Citat iz »DIREKTIVE 2010/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA«

z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb

člen 9

Skoraj nič-energijske stavbe

1. Države članice zagotovijo, da:

(a) so do 31. decembra 2020 vse nove stavbe skoraj nič-energijske stavbe, in

(b) so po 31. decembru 2018 nove stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, zagotovijo, da so to skoraj nič-energijske stavbe.

……

3. Nacionalni načrti med drugim vključujejo naslednje elemente:

….

 (b) vmesne cilje za izboljšanje energetske učinkovitosti novih stavb do leta 2015 za pripravo na izvajanje odstavka 1; 

Eden osnovnih sestavnih delov »skoraj nič-energijske gradnje« so natančno načrtovane in v konstrukcijski sistem pazljivo vgrajene toplotne izolacije ustreznih debelin ter zahtevanih tehničnih lastnosti. Pri načrtovanju in gradnji nizkoenergijskih stavb se srečujemo z včasih skoraj nerešljivimi problemi predvsem pri zahtevnih konstrukcijah, zato vam ponujamo svoje strokovno sodelovanje že v začetni fazi izdelave idejnega projekta, kjer so korekcije najlažje in energetsko najbolj učinkovite.