Razpis za delovno mesto projektanta arhitekture

Spoštovani,

Odlo?ili smo se, da v svoj kolektiv povabimo novega sodelavca arhitekturne ali gradbene stroke, ki bo najbolj ustrezal našemu delovanju. Želimo si osebe, ki je kreativna in ima željo po delu v timu, ter ni ozko omejena na eno podro?je delovanja.

Vabimo vas k izpolnitvi spodnje ankete, da bomo lahko lažje analizirali podatke prispelih ponudb.

Za vnos podatkov se vam že v naprej lepo zahvaljujemo.