Pasivna in Plus Energijska Hiša – Ljubljana

Objekt je grajen v pasivnem energetskem standardu, z dodano fotovoltaiko pa postane Plus energijska hiša. Pasivna hiša je izvedena v masivni izvedbi. Za gradnjo ovoja objekta je uporabljen gradbeni sistem Isorast, ki je certificiran gradbeni sistem za izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov. V projekt smo integrirali tudi aktivacijo betonskega jedra v vseh medetažnih konstrukcijah. z možnostjo vpliva na to relativno veliko maso bomo dosegli veliko termostabilnost objekta obenem pa prepre?ili kakršnokoli pregrevanje v poletnih mesecih. Za energetiko objekta bo skrbela toplotna ?rpalka. Objekt ima seveda tudi sistem prezra?evanja z rekuperacijo.

Na strehi objekt bomo postavili fotovoltai?no elektratno in s tem bo objekt postal Plus energijska hiša. Proizvedel bo ve? energije, kot jo bo za svoje delovanje porabil.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 8,8 kWh/m2a
Leto izgradnje: 2013
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Izvajalec:
ARHEM d.o.o. – PasivnaGradnja.si
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
(izvedba objekta, strojne in elektro inštalacije)

Projektant:
ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.

Vizualizacija objekta:

Vizualizacija objekta z dodano fotovoltaiko:

Izkop in priprava terena:

Izvedba betonske talne ploš?e pri Pasivni in Plus energijski hiši:

Izvedba ovoja kleti pasivne in plus energijske hiše:

Izvedba notranjih nosilnih sten kleti:

Izvedba razvoda inštalacij v ploš?i nad kletjo:

Betonaža ploš?e nad kletjo:

Izvedba ovoja nadstropja:

Izvedba razvod inštalacij v ploš?i nad nadstropjem:

Delno razopažanje ploš?e nad pritli?jem:

Ploš?a nad nadstropjem: