlačna trdnost 3 MPa
Poroznost 30-35 %
Odpornost na ogenj A1
Odpornost na zmrzal Da
Odpornost na vlago Da
Zvočna izolacija Da
Kemijska inertnost Da

.

Glapor penjeno steklo je narejeno iz 100% recikliranega materiala – stekla, s proizvodnjo, ki je tehnološko najbolj dovršena v Evropi in pri svoji proizvodnji porabi 30% manj energije kot konkurenca. V postopku izdelave se odpadnemu steklu dodajo ekološko varni aktivatorji, ki poskrbijo za reakcijo napenjanja in preoblikovanja zdrobljene mase v trdno celično strukturo. Glapor penjeno steklo je mogoče dobiti v dveh oblikah: penjeno steklo v ploščah in penjeno steklo v granulatu. Za izvedbo temeljnih plošč se uporablja penjeno steklo v granulatu.

Primerjava z XPS

XPS je kratica za ekstrudirani polistiren, ki je ena od najpogosteje uporabljenih toplotnih izolacij. XPS ima naslednje lastnosti:

Lastnost Vrednost
Gostota 30-40 kg/m³
Toplotna prevodnost 0,03-0,04 W/mK
Tlačna trdnost 0,3-0,7 MPa
Poroznost 2-5 %
Odpornost na ogenj E
Odpornost na zmrzal Da
Odpornost na vlago Da
Zvočna izolacija Ne
Kemijska inertnost Ne

.

Če primerjamo penjeno steklo Glapor z XPS, lahko ugotovimo naslednje prednosti penjenega stekla:

 • Penjeno steklo je bolj ekološko, saj je narejeno iz recikliranega materiala in ne vsebuje škodljivih snovi
 • Penjeno steklo je bolj odporno na ogenj, saj ima razred A1, kar pomeni, da je negorljivo, medtem ko XPS gori in oddaja strupene pline
 • Penjeno steklo je bolj trdno in vzdrži večje obremenitve, saj ima tlačno trdnost 3 MPa, medtem ko XPS ima le 0,3-0,7 MPa
 • Penjeno steklo je boljši zvočni izolator, saj ima zaprto celično strukturo, ki preprečuje prenos zvoka, medtem ko XPS nima te lastnosti
 • Penjeno steklo je bolj kemijsko inertno, saj ne reagira z drugimi snovmi, medtem ko XPS lahko pride v stik z nekaterimi topili ali kislinami, ki ga lahko poškodujejo

Temeljna plošča je pomemben element pri gradnji pasivne hiše, saj zagotavlja toplotno izolacijo, zrakotesnost in potresno odpornost. Pri izbiri izolacije pod temeljno ploščo je treba upoštevati več dejavnikov, kot so ekološkost, odpornost, trdnost in zvočna izolacija. Penjeno steklo Glapor je visoko kvalitetna in okolju prijazna toplotna izolacija, ki ima veliko prednosti pred klasičnim XPS. Penjeno steklo Glapor je narejeno iz recikliranega stekla in je negorljivo, trdno, zvočno izolirano in kemijsko inertno. Penjeno steklo Glapor je idealna opcija za izolacijo pod temeljno ploščo pri pasivni hiši.

Primerjava temeljne plošče in linijskih temeljev

V prejšnjem poglavju smo predstavili temeljno ploščo kot optimalno rešitev za gradnjo pasivne hiše, ki zagotavlja toplotno izolacijo, zrakotesnost in potresno odpornost. V tem poglavju bomo primerjali temeljno ploščo z drugo možnostjo temeljenja, ki je linijski temelj. Linijski temelj je klasičen način temeljenja, ki se uporablja pri večini obstoječih stavb. Linijski temelj je sestavljen iz armiranobetonskih pasov, ki potekajo pod nosilnimi stenami in prenašajo obremenitve na podlago.

Linijski temelj ima naslednje slabosti:

 • Predstavlja toplotni most, saj je toplotna prehodnost linijskega temelja večja od toplotne prehodnosti stene
 • Povzroča površinsko kondenzacijo vodne pare in razvoj plesni na notranji strani stene
 • Ima potencialne probleme hidroizolacije, saj armatura prebada hidroizolacijo, ki je postavljena nad temelji
 • Zahteva več materiala in dela za izvedbo

Toplotni most

Toplotni most je mesto na zunanjem ovoju zgradbe, kjer je bistveno povečano prehajanje toplote, kot posledica nenatančnosti pri načrtovanju in gradnji stavbe. Toplotni mostovi povečujejo toplotne izgube, znižujejo temperaturo notranjih površin in lahko povzročajo kondenzacijo in plesen. Toplotni mostovi se lahko pojavijo zaradi spremembe materiala, debeline ali geometrije konstrukcije. Linijski temelj je primer konstrukcijskega toplotnega mostu, saj je prekinitev toplotnega ovoja zgradbe. Linijski temelj ima toplotno prehodnost U okoli 1,5 W/m²K, medtem ko ima stena U okoli 0,15 W/m²K1. To pomeni, da je toplotni tok skozi linijski temelj desetkrat večji kot skozi steno. To vpliva na letno potrebno toploto za ogrevanje in na toplotno ugodje v prostoru.

Temeljna plošča pa ne predstavlja toplotnega mostu, saj je celotna izvedba brez toplotnih mostov (ψ ≤ 0,01 W/mK). Temeljna plošča ima toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/m²K, kar je enako kot stena. To pomeni, da je toplotni tok skozi temeljno ploščo enak kot skozi steno. To zmanjšuje toplotne izgube, ohranja temperaturo notranjih površin in preprečuje kondenzacijo in plesen.

Hidroizolacija

Hidroizolacija je pomembna za preprečevanje vdora vlage v konstrukcijo in za zagotavljanje trajnosti materialov. Hidroizolacija mora biti neprekinjena in nepoškodovana, da učinkovito opravlja svojo funkcijo1. Pri linijskem temelju je hidroizolacija izvedena nad temelji in pod steno. To pomeni, da je hidroizolacija prebodena z armaturo, ki povezuje temelj in steno. To lahko povzroči puščanje vlage in poškodbe konstrukcije. Poleg tega je hidroizolacija izpostavljena zunanjim vplivom, kot so mehanske poškodbe, temperaturna nihanja in kemijske reakcije.

Pri temeljni plošči pa je hidroizolacija izvedena pod temeljno ploščo in je armatura ne prebada1. To pomeni, da je hidroizolacija zaščitena pred vlago in zunanjimi vplivi, saj je v celoti obdana z betonom. To zagotavlja neprekinjenost in nepoškodovanost hidroizolacije in s tem trajnost konstrukcije.

Temeljna plošča je boljša rešitev za gradnjo pasivne hiše kot linijski temelj, saj ima naslednje prednosti:

 • Ne predstavlja toplotnega mostu, saj ima enako toplotno prehodnost kot stena
 • Zmanjšuje toplotne izgube, ohranja temperaturo notranjih površin in preprečuje kondenzacijo in plesen
 • Ima boljšo hidroizolacijo, saj je neprekinjena in nepoškodovana pod temeljno ploščo
 • Zahteva manj materiala in dela za izvedbo

Temeljna plošča je torej optimalna rešitev za gradnjo pasivne hiše, ki zagotavlja toplotno izolacijo, zrakotesnost in potresno odpornost.

Prednost temeljne plošče pri potresih

V tem poglavju bomo podrobneje razložili, zakaj je temeljna plošča boljša rešitev za potresna območja kot linijski temelj. Potres je naravni pojav, ki povzroča vibracije tal in lahko povzroči veliko škodo na stavbah in infrastrukturi. Slovenija leži na potresno aktivnem območju, zato je v Sloveniji za gradnjo objektov predpisana obvezna presoja potresnih obremenitev na hiše. Pri gradnji je na celotni konstrukciji, tudi pri temeljenju, pomembno upoštevati potresne obremenitve. Ne smemo namreč dovoliti, da se življenjska naložba v udobje in varčnost poruši v enem samem neugodnem trenutku.

