Sušenje estriha v pasivni hiši

Kako zagotoviti kvaliteto in trajnost talnih oblog?

Vse, kar morate vedeti o izvedbi, sušenju in merjenju vlage v estrihu, ki ima vgrajeno talno gretje.

Sušenje estriha v pasivni hiši je pomemben in dolgotrajen proces, ki vpliva na kvaliteto in trajnost talnih oblog. V tem članku vam bom predstavil, kako poteka izvedba estriha, koliko časa je potrebnega za sušenje in kako lahko pospešite ta postopek. Posebej bom opozoril na posebnosti estriha, ki ima vgrajeno talno gretje, in na metodo merjenja vlažnosti estriha.

Izvedba estriha

Estrih je sloj betona, ki se polaga na nosilno konstrukcijo tal in služi kot podlaga za talne obloge, kot so keramika, parket, vinil in druge. Estrih mora biti ravno izveden, dobro zatesnjen in prilagojen različnim višinam talnih oblog.

V pasivni hiši je estrih še posebej pomemben, saj mora biti izveden na način ,da se tokalni zvok ne prenaša in da ne poškoduje ovoja zrakotesnosti. Poleg tega mora biti primeren za vgradnjo sistema talnega ogrevanja, ki je eden od načinov ogrevanja pasivne hiše.

Za izvedbo estriha se običajno uporablja klasičen beton z dodatkom plastifikatorja in mikroarmature. Plastifikator je snov, ki izboljša lastnosti betona, kot so tekočnost, trdnost in odpornost proti razpokanju. Mikroarmatura je mreža iz jeklenih vlaken, ki poveča nosilnost in elastičnost estriha.

Pred polaganjem cevi razvoda talnega gretja je potrebno položiti talno toplotno izolacijo. Toplotna izolacija pod estrihom pa ima tudi akustično funkcijo, saj zmanjšuje prenos zvoka v zraku in udarnega zvoka skozi tla. Prenos zvoka v zraku je posledica zvočnih valov, ki se širijo skozi zrak in trkajo ob stene, tla in strop. Udarni zvok pa nastaja zaradi mehanskih udarcev po tleh, kot so hoja, premikanje pohištva ali padanje predmetov. Oba tipa zvoka lahko motita bivanje in delo v prostoru ter povzročata stres in nelagodje.

Za preprečevanje prenosa zvoka skozi tla se lahko uporabijo različne vrste izolacije, odvisno od vrste talne konstrukcije. Najpogosteje se uporablja plavajoči estrih, ki je ločen od nosilne konstrukcije s plastjo elastičnega materiala.

Poleg plasti izolacije pod estrihom je pomembno tudi uporabiti robni trak ob stenah, ki preprečuje stik estriha s steno in tako onemogoči prenos udarnega zvoka po obodni konstrukciji.

Nato se preko sistema talnega ogrevanja vgradi beton v debelini od 5 do 10 cm, odvisno od vrste talne obloge. Beton se poravna z lopatico ali strojem in zalika z gladilko. Pri polaganju estriha je treba upoštevati različne višine talnih oblog, da bo končni tlak poravnan.

Sušenje estriha

Sušenje estriha je naravni proces, pri katerem se odvečna voda izhlapi iz betona. Voda je potrebna za hidratacijo cementa, ki je vezivo v betonu. Hidratacija je kemijska reakcija med cementom in vodo, ki povzroči strjevanje betona.

Sušenje estriha traja od nekaj tednov do nekaj mesecev, odvisno od debeline estriha, temperature in vlažnosti zraka ter vrste talne obloge. Estrih se naravno suši s procesom izhlapevanja vlage iz materiala v zrak. Podatek, ki ste ga navedli, je približen in velja za cementni estrih brez talnega gretja. Vendar pa je dejanski čas sušenja estriha odvisen od več dejavnikov, kot so:

 • Debelina estriha: debelejši je estrih, dlje se suši, saj ima večjo količino vlage in manjšo površino za izhlapevanje. Na primer, 10 cm debel estrih se bo sušil dvakrat dlje kot 5 cm debel estrih.
 • Temperatura in vlažnost zraka: višja je temperatura in nižja je vlažnost zraka, hitreje se bo estrih sušil, saj bo večja razlika med vlažnostjo estriha in zraka. Na primer, estrih se bo hitreje sušil pri 25 °C in 50 % relativni vlažnosti zraka kot pri 15 °C in 70 % relativni vlažnosti zraka.
 • Vrsta materiala: različni materiali imajo različne lastnosti, ki vplivajo na njihovo sušenje. Na primer, anhidritni estrih se suši hitreje kot cementni estrih, saj ima nižjo začetno vsebnost vlage in boljšo poroznost.
 • Vrsta talnega gretja: če je estrih opremljen s talnim gretjem, se mora pred polaganjem talne obloge ogrevati po posebnem protokolu, ki pospeši sušenje estriha. Na primer, talno gretje se mora vklopiti po 21 dneh od izdelave estriha in postopoma povečevati temperaturo vode do 55 °C.

Zaradi teh dejavnikov je težko natančno določiti čas sušenja estriha. Zato je priporočljivo uporabiti CM-merilno metodo za merjenje vlažnosti estriha pred polaganjem talne obloge. Če je vlažnost estriha previsoka, je treba počakati, da se dodatno posuši ali uporabiti posebne premaze ali folije za zmanjšanje prenosa vlage na talno oblogo.

Sušenje estriha je pomembno za kvaliteto in trajnost talnih oblog. Če se estrih položi preden je dovolj suh, lahko pride do pojava razpok, plesni ali dvigovanja talnih oblog zaradi nabrekanja betona. Zato je treba pred polaganjem talnih oblog preveriti stopnjo vlage v estrihu.

Stopnjo vlage v estrihu lahko preverimo z merilnikom vlage, ki se zabode v estrih in izmeri električni upor betona. Meritev je treba opraviti na več mestih in v različnih globinah.

Vlažnost estriha je ključni dejavnik za polaganje talnih oblog, saj lahko preveč vlage povzroči poškodbe ali deformacije talne obloge. Vlažnost estriha se meri z CM-merilno metodo, ki temelji na merjenju električne upornosti med dvema elektrodama, ki sta vstavljeni v estrih. Rezultat se izraža v odstotkih (CM-%).

Največja dovoljena vlažnost estriha za polaganje talnih oblog je odvisna od vrste estriha in vrste talne obloge. Na splošno velja, da mora biti estrih suh pred polaganjem talne obloge, kar pomeni, da ne sme presegati določene stopnje vlage. V nasprotnem primeru lahko pride do različnih težav, kot so:

 • nabrekanje ali krčenje lesa
 • nastanek mehurjev ali razpok na vinilu
 • odstopanje laminata
 • luščenje ali razbarvanje keramike
 • nastanek plesni ali gliv pod preprogo

V spodnji tabeli so prikazane največje dovoljene stopnje vlage za različne vrste estriha in talne obloge:

Vrsta estriha Vrsta talne obloge Največja dovoljena vlažnost (CM-%)
Cementni Parket 1.8
Cementni Vinil 2.0
Cementni Laminat 2.0
Cementni Keramika 2.0
Cementni Preproga 2.5
Anhidritni Parket 0.3
Anhidritni Vinil 0.5
Anhidritni Laminat 0.5
Anhidritni Keramika 0.5
Anhidritni Preproga 0.5

.

Čas sušenja estriha je odvisen od debeline plasti, temperature in vlage v prostoru ter vrste materiala. Na splošno velja, da se cementni estrih suši dlje kot anhidritni estrih, saj ima višjo začetno vsebnost vlage. Prav tako se estrih s talnim gretjem suši dlje kot brez njega, saj mora biti ogrevalni sistem pred polaganjem talne obloge vklopljen po posebnem protokolu.

Za hitrejše in enakomernejše sušenje estriha je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje prostora ter izogibati se prevelikim temperaturnim nihanjem in neposredni sončni svetlobi.

