Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta

ZGO-1B (Ur.l. RS, št. 126/2007) je iz vrst Projektne dokumentacije izločil “Projekt za obratovanje in vzdrževanje”, ki je bil sestavni del dokumentacije, priložene vlogi za izdajo Uporabnega dovoljenja (UD) za vse objekte. Namesto tega projekta se od uveljavitve ZGO-1B dalje že kot priloga vloge za izdajo UD zahteva »Navodila za obratovanje in vzdrževanje«, vendar le pri »zahtevnih objektih« po ZGO-1.

»Navodilo za obratovanje in vzdrževanje« lahko izdelajo ali investitor ali projektant ali dobavitelji opreme ali kombinacija naštetih. Oblika in način podpisovanja in s tem prevzemanja odgovornosti nista predpisana. Poudariti pa je potrebno, da mora biti Navodilo za obratovanje in vzdrževanje, tako kot je predpisano za celotno Projektno dokumentacijo, izdelana v slovenskem jeziku.

PRIPOROČILO:
Kljub omejeni zakonski obveznosti priporočamo izdelavo »Navodil za obratovanje in vzdrževanje« tudi za manj zahtevne objekte. Še posebej je to priporočljivo za objekte z vgrajeno tehnologijo in objekte krajinsko arhitekturnega pomena, pri katerih nega in vzdrževanje igrata ključno vlogo.