Potresna odpornost temeljne plošče

Temeljna plošča je bolj odporna na potresne obremenitve kot linijski temelj, saj ima naslednje lastnosti:

 • Visoka tlačna trdnost: Temeljna plošča je izdelana iz armiranega betona, ki ima visoko tlačno trdnost in lahko prenese velike obremenitve. Pod temeljno ploščo je položena izolacija iz penjenega stekla, ki ima tudi visoko tlačno trdnost (vsaj 800 kPa), medtem ko ima tipična izolacija iz ekstrudiranega polistirena (XPS) pod temeljno ploščo stanovanjske hiše le 400 kPa3. Tlačna trdnost je ena najpomembnejših lastnosti izolacije pod temeljno ploščo, saj zagotavlja stabilnost in ravnotežje konstrukcije.
 • Sposobnost, da se potresna energija porazgubi v trenju granulata: Penjeno steklo v granulatu je sestavljeno iz množice granul v velikosti gramoznih kamnov (nekaj centimetrov premera). V primeru potresa se tresljaji prenašajo iz temeljne zemljine skozi penjeno steklo navzgor proti objektu. Ravno granulatna sestava penjenega stekla po celotni debelini tampona omogoča, da se kinetična energija potresa porazgubi v trenju med vsemi granulami in zato objekt dosežejo blažji potresni sunki. Pri tem se kot pomembna prednost izkaže večja debelina penjenega stekla. Večja ko je debelina, izrazitejši je ta učinek.
 • Omogoča izvedbo potresne izolacije: Potresna izolacija je način gradnje, ki zmanjšuje prenos potresne energije na stavbo in s tem zmanjšuje potresne obremenitve na konstrukcijo. Obstajajo različni sistemi potresne izolacije, kot so drsna, nihajna ali blažilna izolacija. Najenostavnejši princip potresne izolacije je sistem drsne izolacije, ki so ga že leta 1933 uporabili pri Ljubljanskem nebotičniku. Pri tem sistemu se pod temeljno ploščo položi sloj materiala, ki omogoča drsenje plošče v primeru potresa. To lahko dosežemo z uporabo penjenega stekla v granulatu, ki ima nizek koeficient trenja in visoko tlačno trdnost. Sloji pod temeljno ploščo z vodoneprepustno zaporo omogočajo, da lahko celoten objekt med močnejšim potresom rahlo zdrsne po spodnjem delu, pri čemer se del potresne energije porazgubi na mestu zdrsa in tako ne more škodovati konstrukciji hiše

Temeljna plošča je boljša rešitev za potresna območja kot linijski temelj, saj ima naslednje prednosti:

 • Visoka tlačna trdnost, ki zagotavlja stabilnost in ravnotežje konstrukcije
 • Sposobnost, da se potresna energija porazgubi v trenju granulata, ki zmanjšuje potresne obremenitve na objekt
 • Omogoča izvedbo potresne izolacije, ki zmanjšuje prenos potresne energije na stavbo

Temeljna plošča je torej optimalna rešitev za gradnjo pasivne hiše na potresno aktivnem območju, saj zagotavlja toplotno izolacijo, hidroizolacijo in potresno odpornost.

Razvod inštalacij pod temeljno ploščo

Temeljna plošča je osnova za gradnjo pasivne hiše, ki zagotavlja toplotno izolacijo, zrakotesnost, hidroizolacijo in potresno odpornost. Temeljna plošča je izdelana iz armiranega betona, ki se vlije na sloj toplotne izolacije iz penjenega stekla. Pred izvedbo temeljne plošče pa je potrebno definirati in izvesti celoten razvod inštalacij, ki pridejo pod temeljno ploščo in jih pripeljati na točno določeno mesto, kjer bodo priključki v notranjosti objekta. V tem poglavju bomo predstavili, zakaj je to pomembno in kako se to naredi.

