Projektiranje sončnih elektrarn, potrebna dokumentacija, ocena investicije

Zavedamo se, da ima izkoriščanje alternativnih virov energije velik gospodarski in ekološki vpliv. Proizvodnja električne energije s sončno elektrarno – fotonapetostno elektrarno je izjemna priložnost za vse vrste investitorjev, kot zanesljiva naložba v prihodnost, zanimiva pa je tudi za tiste, ki se zavedajo problematike onesnaževanja okolja, v katerem živijo.

Ker pa vsak dober projekt potrebuje kvaliteten načrt, imamo v našem podjetju izkušene strokovnjake, kateri za Vas izdelajo vso potrebno dokumentacijo s popisom materiala in oceno investicije postavitve vaše sončne elektrarne. Vse interesente, ki jih zanima karkoli glede postavitve sončne elektrarne, vabimo, da nas obiščejo oziroma kontaktirajo.

Za vas izdelamo naslednjo dokumentacijo za izgradnjo sončne elektrarne:

  • Projekt za izvedbo sončne elektrarne (PZI),
  • Projekt za izvedbo in priključitev na NN oziroma SN omrežje;
  • Projekt strelovodne zaščite za sončno elektrarno;
  • Projekt izvedenih del (PID);
  • Projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV) sončne elektrarne.

Prav tako izdelujemo tudi:

  • Arhitekturni izris postavitve sončne elektrarne na strehi
  • Elaborat geodetskega posnetka
  • Statična presoja ostrešja z izvedbenimi elementi;
  • Študija požarne varnosti;
  • Pridobivanje ustreznih postopkov za priključitev na sončno elektrarno.