Prezračevanje Pasivne hiše v nočnem času preko oken

Učinkovita rešitev za hlajenje in temperiranje

Kako lahko izkoristimo temperaturno razliko med notranjim in zunanjim zrakom v nočnem času, da ohladimo objekt in izboljšamo bivalno udobje v poletnih mesecih

Pasivna hiša je vrsta stavbe, ki zagotavlja visoko raven udobja in energetske učinkovitosti z minimalno porabo energije. Pasivna hiša izkorišča naravne vire, kot so sončna svetloba, toplota ljudi in naprav ter prezračevanje z rekuperacijo toplote, da zmanjša potrebo po aktivnem ogrevanju in hlajenju. Pasivna hiša mora biti dobro izolirana, zrakotesna in usmerjena glede na smer sonca.

V naši klimatski coni se lahko pasivne hiše soočajo z izzivom pregrevanja v poletnih mesecih, ko je temperatura zunanjega zraka visoka in sonce močno sije. Pregrevanje pasivnih hiš lahko povzroči neugodne razmere za bivanje, kot so previsoka temperatura, visoka relativna vlaga in slaba kakovost zraka. Zato je potrebno poskrbeti za učinkovito hlajenje in temperiranje pasivnih hiš, ki bo zagotovilo prijetno temperaturo in svežino v prostorih.

V tem članku bomo predstavili, kako lahko hladimo in temperiramo pasivne hiše v naši klimatski coni v poletnih mesecih s pomočjo prezračevanja v nočnem času preko oken. Prezračevanje v nočnem času preko oken je ena izmed strategij za hlajenje in temperiranje pasivnih hiš s prezračevanjem, ki izkorišča temperaturno razliko med notranjim in zunanjim zrakom v nočnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka. Prezračevanje v nočnem času preko oken ima več prednosti, kot so zmanjšanje porabe energije za hlajenje objekta, izboljšanje kakovosti zraka v objektu in povečanje udobja bivanja v objektu.

Pri prezračevanju v nočnem času preko oken je ključna tudi vloga termične mase, saj lahko pomaga ohranjati notranjo temperaturo stabilno in nizko. Termična masa lahko deluje kot toplotni akumulator ali kot toplotni blažilec. Kot toplotni akumulator lahko termična masa absorbira in shrani toploto iz sonca ali drugih virov čez dan in jo sprosti ponoči ali v oblačnih dneh, ko je potreba po ogrevanju večja. Kot toplotni blažilec lahko termična masa zmanjša amplitude temperaturnih nihanj tako, da upočasni prenos toplote med zunanjostjo in notranjostjo stavbe.

Pri prezračevanju z rekuperacijo toplote je pomembno tudi imeti okna, ki se lahko odprejo, saj lahko omogočijo dodatno prezračevanje v poletnih mesecih, ko je potrebno hlajenje objekta. Okna, ki se lahko odprejo, lahko namreč omogočijo prezračevanje v nočnem času preko oken, ki lahko ohladi objekt s pomočjo hladnejšega zunanjega zraka. Okna, ki se lahko odprejo, imajo več prednosti, kot so omogočanje dodatnega prezračevanja v poletnih mesecih, omogočanje boljšega prilagajanja prezračevanja glede na potrebe uporabnikov in omogočanje bolj naravnega in prijetnega bivalnega okolja. Okna, ki se lahko odprejo, pa imajo tudi nekaj slabosti, kot so povzročanje večje izgube toplote v zimskih mesecih, povzročanje večje porabe energije za hlajenje objekta v poletnih mesecih, če se odprejo ob nepravem času in povzročanje varnostnih in zasebnostnih težav, če se odprejo na dostopnih ali vidnih mestih.

V nadaljevanju članka bomo podrobneje opisali, kako deluje prezračevanje v nočnem času preko oken, kakšne so njegove prednosti in slabosti, kako vpliva termične mase na prezračevanje v nočnem času preko oken in kako pomembno je imeti okna, ki se lahko odprejo, pri prezračevanju z rekuperacijo toplote. Na koncu bomo podali nekaj nasvetov in priporočil za optimalno uporabo prezračevanja v nočnem času preko oken pri pasivni gradnji.

Hlajenje in temperiranje pasivnih hiš se lahko izvaja na različne načine, kot so uporaba klimatskih naprav, toplotnih črpalk, senčil, rastlin ali prezračevanja. Prezračevanje je eden izmed najpreprostejših in najcenejših načinov hlajenja in temperiranja pasivnih hiš, saj ne zahteva dodatne porabe energije ali posebnih naprav. Prezračevanje pa mora biti pravilno načrtovano in izvedeno, da bo doseglo želeni učinek.

Ena izmed strategij za hlajenje in temperiranje pasivnih hiš s prezračevanjem je prezračevanje v nočnem času preko oken. Ta strategija temelji na izkoriščanju temperaturne razlike med notranjim in zunanjim zrakom v nočnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka. V tem primeru se odprejo okna v objektu, da se omogoči naravni ali prisilni pretok zraka skozi prostore. Na ta način se ohladi notranji zrak in zmanjša temperatura v objektu.

Prezračevanje v nočnem času preko oken ima več prednosti:

 • Zmanjšuje porabo energije za hlajenje objekta, saj ne potrebuje dodatnih naprav ali virov energije. Prezračevanje s pomočjo naravnega vetra ali ventilatorjev je veliko bolj energetsko učinkovito kot uporaba klimatskih naprav ali toplotnih črpalk.
 • Izboljšuje kakovost zraka v objektu, saj odvaja izrabljen, vlažen in onesnažen zrak iz prostorov in dovaja svež, suh in čist zrak. S tem se preprečuje nastanek plesni, bakterij in slabega vonja v prostorih.
 • Povečuje udobje bivanja v objektu, saj zagotavlja prijetno temperaturo in svežino v prostorih. Prezračevanje v nočnem času preko oken lahko zniža temperaturo v objektu za 2 do 5°C glede na zunanjo temperaturo. S tem se izboljša termično počutje ljudi in njihova kakovost spanja.

Pri prezračevanju v nočnem času preko oken je ključna tudi vloga termične mase, saj lahko pomaga ohranjati notranjo temperaturo stabilno in nizko. Termična masa je lastnost gradbenih materialov, ki omogoča shranjevanje toplote in zagotavlja vztrajnost proti temperaturnim nihanjem. Termična masa lahko deluje kot toplotni akumulator ali kot toplotni blažilec.

Kot toplotni akumulator lahko termična masa absorbira in shrani toploto iz sonca ali drugih virov čez dan in jo sprosti ponoči ali v oblačnih dneh, ko je potreba po ogrevanju večja. Na primer, betonska tla ali stene lahko delujejo kot toplotni akumulatorji v pasivni hiši. Beton ima visoko specifično toploto in gostoto, kar pomeni, da lahko shrani veliko toplotne energije pri majhni spremembi temperature. Betonska tla ali stene morajo biti neposredno izpostavljena soncu skozi velika okna ali steklene stene, da lahko absorbirajo sončno toploto. Ponoči ali v hladnejših dneh pa oddajajo toploto v prostor in tako zvišujejo notranjo temperaturo.

Kot toplotni blažilec lahko termična masa zmanjša amplitude temperaturnih nihanj tako, da upočasni prenos toplote med zunanjostjo in notranjostjo stavbe. Na primer, masivna betonska stena (TermoLOGiK) ali AB medetažna plošča lahko delujeta kot toplotna blažilca v pasivni hiši. TermoLOGiK je inovativni gradbeni sistem, ki združuje prednosti betona in Neopor toplotne izolacije ter omogoča hitro in kakovostno gradnjo pasivnih hiš z veliko termostabilnostjo. Termična masa v TermoLOGiK sistemu je vgrajena v notranji plasti stene, ki je ločena od zunanje plasti s plastjo izolacije. Tako se prepreči neposreden stik med termično maso in zunanjim zrakom, kar bi povzročilo večje izgube toplote.

Termična masa lahko pomaga ohranjati notranjo temperaturo stabilno in nizko pri prezračevanju v nočnem času preko oken, saj lahko absorbira toploto iz notranjega zraka in jo shranjuje v stenah in tleh. Ko se temperatura zunaj zniža, se termična masa ohladi in odda toploto nazaj v prostor. Tako se prepreči preveliko ohlajanje prostora in zagotovi prijetno temperaturo skozi celo noč.