Razvod inštalacij pod temeljno ploščo
Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je pomemben del gradnje pasivne hiše, saj omogoča priključitev objekta na vse potrebne komunalne in energetske vire. Razvod inštalacij pod temeljno ploščo vključuje naslednje vrste inštalacij:

 • Vodovodna in kanalizacijska inštalacija: omogoča priključitev objekta na javni ali lastni vodovodni sistem in odvod odpadnih voda v javno ali lastno kanalizacijo. Vodovodna in kanalizacijska inštalacija mora biti izvedena tako, da zagotavlja zadosten pretok vode, preprečuje zamrzovanje in puščanje cevi, omogoča dostop do revizijskih jaškov in ventilov in upošteva predpisane naklone in globine cevi.
 • Elektro inštalacija: omogoča priključitev objekta na javno ali lastno električno omrežje in napajanje vseh električnih porabnikov v objektu. Elektro inštalacija mora biti izvedena tako, da zagotavlja zadostno moč, varnost in zaščito pred prenapetostjo, preobremenitvijo in kratkim stikom, omogoča dostop do omaric, števcev in stikal in upošteva predpisane preseke in globine kablov.
 • Telekomunikacijska inštalacija: omogoča priključitev objekta na javno ali lastno telekomunikacijsko omrežje in prenos podatkov, zvoka in slike v objektu. Telekomunikacijska inštalacija mora biti izvedena tako, da zagotavlja zadostno hitrost, kakovost in zanesljivost signala, preprečuje motnje in interferenco z drugimi inštalacijami, omogoča dostop do priključnih mest in naprav in upošteva predpisane vrste in globine kablov.

Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je potrebno definirati že v fazi načrtovanja objekta, saj je odvisen od zasnove, oblike, velikosti in lokacije objekta ter od izbire komunalnih in energetskih virov. Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je potrebno uskladiti z načrtom temeljne plošče, saj morajo biti vse inštalacije položene na pravilni globini in razdalji od roba plošče in med seboj. Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je potrebno izvesti pred izvedbo temeljne plošče, saj je po betoniranju plošče nemogoče spreminjati ali dodajati inštalacije. Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je potrebno pripeljati na točno določeno mesto, kjer bodo priključki v notranjosti objekta, saj je to pomembno za nadaljnjo izvedbo notranjih inštalacij.

Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je pomemben del gradnje pasivne hiše, saj omogoča priključitev objekta na vse potrebne komunalne in energetske vire. Razvod inštalacij pod temeljno ploščo mora biti definiran, usklajen, izveden in pripeljan na pravilen način, da se zagotovi funkcionalnost, varnost in kakovost objekta. Razvod inštalacij pod temeljno ploščo je del celostnega pristopa pri gradnji pasivne hiše, ki ga ponuja gradbena skupina PasivnaGradnja.si.

Pri razvodu inštalacij je potrebno upoštevati naslednje smernice:

 • Načrtovanje: Razvod inštalacij je potrebno načrtovati vnaprej in uskladiti z arhitekturnim in konstrukcijskim načrtom objekta. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tehnične normative, predpise in standarde, ki veljajo za posamezno vrsto inštalacije. Pri načrtovanju je potrebno tudi predvideti morebitne spremembe ali dopolnitve inštalacij v prihodnosti in zagotoviti dovolj prostora in dostopa za njihovo izvedbo in vzdrževanje.
 • Izvedba: Razvod inštalacij je potrebno izvesti kakovostno, natančno in varno, da ne pride do okvar ali poškodb. Pri izvedbi je potrebno uporabljati ustrezne materiale, orodja in opremo, ki zagotavljajo trajnost in funkcionalnost inštalacij. Pri izvedbi je potrebno tudi upoštevati vremenske razmere, ki lahko vplivajo na delo in material. Pri izvedbi je potrebno tudi sproti preverjati pravilnost in ustreznost položenih inštalacij in jih dokumentirati.
 • Zaščita: Razvod inštalacij je potrebno zaščititi pred mehanskimi, kemijskimi, biološkimi in drugimi vplivi, ki lahko povzročijo poškodbe ali okvare. Pri zaščiti je potrebno uporabljati ustrezne materiale, ki so odporni na te vplive in ne ovirajo delovanja inštalacij. Pri zaščiti je potrebno tudi upoštevati morebitne raztezke ali krčenje materialov zaradi temperaturnih sprememb. Pri zaščiti je potrebno tudi zagotoviti dovolj zračnosti in odvodnjavanja pod temeljno ploščo, da se prepreči kondenzacija ali zastajanje vlage.
 • Priključki: Razvod inštalacij je potrebno pripeljati na točno določeno mesto, kjer bodo priključki v notranjosti objekta. Priključki morajo biti izvedeni tako, da omogočajo enostavno in varno priklop in odklop inštalacij na javno omrežje ali na interne naprave. Priključki morajo biti tudi ustrezno označeni in zaščiteni pred poškodbami ali nepravilno uporabo. Priključki morajo biti tudi skladni z arhitekturnim in estetskim konceptom objekta.

Dilatacija temeljev pri pasivni hiši

Pri gradnji pasivne hiše je pomembno, da se upošteva potreba po dilataciji temeljev, ki je potrebna za zunanje konstrukcije, kot so letna kuhinja, razni nadstreški, terase in podobno. Dilatacija temeljev je način prekinitve stika med dvema gradbenima elementoma, ki se lahko različno gibljeta zaradi temperaturnih sprememb, posedanja tal ali potresnih obremenitev. Dilatacija temeljev preprečuje nastanek napetosti in poškodb v konstrukciji in zagotavlja njeno stabilnost in funkcionalnost. Dilatacija temeljev je še posebej pomembna pri pasivni hiši, saj mora biti toplotni ovoj stavbe neprekinjen in brez toplotnih mostov.

Dilatacija temeljev pri pasivni hiši je odvisna od tipa in oblike objekta, lokacije gradbišča, vrste temeljenja in vrste zunanje konstrukcije. Pri dilataciji temeljev je potrebno upoštevati naslednje smernice:

 • Načrtovanje: Dilatacija temeljev je potrebno načrtovati vnaprej in uskladiti z arhitekturnim in konstrukcijskim načrtom objekta. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tehnične normative, predpise in standarde, ki veljajo za posamezno vrsto temeljenja in dilatacije. Pri načrtovanju je potrebno tudi predvideti morebitne spremembe ali dopolnitve temeljev in zunanje konstrukcije v prihodnosti in zagotoviti dovolj prostora in dostopa za njihovo izvedbo in vzdrževanje.
 • Izvedba: Dilatacija temeljev je potrebno izvesti kakovostno, natančno in varno, da ne pride do okvar ali poškodb. Pri izvedbi je potrebno uporabljati ustrezne materiale, orodja in opremo, ki zagotavljajo trajnost in funkcionalnost dilatacije. Pri izvedbi je potrebno tudi upoštevati vremenske razmere, ki lahko vplivajo na delo in material. Pri izvedbi je potrebno tudi sproti preverjati pravilnost in ustreznost izvedene dilatacije in jo dokumentirati.
 • Zaščita: Dilatacija temeljev je potrebno zaščititi pred mehanskimi, kemijskimi, biološkimi in drugimi vplivi, ki lahko povzročijo poškodbe ali okvare. Pri zaščiti je potrebno uporabljati ustrezne materiale, ki so odporni na te vplive in ne ovirajo delovanja dilatacije. Pri zaščiti je potrebno tudi zagotoviti dovolj zračnosti in odvodnjavanja pod temelji, da se prepreči kondenzacija ali zastajanje vlage.
 • Toplotni ovoj: Dilatacija temeljev je potrebno izvesti tako, da ne prekinja toplotnega ovoja stavbe, ki mora biti pri pasivni hiši zelo dobro toplotno zaščiten. Toplotni ovoj stavbe je sestavljen iz toplotne izolacije, ki mora biti debela, neprekinjena in brez toplotnih mostov. Toplotni ovoj stavbe mora imeti tudi visoko zrakotesnost, ki preprečuje nekontrolirane izmenjave zraka in toplote. Toplotni ovoj stavbe mora biti tudi skladen z ostalimi elementi pasivne gradnje, kot so prezračevanje, ogrevanje in hlajenje.

