Naši koraki pri gradnji vaše pasivne hiše

Skozi spodnje slike boste videli, kako uspešno in kvalitetno zgradimo pasivno hišo.

1. Zakoličba


Geodet s podatki zakoličbe iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja označi točke bodočega objekta na zemljišče z uporabo količkov in tako prenese objekt na določen položaj na parceli. To so točke, ki predstavljajo osi in obliko projektiranega objekta v skladu s projektom. Zakoličbene točke in pozicije osi se nato prenese na gradbene profile, da je na mestu hiše površina prosta za nadaljnji korak – izkop.

2. Izkop gradbene jame


Po prenosu zakoličbe na gradbene profile se začne izvedba izkopa gradbene jame za postavitev temeljev in temeljne plošče. Če je potrebno, izkop pregleda tudi geomehanik in določi način, da se z dodatnim nasutjem in utrjevanjem obstoječega terena dobi primerno nosilnost tal pod objektom. Dobro je, da vso izkopano zemljo deponiramo na predvidenem mestu na gradbišču in jo prihranimo za kasnejše zasutje in ureditev okolice objekta.

3. Izvedba drenaže


Da se zagotovi pravilno odvajanje meteorne vode, se mora po izkopu gradbene jame izvesti drenaža. V vsaki vodo tesni gradbeni jami pa je odvod vode nujno potreben. Instalacija za drenažo, mora v zemlji potekati okoli vseh zidov objekta in se zaključiti kot zaprt krožni vod. Drenažna instalacija je z vseh strani obdana z gramozom. Če ne položimo drenažnih cevi ali pa so te pomanjkljivo položene, bo stavba izpostavljena vplivu vode, ki lahko povzroči, da bodo klet in kletni zidovi stalno pod vodo.

4. Razvod instalacij pod temeljno ploščo


Izvede se razvod vseh inštalacij pod ploščo ob upoštevanju vseh podanih projektnih rešitev. V okviru te točke se izvede izvedba razvoda za potrebe vodovoda, kanalizacije, za razvod elektrike, za dovod telekomunikacij, za dovod inštalacij, razvod potreben za toplotno črpalko ter razvod za uporabo deževnice.

5. Obbetoniranje cevi instalacij pod temeljno ploščo


Po namestitvi potrebnega razvoda vseh cevi, je le-te smiselno obetonirati, da se pri vgradnji stekla ne poškodujejo.

6. Polaganje filca


Filc se položi vsaj 2 m širše od roba tampona in z ustreznim prekrivanjem trakov. Ob straneh naj bo rob dosti velik, da bo lahko kasneje na robovih pokril nasuti material. Folija na ta način loči penjeno steklo od zemljine.

7. Vgradnja penjenega stekla


Za izolacijo pod temeljno ploščo se vgradi penjeno steklo Glapor. Če je material nepakiran, ga lahko takoj raztresemo, po potrebi pa se uporabi bager. Penjeno steklo je priporočljivo porazdeliti od notranjosti proti zunanjosti. Material se poravna z lopato, grabljami ali valjem. Če debelina presega 50 cm, naj bo porazdelitev večplastna. Vgradi se ga v plasteh po 30 cm. Vsak sloj posebej se komprimira z uporabo vibracijske plošče.

8. Izvedba podložega betona


Ko je penjeno steklo Glapor skomprimirano, se ga prekrije s folijo, ki preprečuje mešanje s podložnim betonom. Na to podlago se izvede podložni beton, ki bo služil kot podlaga za izvedbo talne hidroizolacije pod temeljno ploščo.