Projekt ARHITEKTURE

Projekt Arhitekture je izhodiščni in bistveni sestavni del projektne dokumentacije. Vsa ostala projektna dokumentacija je izdelana glede na izhodišča, ki so podana v arhitekturnem delu. Projekt arhitekture je razdeljen v dve fazi: – Faza PGD (Projekt Za Pridobitev Gradbenega Dovoljenja) in faza PZI (Projekt Za Izvedbo). Najpomembnejša faza je PZI, kjer so definirani vsi detajli in je upoštevana medsebojna usklajenost vseh projektov. Ta projekt je namenjen izvedbi objekta.

Prava pasivna hiša upošteva osnovna načela pasivnega solarnega načrtovanja, je konstrukcijsko nezahtevna, enostavna, funkcionalna in uporabniku prijazna. Vsi priključki, gradbeni elementi in materiali morajo biti vgrajeni zrakotesno in brez toplotnih mostov. Če pri načrtovanju pasivne hiše zanemarimo eno samo področje, zgradba ne zadosti strogim kriterijem predpisanega standarda pasivne hiše in ne ponuja želenega ugodja. Zato je na voljo program za projektiranje in izračun pasivnih hiš, s katerim lahko že med načrtovanjem preverjamo učinkovitost morebitnih izboljšav. V EU je vzpostavljen sistem neobveznega certificiranja pasivnih hiš. Za pridobitev certifikata je potrebno izpolniti več zahtevnih kriterijev, bistvenega pomena pa so strokovno načrtovani detajli, kakovostna izvedba ter optimalno delovanje vseh sistemov. Ko je objekt zgrajen, je za pridobitev certifikata poleg projektov, izračunov in drugih dokazil potrebno predložiti še dokazilo o uspešno opravljenem testu zrakotesnosti.

Podjetje Arhem d.o.o. se že od leta 2002 ukvarja z izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo pasivnih in nizkoenergijskih objektov. Naši objekti so narejeni po vseh standardih, ki veljajo v Avstriji in Nemčiji za gradnjo teh objektov in nekatere še celo presegajo. Projektno delovanje smo razširili na ključne izvedbene elemente, ki vplivajo na kakovost objekta. Celotno storitev smo nadgradili še z izdelavo celostnih energetskih bilanc, ki so ključne pri zasnovah novih ter rekonstrukcijah obstoječih objektov.

Ponujamo vam celostno storitev – PASIVNA HIŠA od PROJEKTA do OBJEKTA, vključno z vsemi ključnimi komponentami, izolacijo talne plošče, oboda, okna, elektro in strojnimi inštalacijami. Vse je certificirano pri Inštitutu za pasivno gradnjo v Nemčiji.