Dilatacija temeljev je pomemben del gradnje pasivne hiše, ki vpliva na stabilnost, varnost in udobje bivanja. Dilatacija temeljev je potrebna za zunanje konstrukcije, kot so letna kuhinja, razni nadstreški, terase in podobno, ki se lahko različno gibljejo od glavnega objekta. Dilatacija temeljev preprečuje nastanek napetosti in poškodb v konstrukciji in zagotavlja njeno funkcionalnost in toplotnih mostov. Dilatacija temeljev je potrebno načrtovati, izvesti, zaščititi in uskladiti s toplotnim ovojem stavbe, ki mora biti pri pasivni hiši neprekinjen in brez toplotnih mostov.

Pomen kvalitetne izvedbe drenaže pri temeljenju pasivne hiše

Pri gradnji pasivne hiše je pomembno, da se zagotovi kvalitetna izvedba drenaže v sklopu izvedbe temeljenja. Drenaža je sistem cevi in materialov, ki omogoča odvodnjavanje odvečne vode in vlage iz podlage in okolice temeljev. Drenaža preprečuje nastanek hidrostatičnega tlaka, ki lahko povzroči dvigovanje ali posedanje temeljev, poškodbe hidroizolacije in toplotne izolacije ter vstop vode in vlage v objekt. Drenaža je še posebej pomembna pri pasivni hiši, saj mora biti toplotni ovoj stavbe neprekinjen in brez toplotnih mostov. Pri uporabi penjenega stekla kot izolacije je pomembno, da je drenaža izvedena po celotnem obodu temeljne plošče in da je pozicionirana na spodnji koti nasutja penjenega stekla, saj s tem zagotavlja, da je nasutje suho. V tem poglavju bomo predstavili nekaj ključnih vidikov kvalitetne izvedbe drenaže pri temeljenju pasivne hiše.

Kvalitetna izvedba drenaže pri temeljenju pasivne hiše
Kvalitetna izvedba drenaže pri temeljenju pasivne hiše je odvisna od tipa in oblike objekta, lokacije gradbišča, vrste temeljenja in vrste toplotne izolacije. Pri kvalitetni izvedbi drenaže je potrebno upoštevati naslednje smernice:

 • Načrtovanje: Drenaža je potrebno načrtovati vnaprej in uskladiti z arhitekturnim in konstrukcijskim načrtom objekta. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tehnične normative, predpise in standarde, ki veljajo za posamezno vrsto drenaže. Pri načrtovanju je potrebno tudi predvideti morebitne spremembe ali dopolnitve drenaže v prihodnosti in zagotoviti dovolj prostora in dostopa za njeno izvedbo in vzdrževanje.
 • Izvedba: Drenaža je potrebno izvesti kakovostno, natančno in varno, da ne pride do okvar ali poškodb. Pri izvedbi je potrebno uporabljati ustrezne materiale, orodja in opremo, ki zagotavljajo trajnost in funkcionalnost drenaže. Pri izvedbi je potrebno tudi upoštevati vremenske razmere, ki lahko vplivajo na delo in material. Pri izvedbi je potrebno tudi sproti preverjati pravilnost in ustreznost izvedene drenaže in jo dokumentirati.
 • Zaščita: Drenaža je potrebno zaščititi pred mehanskimi, kemijskimi, biološkimi in drugimi vplivi, ki lahko povzročijo poškodbe ali okvare. Pri zaščiti je potrebno uporabljati ustrezne materiale, ki so odporni na te vplive in ne ovirajo delovanja drenaže. Pri zaščiti je potrebno tudi zagotoviti dovolj zračnosti in odvodnjavanja pod temelji, da se prepreči kondenzacija ali zastajanje vlage.

Kvalitetna izvedba drenaže je pomemben del gradnje pasivne hiše, ki vpliva na stabilnost, varnost in udobje bivanja. Kvalitetna izvedba drenaže omogoča odvodnjavanje odvečne vode in vlage iz podlage in okolice temeljev, kar preprečuje nastanek hidrostatičnega tlaka, poškodb hidroizolacije in toplotne izolacije ter vstop vode in vlage v objekt. Kvalitetna izvedba drenaže je potrebno načrtovati, izvesti, zaščititi in uskladiti s toplotnim ovojem stavbe, ki mora biti pri pasivni hiši neprekinjen in brez toplotnih mostov.

Prednost celostnega pristopa pri gradnji pasivnih hiš

Pasivna hiša je najsodobnejši način gradnje, ki zagotavlja najvišjo kvaliteto bivanja in izjemno nizke stroške ogrevanja. Standard pasivne hiše je energetsko tako racionalen, da so stroški ogrevanja skoraj zanemarljivi, hkrati pa zagotavlja najboljše bivalne pogoje. Za doseganje pasivnega standarda je potreben celostni načrt, kjer so posamezne komponente smiselno povezane v funkcionalno celoto. Pri tem je pomembno, da se izbere pravi partner za gradnjo, ki lahko ponudi celostno rešitev in kakovostno izvedbo. Predstavili bomo prednost celostnega pristopa, ki ga ponuja gradbena skupina PasivnaGradnja.si.

Pomen kvalitetne projektno izvedbene dokumentacije

Projektno izvedbena dokumentacija je temelj za uspešno izvedbo pasivne hiše. V njej so določeni vsi elementi, ki sestavljajo objekt, njihove dimenzije, materiali, detajli in način izvedbe. Projektno izvedbena dokumentacija mora biti skrbno in usklajeno izdelana z vsemi inštalacijami, upoštevati geomehansko poročilo in druge zahteve za pasivno gradnjo.

Če projektna dokumentacija ni kvalitetna, lahko pride do velikih zapletov na gradbišču, slabih rešitev in posledično do velikih dodatnih del in stroškov. Nekateri primeri takšnih težav so:

 • Neustrezna toplotna izolacija temeljne plošče, ki povzroča toplotne mostove in povečuje toplotne izgube.
 • Nepravilna postavitev armature v temeljni plošči, ki zmanjšuje potresno odpornost objekta.
 • Napačno ali celo ne pozicioniranje prebojev in razvoda vseh inštalacij, ki pridejo pod temeljno ploščo.
 • Neupoštevanje odzračevanja radona iz tal, ki lahko ogrozi zdravje stanovalcev¹.
 • Neskladnost med arhitekturnim projektom in strojnimi ter elektro inštalacijami, ki lahko povzroči konflikte med cevmi, kanali, kabli in drugimi elementi.
 • Neupoštevanje energetske bilance objekta

Zato je zelo pomembno, da se za izdelavo projektno izvedbene dokumentacije za pasivno hišo izbere strokovnjak, ki ima izkušnje in znanje s tega področja. Takšen je na primer arhitekturni biro Arhem – Pasivna Arhitektura, ki vam lahko ponudi celostno storitev od idejne zasnove do projekta za izvedbo, vključno z energetsko bilanco, statiko, elektro in strojnimi inštalacijami. Arhem – Pasivna Arhitektura vam zagotavlja kvalitetno, usklajeno in optimalno projektno dokumentacijo za vašo pasivno hišo.