Če ima estrih vgrajeno talno gretje, je treba upoštevati še nekaj posebnosti pri sušenju estriha. Talno gretje se lahko začne uporabljati po 7 do 10 dneh od polaganja estriha, ko je beton že dovolj strjen. Temperatura ogrevalne vode se postopoma dviguje od 25 do 40 °C in se vzdržuje na tej ravni do konca sušenja.

Talno gretje pospeši sušenje estriha, saj poveča temperaturo in zmanjša vlažnost zraka. Vendar pa je treba paziti, da ne pride do prehitrega sušenja estriha, saj lahko to povzroči razpoke ali krčenje betona. Zato je treba postopek nadzorovati in prilagajati temperaturo in vlažnost zraka glede na stopnjo vlage v estrihu.

Pospeševanje sušenja estriha

Sušenje estriha je odvisno od temperature in vlažnosti zraka. Višja temperatura in nižja vlažnost zraka pospešita sušenje estriha. Zato je priporočljivo, da se prostor, kjer je položen estrih, ogreva in prezračuje.

Ogrevanje prostora se lahko izvede z uporabo sistema talnega ogrevanja, ki je že vgrajen v estrih. Talno ogrevanje se lahko začne po 7 do 10 dneh od polaganja estriha, ko je beton že dovolj strjen. Temperatura ogrevalne vode se postopoma dviguje od 25 do 40 °C in se vzdržuje na tej ravni do konca sušenja.

Prezračevanje prostora se lahko izvede z naravnim ali mehanskim načinom. Naravno prezračevanje pomeni, da se redno odpirajo okna in vrata, da se ustvari prepih. Mehansko prezračevanje pomeni, da se uporabljajo ventilatorji ali sušilci zraka, ki izsesavajo vlažen zrak iz prostora in dovajajo svež zrak.

Ogrevanje in prezračevanje prostora lahko skrajšata čas sušenja estriha za polovico ali več. Vendar pa je treba paziti, da ne pride do prehitrega sušenja estriha, saj lahko to povzroči razpoke ali krčenje betona. Zato je treba postopek nadzorovati in prilagajati temperaturo in vlažnost zraka glede na stopnjo vlage v estrihu.

Metoda merjenja vlage v estrihu

Primerjava metod merjenja vlage v estrihu

V tem poglavju vam bom predstavil tri različne metode merjenja vlage v estrihu, ki se uporabljajo v praksi. To so karbidna metoda, elektronska metoda in higrometrična metoda. Vsako metodo bom opisal po naslednjih kriterijih:

 • način delovanja
 • prednosti
 • slabosti
 • primer naprave

Karbidna metoda

Karbidna metoda je posredna metoda merjenja vlage, ki temelji na kemijski reakciji med kalcijevim karbidom in vodo. Kalcijev karbid je snov, ki ob stiku z vodo tvori kalcijev hidroksid in acetilen. Acetilen je plin, ki povzroči dvig tlaka v zaprti posodi. Tlak je sorazmeren z vsebnostjo vlage v vzorcu estriha.

Prednosti karbidne metode so:

 • natančnost in zanesljivost rezultatov
 • merjenje vlage v globini estriha
 • možnost prilagajanja različnim vrstam estriha

Slabosti karbidne metode so:

 • uničenje vzorca estriha
 • potreba po posebni opremi
 • nevarnost eksplozije acetilena
 • onesnaženje okolja s kalcijevim hidroksidom

Primer naprave za karbidno metodo je PCE-PMI 3, ki je prenosni merilnik vlage, ki ima manometer, tehtnico, jeklene kroglice, kalcijev karbid, lopatico in vrečko za vzorec.

Elektronska metoda

Elektronska metoda je neposredna metoda merjenja vlage, ki meri električni upor estriha in ga pretvori v % vlage po prednastavljenih krivuljah za različne materiale. Ne zahteva vzorčenja estriha, ampak se položi na površino estriha.

Prednosti elektronske metode so:

 • hitrost in enostavnost merjenja
 • neuničujoča narava merjenja
 • možnost izbire različnih materialov

Slabosti elektronske metode so:

 • merjenje le površinske vlage
 • možnost napačnih rezultatov zaradi nehomogenosti estriha
 • potreba po kalibraciji naprave

Primer naprave za elektronsko metodo je PCE-PMI 2, ki je prenosni merilnik vlage, ki ima kroglasto sondo, LCD zaslon, alarmno funkcijo in Bluetooth povezavo.

Higrometrična metoda

Higrometrična metoda je posredna metoda merjenja vlage, ki meri relativno vlažnost zraka v zaprti komori nad estrihom. Zahteva namestitev komore na estrih in čakanje 72 ur, da se doseže ravnovesje med estrihom in zrakom.

Prednosti higrometrične metode so:

 • merjenje povprečne vlage v estrihu do globine 50 % debeline estriha
 • skladnost z britanskimi standardi za merjenje vlage
 • možnost uporabe za različne vrste estriha

Slabosti higrometrične metode so:

 • dolgotrajnost in zamudnost merjenja
 • potreba po namestitvi komore na estrih
 • možnost nepravilnega ravnovesja zaradi nezatesnjenosti komore

Primer naprave za higrometrično metodo je PCE-MMK 1, ki je prenosni merilnik vlage, ki ima higrometer, termometer, komoro, LCD zaslon in USB povezavo.

Posledice polaganja keramike ali parketa na moker estrih

Polaganje keramike ali parketa na estrih, ki še ni dovolj suh, je velika napaka, ki lahko povzroči resne in drage težave s talnimi oblogami. Če se estrih ne posuši dovolj, ostane v njem preveč vlage, ki lahko reagira z lepilom, povzroči nabrekanje ali krčenje estriha, ustvari pogoje za razvoj plesni in gliv ali poškoduje talno gretje. Vse to lahko vodi do naslednjih posledic:

 • Razpoke v estrihu ali talnih oblogah: Če se estrih suši prehitro ali neenakomerno, lahko pride do napetosti v materialu, ki povzročijo razpoke. Razpoke se lahko prenesejo tudi na talne obloge, ki so pritrjene na estrih. Razpoke lahko zmanjšajo trdnost in lepoto talnih oblog ter omogočijo vdor vlage in umazanije.
 • Dvigovanje ali odstopanje talnih oblog: Če se estrih nabrekne zaradi vlage, lahko povzroči dvigovanje ali odstopanje talnih oblog od podlage. To se lahko zgodi pri keramičnih ploščicah, parketu, vinilu in drugih talnih oblogah. Dvigovanje ali odstopanje talnih oblog lahko povzroči neravno in nestabilno površino, ki je nevarna za hojo in neestetska.
 • Plesen in glive pod talnimi oblogami: Če je v estrihu preveč vlage, se lahko ustvari idealno okolje za rast plesni in gliv pod talnimi oblogami. Plesen in glive so nevarne za zdravje ljudi in živali, saj lahko povzročijo alergije, astmo, glavobole in druge težave. Poleg tega lahko plesen in glive povzročijo neprijeten vonj in madeže na talnih oblogah.
 • Poškodba talnega gretja: Če ima estrih vgrajeno talno gretje, lahko preveč vlage v estrihu poškoduje cevi ali električne žice, ki so del sistema talnega gretja. To lahko povzroči puščanje vode, kratke stike, pregrevanje ali izgubo učinkovitosti talnega gretja. Poškodba talnega gretja lahko privede do visokih stroškov popravila ali zamenjave sistema.

Da bi se izognili tem posledicam, je treba pred polaganjem keramike ali parketa na estrih preveriti stopnjo vlage v estrihu z merilnikom vlage.

Strokovni nadzor in kvalificirani izvajalci pri izvedbi estriha

Izvedba estriha je ena od ključnih faz pri gradnji pasivne hiše, saj od nje odvisi kakovost in trajnost talnih oblog. Estrih mora biti izveden s posebno skrbjo, saj mora biti primeren za talno ogrevanje, toplotno izolacijo in nizko porabo energije. Estrih mora biti tudi pravilno posušen, da se preprečijo razpoke, deformacije, plesen in poškodbe talnih oblog. Zato je pomembno, da se pri izvedbi estriha zagotovi strokovni nadzor in izvedbo s strani preverjenih in za to usposobljenih izvajalcev.

Strokovni nadzor pri izvedbi estriha je proces, ki spremlja in preverja potek izvedbe estriha, skladnost z načrti, projektno dokumentacijo, zakonskimi predpisi in tehničnimi normativi. Strokovni nadzor lahko opravlja investitor sam ali pa najame pooblaščenega nadzornika, ki ima ustrezno izobrazbo, izkušnje in licence. Strokovni nadzor ima več funkcij, med drugim:

 • Svetovalno funkcijo: nadzornik svetuje investitorju in izvajalcem o najboljših rešitvah, materialih, tehnikah in metodah izvedbe estriha.
 • Kontrolno funkcijo: nadzornik kontrolira kakovost gradbenih materialov, delovnih postopkov, izvedenih del in njihovo skladnost z načrti in predpisi.
 • Dokumentacijsko funkcijo: nadzornik vodi evidenco o poteku izvedbe estriha, opravljenih pregledih, meritvah vlage, ogrevanju in prezračevanju estriha.
 • Reševalno funkcijo: nadzornik rešuje morebitne težave, ki se lahko pojavijo med ali po izvedbi estriha, kot so razpoke, deformacije, plesen in poškodbe talnih oblog.

Kvalificirani izvajalci pri izvedbi estriha so tisti, ki imajo ustrezno znanje, izkušnje in opremo za kakovostno in varno izvedbo estriha. Kvalificirani izvajalci morajo biti seznanjeni z vrsto estriha, debelino estriha, časom sušenja estriha in načinom merjenja vlage v estrihu. Kvalificirani izvajalci morajo tudi upoštevati navodila proizvajalcev estrihov in talnih oblog ter sodelovati z nadzornikom.

Zaključek

Sušenje estriha je ključni korak pri gradnji pasivne hiše, saj od njega odvisi kakovost in trajnost talnih oblog. Estrih v pasivni hiši mora biti izveden s posebno skrbjo, saj mora biti primeren za talno ogrevanje, toplotno izolacijo in nizko porabo energije. Estrih mora biti tudi pravilno posušen, da se preprečijo razpoke, deformacije, plesen in poškodbe talnih oblog. Zato je pomembno, da se pri gradnji pasivne hiše zagotovi strokovni nadzor in izvedbo s strani preverjenih in za to usposobljenih izvajalcev.

Strokovni nadzor je proces, ki spremlja in preverja potek gradnje in izvedbe estriha, skladnost z načrti, projektno dokumentacijo, zakonskimi predpisi in tehničnimi normativi. Strokovni nadzor svetuje, kontrolira, dokumentira in rešuje morebitne težave, ki se lahko pojavijo med ali po izvedbi estriha. Strokovni nadzor lahko opravlja investitor sam ali pa najame pooblaščenega nadzornika, ki ima ustrezno izobrazbo, izkušnje in licence.

Kvalificirani izvajalci so tisti, ki imajo ustrezno znanje, izkušnje in opremo za kakovostno in varno izvedbo estriha. Kvalificirani izvajalci morajo biti seznanjeni z vrsto estriha, debelino estriha, časom sušenja estriha in načinom merjenja vlage v estrihu. Kvalificirani izvajalci morajo tudi upoštevati navodila proizvajalcev estrihov in talnih oblog ter sodelovati z nadzornikom.

Sušenje estriha se lahko pospeši z ogrevanjem in prezračevanjem prostora, vendar je treba paziti, da ne pride do prehitrega sušenja estriha, ki lahko povzroči razpoke in deformacije. Ogrevanje se lahko izvede z uporabo sistema talnega ogrevanja, ki se postopoma dviguje od 25 do 40 °C. Prezračevanje se lahko izvede z naravnim ali mehanskim načinom, ki izmenjuje vlažen zrak s svežim. Ogrevanje in prezračevanje lahko skrajšata čas sušenja estriha za polovico ali več.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *