Dokazilo o zanesljivosti objekta

Dokazilo o zanesljivosti objekta sicer ni dokumentacija, ki bi jo pripravljal Projektant. Za njeno pripravo je zadolžen Izvajalec del (Izvajalci del). Vendar dokazilo vsebuje tudi posebno izjavo Odgovornega vodje projekta (OVP) faze PGD, zato jo omenjamo tukaj. Vsebina in oblika Izjave sta določeni v Pravilniku o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur.l. RS, št. 55/08). S podpisom izjave Odgovorni vodja projekta (OVP) faze PGD jamči, da je objekt zgrajen v skladu s PGD.