Celostni pristop pri gradnji pasivnih hiš

Ena od ključnih faz izvedbe pasivne hiše je temeljenje, ki mora biti prilagojeno specifičnim zahtevam te vrste gradnje. Temeljna plošča je edina osnova na katero lahko postavite zanesljiv in varčen dom. Temeljna plošča mora biti toplotno izolirana na spodnji strani, odporna na potrese, zagotavljati odzračevanje radona in biti brez toplotnih mostov.

Za izvedbo temeljne plošče je potrebno uporabiti ustrezne materiale in tehnične rešitve, ki jih načrtujejo izkušeni in strokovno podprti inženirji. Poleg tega je potrebno zagotoviti natančno in hitro izvedbo, predvidljive in zanesljive stroške, prilagoditev na vse vrste terena in celoten tim izvajalcev.

Primer takšnega celostnega pristopa k izvedbi pasivne hiše je gradbena skupina PasivnaGradnja.si, ki vam ponuja svetovanje, projektiranje, nadzor in izvedbo temeljne plošče. PasivnaGradnja.si sodeluje z arhitekturnim birojem Arhem – Pasivna Arhitektura, ki je izredno specializiran za projektiranje pasivnih hiš z več kot 20 letno tradicijo in nudi povsem individualni pristop pri zasnovi in izvedbi pasivnih objektov.

Zaključek

Pasivna hiša zagotavlja visoko bivalno udobje z minimalno porabo energije. Pasivna hiša je zasnovana tako, da izkorišča naravne vire energije, kot so sonce, zrak in toplota ljudi in naprav. Pasivna hiša ima dobro toplotno izolacijo, zrakotesnost, prezračevanje z vračanjem toplote, kakovostno stavbno pohištvo in senčila. Pasivna hiša porabi za ogrevanje in hlajenje manj kot 15 kWh/m2 na leto, kar je približno desetkrat manj kot povprečna slovenska hiša.

Temeljna plošča je vrsta temelja, ki prenaša obtežbo stavbe na podlago. Temeljna plošča je sestavljena iz armiranobetonske plošče, ki je položena na toplotno izolacijo in hidroizolacijo. Temeljna plošča mora biti dobro toplotno izolirana, da prepreči toplotne izgube in toplotne mostove. Temeljna plošča mora biti tudi dobro odzračena, da prepreči vstop radona in drugih plinov iz temeljnih tal v stavbo. Temeljna plošča je primerna za gradnjo pasivnih hiš, saj zagotavlja neprekinjen in brez toplotnih mostov toplotni ovoj stavbe.

Celostni pristop je način načrtovanja in izvajanja gradbenih projektov, ki upošteva vse vidike trajnostnega razvoja: ekonomske, socialne in okoljske. Celostni pristop vključuje sodelovanje vseh deležnikov, ki so vpleteni v projekt: investitorjev, projektantov, izvajalcev, nadzornikov, uporabnikov in javnosti. Celostni pristop zagotavlja, da so cilji projekta jasno opredeljeni, da so rešitve tehnično in finančno optimalne, da so izpolnjene vse zakonske in prostorske zahteve, da je zagotovljena kakovost gradnje in da je zmanjšan negativen vpliv na okolje.

Celostni pristop je pomemben za kvalitetno izvedbo pasivne hiše in temeljne plošče, saj omogoča uresničevanje visokih standardov pasivne gradnje, optimiziranje stroškov in časa gradnje, zagotavljanje bivalnega udobja in varnosti ter prispevanje k trajnostnemu razvoju. Celostni pristop je tudi odgovoren do narave in družbe, saj zmanjšuje porabo energije in emisije toplogrednih plinov v pasivni hiši. Celostni pristop tudi spodbuja uporabo obnovljivih virov energije, recikliranih materialov, lokalnih dobaviteljev in naravnih gradbenih tehnik v pasivni hiši in temeljni plošči.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost.

Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Povezave na več informacij o izvedbi temeljnih plošč in penjenem steklu:

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Si želite Pasivno hišo? Lahko vam pomagamo.

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *