Sposobnost hranjenja vlage v betonskih objektih

Vlaga je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti in trajnost betona. Beton je porozen material, ki lahko absorbira in oddaja vlago iz okolja. Sposobnost hranjenja vlage v betonu je odvisna od več parametrov, kot so vrsta in sestava betona, starost betona, temperatura in relativna vlažnost zraka. V tem članku bomo predstavili osnovne koncepte in formule za izračun sposobnosti hranjenja vlage v betonu.

Gostota in vsebnost vlage betona

Gostota betona je masa betona na enoto prostornine. Gostota betona je odvisna od vrste in sestave betona, zlasti od deleža cementa, agregata in vode. Povprečna gostota običajnega betona je približno 2400 kg/m3, vendar se lahko razlikuje glede na vrsto betona.

Vsebnost vlage betona je delež mase vode v betonu glede na celotno maso betona. Vsebnost vlage betona je odvisna od starosti betona, temperature in relativne vlažnosti zraka. Beton se suši s časom, saj izgublja vodo zaradi hidratacije cementa in izhlapevanja. Vsebnost vlage betona se lahko spreminja od 0% do 20% ali več, odvisno od pogojev. Povprečna vsebnost vlage običajnega betona je približno 5%.

Sorpcijski izoterm betona

Sorpcijski izoterm betona je graf, ki prikazuje, koliko vlage lahko beton absorbira pri dani relativni vlažnosti zraka. Relativna vlažnost zraka je razmerje med dejansko količino vodne pare v zraku in največjo možno količino vodne pare pri dani temperaturi. Relativna vlažnost zraka se lahko spreminja od 0% do 100%, odvisno od pogojev.

Sorpcijski izoterm betona se razlikuje glede na vrsto in sestavo betona, saj ima vsak beton drugačno poroznost in strukturo. Sorpcijski izoterm betona lahko aproksimiramo z naslednjo enačbo:

V=0.01+0.05×ln⁡(RH)

Kjer je V vsebnost vlage betona v decimalni obliki in RH relativna vlažnost zraka v odstotkih. Ta enačba velja za povprečen običajen beton pri sobni temperaturi.

Sposobnost hranjenja vlage betona
Sposobnost hranjenja vlage betona je količina vlage, ki jo lahko beton shrani pri dani temperaturi in relativni vlažnosti zraka. Sposobnost hranjenja vlage betona je enaka njegovi masi pomnoženi z njegovo vsebnostjo vlage. Torej, če označimo sposobnost hranjenja vlage betona z S, maso betona z M in vsebnost vlage betona z V, potem velja: S=M×V
Maso betona lahko izračunamo tako, da njegov volumen pomnožimo z njegovo gostoto. Torej, če označimo volumen betona z Vb​ in gostoto betona z Db​, potem velja: M=Vb​×Db​
Vstavimo te podatke v prvo enačbo in dobimo: S=(Vb​×Db​)×V
To je splošna formula za izračun sposobnosti hranjenja vlage betona. Če poznamo volumen, gostoto in vsebnost vlage betona, lahko izračunamo, koliko vlage lahko beton shrani. Če pa želimo izračunati sposobnost hranjenja vlage betona pri dani temperaturi in relativni vlažnosti zraka, moramo uporabiti sorpcijski izoterm betona, da določimo vsebnost vlage betona pri teh pogojih.

Primer izračuna
Za primer vzemimo objekt, ki ima znotraj oboda 100 m3 betona. Predpostavimo, da je beton običajen beton s povprečno gostoto 2400 kg/m3 in povprečno vsebnostjo vlage 5%. Izračunajmo sposobnost hranjenja vlage betona pri notranji temperaturi 20°C in vlažnosti 50%.
Najprej moramo izračunati vsebnost vlage betona pri teh pogojih. Uporabimo sorpcijski izoterm betona in vstavimo podatke:

V=0.01+0.05×ln(50)

To lahko poenostavimo in dobimo:

V≈0.08

To pomeni, da je vsebnost vlage betona približno 8%. Nato moramo izračunati maso betona. Uporabimo formulo za maso betona in vstavimo podatke:

M=Vb​×Db​
M=100 m3×2400 kg/m3

To lahko poenostavimo in dobimo:

M=240000 kg

To pomeni, da je masa betona 240000 kg. Nazadnje moramo izračunati sposobnost hranjenja vlage betona. Uporabimo formulo za sposobnost hranjenja vlage betona in vstavimo podatke:

S=M×V
S=240000 kg×0.08

To lahko poenostavimo in dobimo:

S=19200 kg

To pomeni, da objekt, ki ima znotraj oboda 100 m3 betona, lahko shrani 19200 kg vlage pri notranji temperaturi 20°C in vlažnosti 50%.

Gradbeni sistem TermoLOGiK

Gradbeni sistem TermoLOGiK je sistem za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih objektov z betonskim jedrom. Sistem TermoLOGiK temelji na uporabi termoizolacijskih blokov, ki so sestavljeni iz dveh plasti visokokakovostne Neopor toplotne izolacije in AB sredinskega konstrukcijskega jedra. Komponente gradbenega sistema TermoLOGiK omogočajo hitro in enostavno gradnjo objektov z visoko toplotno učinkovitostjo in zvočno izolacijo.

Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi prednost pri sposobnosti hranjenja vlage v objektih. Zaradi svoje porozne strukture lahko EPS in AB jedro absorbira in oddaja vlago iz okolja, kar uravnava relativno vlažnost zraka v objektu. Poleg tega EPS preprečuje prenos vlage skozi stene objekta, kar zmanjšuje tveganje za nastanek kondenzacije in plesni. S tem se bistveno zmanjša nihanje vlage v prostoru, kar je ključno za dobre bivalne pogoje.

Gradbeni sistem TermoLOGiK je idealen gradbeni sistem za gradnjo masivnih pasivnih hiš, ki je v celoti razvit in proizvajan v Sloveniji. Sistem TermoLOGiK zagotavlja visoko kakovost, učinkovitost in trajnost gradnje, ki izpolnjuje najvišje standarde energetske varčnosti in udobja.

V tem prispevku smo predstavili osnovne koncepte in formule za izračun sposobnosti hranjenja vlage v betonu. Pokazali smo, kako je sposobnost hranjenja vlage odvisna od več parametrov, kot so vrsta in sestava betona, starost betona, temperatura in relativna vlažnost zraka. Prav tako smo pokazali, kako uporabiti sorpcijski izoterm betona, da določimo vsebnost vlage betona pri danih pogojih. Nazadnje smo podali primer izračuna sposobnosti hranjenja vlage v objektu, ki ima znotraj oboda 100 m3 betona.

Poleg tega smo predstavili gradbeni sistem TermoLOGiK, ki je sistem za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih objektov iz betonskih elementov. Sistem TermoLOGiK temelji na uporabi termoizolacijskih blokov, ki so sestavljeni iz dveh plasti visokokakovostne Neopor toplotne izolacije in AB sredinskega konstrukcijskega jedra. Komponente gradbenega sistema TermoLOGiK omogočajo hitro in enostavno gradnjo objektov z visoko toplotno učinkovitostjo in zvočno izolacijo. Gradbeni sistem TermoLOGiK ima tudi prednost pri sposobnosti hranjenja vlage v objektih. Zaradi svoje porozne strukture lahko EPS in konstrukcijsko betonsko jedro absorbira in oddaja vlago iz okolja, kar uravnava relativno vlažnost zraka v objektu. Poleg tega EPS preprečuje prenos vlage skozi stene objekta, kar zmanjšuje tveganje za nastanek kondenzacije in plesni. S tem se bistveno zmanjša nihanje vlage v prostoru, kar je ključno za dobre bivalne pogoje. Gradbeni sistem TermoLOGiK je idealen gradbeni sistem za gradnjo masivnih pasivnih hiš, ki je v celoti razvit in proizvajan v Sloveniji.

Sposobnost hranjenja vlage v betonu je pomemben parameter za oceno lastnosti in trajnosti betona. Z uporabo preprostih formul in grafov lahko izračunamo sposobnost hranjenja vlage v betonu pri različnih pogojih. To nam lahko pomaga pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju betonskih objektov. Gradbeni sistem TermoLOGiK pa nam ponuja dodatne prednosti pri zagotavljanju optimalne vlage v prostoru, kar povečuje kakovost bivanja.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *