Projekt ELEKTRO INŠTALACIJ

Povezavi med projektiranjem in izvedbo dajemo poseben pomen in naši projektanti so vključeni v vse faze izvedbe elektroinštalacij na gradbišču, saj sprotno posvetovanje zmanjša odmike pri zahtevani gradnji in uspešnosti samega projekta. Realno stanje objektov se preverja dnevno in tako so projektanti v stalnem stiku s spremembami in dopolnitvami projektov.

Naše znanje in izkušnje nam omogočajo, da lahko pripravimo kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo izdelano projektno dokumentacijo za vse faze od ideje do izvedbe. Pripravimo lahko vse potrebno za idejni projekt ali za pridobivanje soglasij na projektne rešitve, seveda pa pripravimo tudi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID) in navodila za vzdrževanje (NOV).

Projektiranje električnih inštalacij zajema:

 • splošno razsvetljavo
 • varnostno razsvetljavo
 • močnostne inštalacije (vtičnice, priključki, tehnološki priključki)
 • pomožni viri napajanja (diesel električni agregati)
 • brezprekinitveni viri napajanja (UPS naprave)
 • ozemljitvene inštalacije (izenačitve potencialov)

Projektiranje telekomunikacijskih inštalacij zajema:

 • telefonske inštalacije
 • podatkovne inštalacije
 • domofonske inštalacije
 • avtomatsko odkrivanje in javljanja požara
 • protivlomne inštalacije
 • videonadzor
 • ozvočenje
 • centralni nadzorni sistemi