Evropski parlament je potrdil novo direktivo ES o energetski učinkovitosti, ki vključuje ukrepe, kot so obnova javnih stavb, energetsko varčne sheme podpor za javne gospodarske službe in energetske preglede za vse velike družbe. Poleg tega bodo energetska podjetja, ki jih zajema direktiva, morala doseči “ciljno komulativno zmanjšanje končne rabe energije” do leta 2020.

Evropski parlament je potrdil na plenarnem zasedanju nove direktive o energetski učinkovitosti, ki bo od držav članic zahtevala obnovo 3% skupne tlorisne površine ogrevanih in / ali hlajenje stavb v lasti in uporabi njihovih vladnih služb (upravni organi, katerih pristojnosti zajemajo celotno ozemlje države članice). Ta ukrep se bo uporabljal za stavbe s “skupno uporabno tlorisno površino” večjo od 500 m² in od julija 2015 z večjo kot 250 m². Vendar pa se bodo države članice lahko odločile tudi tudi za uporabo drugačnih načinov doseganja enakovrednih prihrankov energije.

Nova direktiva bo zahtevala od vseh velikih podjetij, da opravijo energetski pregled. Ti pregledi se bodo morali pričeti v treh letih od začetka obvezne uporabe direktive in jih bo potrebno opraviti vsaka štiri leta. Energetske preglede bodo izvajali za to usposobljeni in pooblaščeni strokovnjaki. Mala in srednje velika podjetja bodo izključena iz te obveznosti, vendar bodo morala energetska podjetja, ki jih bo ta direktiva zajemala, doseči “ciljno komulativno zmanjšanje končne rabe energije” do leta 2020. Ta cilj bo moral biti najmanj enakovreden vsakoletnim novim količinskim prihrankom od leta 2014 do leta 2020 v višini 1,5% letno prodane energije končnim odjemalcem, pri čemer osnovo predstavljajo povprečja zadnjega triletnega obdobja pred nastopom te direktive.

Zmanjšanje porabe energije za 20% bi lahko za ES pomenila priharnek 50 milijard € letno, kot je bilo sicer predlagano v akcijskem načrtu, ki ga je Evropska komisija predstavila novembra 2011. Zaradi tega bodo v direktivo vključene tudi posebne določbe za določitev finančnih skladov za ukrepe za energetsko učinkovitost. Države članice bodo morale olajšati vzpostavljanje takšnih skladov ali uporabo že obstoječih.

Direktiva bo pričela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu ES, države članice pa bodo imele na voljo 18 mesecev, da jo prenesejo v svoje nacionalne zakonodaje.

Direktiva je bila sprejeta s 632 glasovi za, 25 proti in 19 vzdržanimi glasovi.

Vir: http://www.europarl.europa.eu/news/en