3D Vizualizacije objektov in interierja

Dejstvo je, da je arhitektura fizična, oprijemljiva stvar. Sposobnost arhitekta je, da s pomočjo abstraktnih risb, shem, skic in lastne predstave začrta podobo in funkcioniranje bodočega objekta ter končno izdela načrte, ki so praviloma namenjeni gradbincem in drugim izvajalcem, ki bodo po teh načrtih objekt postavili v dejansko obliko. Pri tem se ne sme pozabiti, da je bilo naročilo dano s strani naročnika, ki je že v začetni fazi izrazil želje in navodila za načrtovanje bodoče zgradbe. Ker pa so naročniki najpogosteje le laiki v načrtovanju in gradnji, načrti navadno niso dovolj, da si investitor predstavlja izgled in delovanje načrtovanih prostorov in oblik. Zato se arhitekt poslužuje različnih predstavitvenih tehnik, ki omogočajo dobro interakcijo med naročnikom in arhitektom.

Strokovni tim skupine Pasivnagradnja.si za vsako naročilo izdela virtualni 3D model objekta, ki naročniku omogoča vpogled v končni izgled objekta, arhitektu pa služi kot pripomoček za nadaljnjo zasnovo oblik, materialov in konstrukcije. Na tej podlagi se stranka veliko lažje odloča in sprejema odločitve pri izbiri arhitektovih predlogov. Na željo naročnika pa se lahko izdela tudi model notranjosti objekta skupaj s projektom interierja ali modelni prikaz zunanje ureditve s projektom.

Za izbor notranjih finalnih materialov so nepogrešljive vizualizacije notranjega prostora z uporabo realnih elementov pohištva in izbrane keramike ali parketa. Upoštevajo se lahko tudi izbrane luči in predvidi potrebna osvetljenost.

Vizualizacija kopalnic:

Vizualizacija interierja dnevnih prostorov:

 

Za vse projekte izdelamo lahko 3D predstavitev zunanjosti objekta, prikaz različnih materialov in načina osvetlitve.

Vizualizacija zunanjosti objektov:

 

Kontaktirajte Nas!

PasivnaGradnja.si je skupina izredno Usposobljeni Strokovnjakov

Ponujamo Vam Celostni pristop, Vodenje in Realizacijo Vašega objekta - PASIVNA HIŠA od PROJEKTA do OBJEKTA!
Kontaktirajte Nas!