Nizkonapetostni priključek, priklop objektov na električno omrežje

Vsak objekt potrebuje svoje lastno napajanje. Elektro distributerji z načrtom PZI za nizkonapetostni dovod pogojujejo izdajo odločbo za priključitev objekta na distribucijo. V pogojih podajo način priključitve in zahteve, ki jih je potrebno izpolnjevati, da izpolnjujemo ustreznim predpisom. V samem NN dovodu je tudi situacija, kjer je razvidno, kje potekajo trase NN priključka in kje so vrisani kabelski jaški.
Evropska zakonodaja predvideva, da je vsak na novo zgrajen objekt priključen prek podzemnega NN dovoda, nadzemni vod je dovoljen le izjemoma.

Elektro distributerji imajo za priključitev objekta na distribucijo svoje pogoje, kot je na primer sam način priključitve. Zahteve je potrebno izpolnjevati, da zadostimo ustreznim predpisom. Prav tako upoštevamo evropsko zakonodajo, ki predvideva, da je vsaka novogradnja priključena prek podzemnega nizko napetostnega dovoda, saj je nadzemni vod dovoljen le izjemoma. Ker vsak objekt potrebuje lastno napajanje, je načrt PZI za nizko napetostni priključek temelj za izdajo odločbe za priklop objekta na distribucijo.

V načrtu nizko napetostnega priključka je:

  • izdelava tehničnega poročila enopolne sheme,
  • izris postavitve merilno priključne omare ter pripadajočih elementov v elektro omari
  • križanje drugih vodov (vodovod, kanalizacija, …) z nizkonapetostnim vodom.