Termična masa lahko tudi zmanjša potrebo po odpiranju oken za prezračevanje, saj lahko zadrži toploto v objektu tudi takrat, ko je temperatura zunaj višja od temperature notranjega zraka. Tako se lahko okna zaprejo in prepreči vdor toplega zraka v objekt. To lahko poveča učinkovitost prezračevanja v nočnem času preko oken, saj se lahko doseže večja temperaturna razlika med notranjim in zunanjim zrakom.

Za optimalno uporabo termične mase pri prezračevanju v nočnem času preko oken je treba upoštevati več dejavnikov, kot so vrsta materiala, debelina, površina, barva, prevleka, lega, izolacija in prezračevanje. Termična masa mora biti pravilno dimenzionirana in postavljena glede na podnebje, orientacijo stavbe in potrebe po ogrevanju in hlajenju. Termična masa mora biti tudi dobro integrirana z drugimi elementi pasivne hiše, kot so izolacija, zrakotesnost in prezračevanje z rekuperacijo toplote.

Pomen uporabe rekuperatorjev z by-pass funkcijo

Rekuperator je toplotni izmenjevalnik, ki omogoča vračanje toplote iz odvajanega zraka v dovajanega zrak. Rekuperator zmanjšuje izgubo energije pri prezračevanju in povečuje udobje bivanja. Rekuperatorji so lahko del centralnega sistema prezračevanja, ki pokriva celotno hišo, ali pa lokalnega sistema prezračevanja, ki deluje samo v določenem prostoru.

Rekuperatorji imajo načeloma vgrajeno tudi by-pass funkcijo ali obvod zraka, ki omogoča, da se izključi vračanje energije. Ta funkcija se uporablja recimo poleti ponoči za pohlajevanje pregretih prostorov, ko so zunaj nekoliko nižje temperature zraka. V tem primeru gre sveži zrak direktno v objekt in ne preko rekuperacijskega jedra.

By-pass funkcija ima več prednosti:

 • Zagotavlja boljše hlajenje prostorov v poletnih mesecih, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka. S tem se zmanjša potreba po uporabi klimatskih naprav ali drugih aktivnih sistemov za hlajenje, kar pomeni tudi manjšo porabo energije in manjši vpliv na okolje.
 • Preprečuje pregrevanje rekuperacijskega jedra, ki bi lahko vplivalo na njegovo učinkovitost in življenjsko dobo. Rekuperacijsko jedro je namreč izpostavljeno visokim temperaturam odvajanega zraka, ki lahko presežejo 40°C. Če bi se ta zrak mešal s svežim zrakom, bi lahko povzročil pregrevanje in poškodbe rekuperatorja.
 • Omogoča boljše prilagajanje prezračevalnega sistema glede na potrebe in želje uporabnika. By-pass funkcija se lahko vklopi ali izklopi ročno ali avtomatsko s pomočjo senzorjev temperature, vlage ali CO2. Tako se lahko doseže optimalna kakovost zraka in temperatura v prostorih.

Rekuperatorji z by-pass funkcijo so pomemben element prezračevalnega sistema pasivne hiše, saj omogočajo učinkovito hlajenje prostorov v poletnih mesecih brez dodatne porabe energije. By-pass funkcija zagotavlja, da se sveži zrak ne segreva preko rekuperacijskega jedra, ampak gre direktno v objekt, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka. By-pass funkcija ima tudi druge prednosti, kot so preprečevanje pregrevanja rekuperatorja, boljše prilagajanje prezračevalnega sistema in večje udobje bivanja.

Pomembnost oken, ki se lahko odprejo, pri prezračevanju z rekuperacijo v pasivni hiši

Prezračevanje z rekuperacijo toplote je proces, pri katerem se uporablja posebna naprava, imenovana rekuperator, ki omogoča prenos toplote med odvajanem in dovajanem zrakom. Rekuperator je toplotni izmenjevalnik, ki ima dva ločena kanala za pretok zraka: enega za odvajanje izrabljenega zraka iz prostorov in drugega za dovajanje svežega zraka v prostore. Rekuperator omogoča, da se toplota odvajanega zraka prenese na dovajanega zraka, ne da bi se zraka mešala med seboj. Tako se zmanjša izguba toplote pri prezračevanju in poveča učinkovitost ogrevanja.

Prezračevanje z rekuperacijo toplote je eden izmed pasivnih ukrepov za zagotavljanje visoke energetske učinkovitosti in udobja v pasivnih hišah. Pasivna hiša je vrsta stavbe, ki zagotavlja visoko raven udobja in energetske učinkovitosti z minimalno porabo energije. Pasivna hiša izkorišča naravne vire, kot so sončna svetloba, toplota ljudi in naprav ter prezračevanje z rekuperacijo toplote, da zmanjša potrebo po aktivnem ogrevanju in hlajenju. Pasivna hiša mora biti dobro izolirana, zrakotesna in usmerjena glede na smer sonca.

Pri prezračevanju z rekuperacijo toplote je pomembno tudi imeti okna, ki se lahko odprejo, saj lahko omogočijo dodatno prezračevanje v poletnih mesecih, ko je potrebno hlajenje objekta. Okna, ki se lahko odprejo, lahko namreč omogočijo prezračevanje v nočnem času preko oken, ki je ena izmed strategij za hlajenje in temperiranje pasivnih hiš s prezračevanjem. Ta strategija temelji na izkoriščanju temperaturne razlike med notranjim in zunanjim zrakom v nočnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka. V tem primeru se odprejo okna v objektu, da se omogoči naravni ali prisilni pretok zraka skozi prostore. Na ta način se ohladi notranji zrak in zmanjša temperatura v objektu.

Okna, ki se lahko odprejo, imajo več prednosti pri prezračevanju z rekuperacijo toplote:

 • Omogočajo dodatno prezračevanje v poletnih mesecih, ko je potrebno hlajenje objekta. Prezračevanje z rekuperacijo toplote samo po sebi ni dovolj za zagotavljanje prijetne temperature v prostorih v poletnih mesecih, saj lahko dovaja preveč topel ali vlažen zrak v objekt². Zato je potrebno dopolniti prezračevanje z rekuperacijo toplote s prezračevanjem v nočnem času preko oken, ki lahko ohladi objekt s pomočjo hladnejšega zunanjega zraka.
 • Omogočajo boljše prilagajanje prezračevanja glede na potrebe uporabnikov. Prezračevanje z rekuperacijo toplote je običajno avtomatizirano in deluje na podlagi senzorjev za temperaturo, vlago in kakovost zraka. Vendar pa lahko uporabniki imajo različne preference glede temperature, svežine in vonja zraka v prostorih. Zato je dobro, da imajo uporabniki možnost ročnega upravljanja oken, ki se lahko odprejo, da lahko prilagodijo prezračevanje glede na svoje želje in potrebe.
 • Omogočajo bolj naravno in prijetno bivalno okolje. Prezračevanje z rekuperacijo toplote je sicer učinkovito in energetsko varčno, vendar pa lahko ustvari umetno in sterilno bivalno okolje. Okna, ki se lahko odprejo, lahko omogočijo bolj naravno in prijetno bivalno okolje, saj lahko dovajajo svež in čist zrak v objekt, omogočajo stik z zunanjim okoljem in naravnimi zvoki ter ustvarjajo občutek prostornosti in svobode.

Pri uporabi oken, ki se lahko odprejo, pri prezračevanju z rekuperacijo toplote je treba upoštevati več dejavnikov, kot so vrsta oken, velikost oken, lega oken, način odpiranja oken, čas in trajanje odpiranja oken ter nadzor in upravljanje oken. Okna morajo biti primerno izbrana, dimenzionirana, postavljena in upravljana glede na podnebje, orientacijo stavbe in potrebe po ogrevanju in hlajenju. Okna morajo biti tudi dobro integrirana z drugimi elementi pasivne hiše, kot so izolacija, zrakotesnost in prezračevanje z rekuperacijo toplote.

Kako poteka prezračevanje v nočnem času preko oken?

Prezračevanje v nočnem času preko oken je proces, pri katerem se odprejo okna v objektu, da se omogoči naravni ali prisilni pretok zraka skozi prostore. Prezračevanje v nočnem času preko oken se izvaja le, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka, običajno v nočnem času ali zgodnjih jutranjih urah. Cilj je ohladiti notranji zrak in objekt s pomočjo hladnejšega zunanjega zraka.

Prezračevanje v nočnem času preko oken se lahko izvaja na različne načine, odvisno od vrste oken, načina odpiranja oken, velikosti in lege oken ter klimatskih razmer. Nekateri možni načini prezračevanja v nočnem času preko oken so:

 • Prezračevanje s prepihom: pri tem načinu prezračevanja se odprejo okna na nasprotnih straneh objekta ali prostora, da se ustvari prepih ali naravni vlek zraka. Prepih je odvisen od razlike v tlaku med notranjim in zunanjim zrakom, ki je posledica razlike v temperaturi in hitrosti vetra. Prepih lahko ohladi notranji zrak in objekt s pomočjo konvekcije in evapotranspiracije. Prezračevanje s prepihom je učinkovito le, če je dovolj velika razlika v temperaturi in tlaku med notranjim in zunanjim zrakom ter če ni ovir za pretok zraka skozi prostore.
 • Prezračevanje s termičnim dvigom: pri tem načinu prezračevanja se odprejo okna na zgornjih nadstropjih objekta ali prostora, da se izkoristi termični dvig toplega zraka. Termični dvig je pojav, pri katerem se toplejši zrak dviga navzgor zaradi nižje gostote in višjega tlaka. Termični dvig lahko ohladi notranji zrak in objekt s pomočjo konvekcije in evapotranspiracije. Prezračevanje s termičnim dvigom je učinkovito le, če je dovolj velika razlika v temperaturi med zgornjim in spodnjim nadstropjem objekta ali prostora ter če ni ovir za pretok zraka skozi prostore.
 • Prezračevanje s prisilnim pretokom: pri tem načinu prezračevanja se uporabljajo ventilatorji ali druge naprave, ki ustvarjajo prisilni pretok zraka skozi okna. Prisilni pretok lahko ohladi notranji zrak in objekt s pomočjo konvekcije in evapotranspiracije. Prezračevanje s prisilnim pretokom je učinkovito ne glede na razliko v temperaturi in tlaku med notranjim in zunanjim zrakom ter neodvisno od ovir za pretok zraka skozi prostore.

Pri prezračevanju v nočnem času preko oken je pomembno tudi upoštevati naslednje vidike:

 • Čas in trajanje odpiranja oken: okna se morajo odpreti le takrat, ko je temperatura zunanjega zraka nižja od temperature notranjega zraka, običajno v nočnem času ali zgodnjih jutranjih urah. Okna se morajo zapreti, ko se temperatura zunanjega zraka dvigne nad temperaturo notranjega zraka, običajno v dopoldanskem ali popoldanskem času. Trajanje odpiranja oken je odvisno od potrebe po hlajenju objekta in klimatskih razmer. Priporočljivo je, da se okna odprejo za vsaj 4 ure na dan, da se zagotovi zadostna izmenjava zraka in ohlajanje objekta.
 • Nadzor in upravljanje oken: okna se lahko odpirajo ročno ali avtomatsko. Ročno odpiranje oken zahteva pozornost in angažiranost uporabnikov, ki morajo spremljati temperaturo in kakovost zraka v prostorih ter odpirati in zapirati okna glede na potrebe. Avtomatsko odpiranje oken zahteva posebne naprave, kot so senzorji, aktuatorji, krmilniki in programi, ki omogočajo samodejno odpiranje in zapiranje oken glede na nastavljene parametre, kot so temperatura, vlaga, hitrost vetra in čas. Avtomatsko odpiranje oken lahko poveča učinkovitost in udobje prezračevanja v nočnem času preko oken, vendar pa lahko tudi poveča stroške in kompleksnost sistema.
 • Varnost in zasebnost oken: okna, ki se lahko odprejo, lahko predstavljajo varnostno in zasebnostno tveganje, če se nahajajo na dostopnih ali vidnih mestih. Okna, ki se nahajajo na fasadi, ki je obrnjena proti ulici ali sosednjim objektom, lahko omogočijo vstop neželenim osebam ali predmetom v objekt ali pa omogočijo vpogled v notranjost objekta. Okna, ki se nahajajo na fasadi, ki je obrnjena proti notranjosti dvorišča ali vrta, lahko omogočijo izstop neželenih oseb ali predmetov iz objekta ali pa omogočijo izgled iz notranjosti objekta. Zato je treba okna odpirati le na varnih in nevidnih mestih ali pa uporabiti dodatne ukrepe za zaščito oken, kot so rešetke, mreže, alarmi ali zavese.

Drugi pasivni načini hlajenja pasivne hiše z veliko termično maso

Poleg prezračevanja v nočnem času preko oken ali prezračevalnega sistema obstajajo tudi drugi pasivni načini hlajenja pasivne hiše z veliko termično maso, ki lahko izboljšajo bivalno udobje in zmanjšajo potrebo po aktivnem hlajenju. Nekateri od teh načinov so:

 • Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah: To je način, pri katerem se izkorišča toplotna akumulativnost betonskih plošč, ki so del konstrukcije objekta. Betonske plošče se lahko aktivirajo s pomočjo cevi, ki so vgrajene v njih in po katerih teče hladna ali topla voda. Voda se lahko ohlaja ali greje s pomočjo toplotne črpalke, sončnih kolektorjev ali drugih virov. Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah omogoča uravnavanje temperature notranjega zraka in objekta s pomočjo sevanja.

Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah ima več prednosti, kot so:

  • Omogoča visoko stopnjo udobja in energetske učinkovitosti.
  • Ne povzroča prepiha, hrupa ali prahu, ki bi lahko prihajali skozi prezračevalne odprtine.
  • Je nevidna in ne zmanjšuje uporabne površine objekta.
  • Je enostavna za uporabo in prilagajanje.

Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah pa ima tudi nekaj slabosti, kot so:

  • Zahteva večjo investicijo in vzdrževanje.
  • Porablja nekaj električne energije za delovanje toplotne črpalke ali drugih naprav.
  • Lahko povzroči prekomerno suhost ali vlažnost zraka v hiši, če ni dobro nastavljena ali uravnotežena.
 • Hlajenje preko talnega gretja: To je način, pri katerem se izkorišča toplotna akumulativnost talnih oblog, ki so del konstrukcije objekta. Talne obloge se lahko ohladijo s pomočjo cevi, ki so vgrajene pod njimi in po katerih teče hladna voda. Voda se lahko ohlaja s pomočjo toplotne črpalke, sončnih kolektorjev ali drugih virov. Hlajenje preko talnega gretja omogoča uravnavanje temperature notranjega zraka in objekta s pomočjo sevanja in konvekcije.

Hlajenje preko talnega gretja ima več prednosti, kot so:

  • Omogoča visoko stopnjo udobja in energetske učinkovitosti.
  • Ne povzroča prepiha, hrupa ali prahu, ki bi lahko prihajali skozi prezračevalne odprtine.
  • Je nevidno in ne zmanjšuje uporabne površine objekta.
  • Je enostavno za uporabo in prilagajanje.

Hlajenje preko talnega gretja pa ima tudi nekaj slabosti, kot so:

  • Zahteva večjo investicijo in vzdrževanje.
  • Porablja nekaj električne energije za delovanje toplotne črpalke ali drugih naprav.
  • Lahko povzroči prekomerno suhost ali vlažnost zraka v hiši, če ni dobro nastavljena ali uravnotežena.
  • Lahko povzroči kondenzacijo na talnih oblogah, če je temperatura vode prenizka ali vlaga zraka previsoka.

Zaključek

Pasivna hiša je vrsta stavbe, ki zagotavlja visoko raven udobja in energetske učinkovitosti z minimalno porabo energije. Pasivna hiša izkorišča naravne vire, kot so sončna svetloba, toplota ljudi in naprav ter prezračevanje z vračanjem toplote, da zmanjša potrebo po aktivnem ogrevanju in hlajenju. Pasivna hiša mora biti dobro izolirana, zrakotesna in usmerjena glede na smer sonca. Termična masa je pomemben element pasivne hiše, saj lahko uravnava notranjo temperaturo in izboljšuje udobje. Termična masa lahko deluje kot toplotni akumulator ali kot toplotni blažilec. Za optimalno uporabo termične mase je treba upoštevati več dejavnikov, kot so vrsta materiala, debelina, površina, barva, prevleka, lega, izolacija in prezračevanje. Termična masa mora biti tudi dobro integrirana z drugimi elementi pasivne hiše, kot so izolacija, zrakotesnost in prezračevanje z vračanjem toplote.

Poleg termične mase obstajajo tudi drugi pasivni načini hlajenja pasivne hiše, ki lahko izboljšajo bivalno udobje in zmanjšajo potrebo po aktivnem hlajenju. Nekateri od teh načinov so prezračevanje v nočnem času preko oken ali prezračevalnega sistema, aktivacija betonskega jedra v AB ploščah in hlajenje preko talnega gretja. Ti načini hlajenja imajo svoje prednosti in slabosti, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in izvedbi pasivne hiše. Prezračevanje v nočnem času preko oken omogoča visoko stopnjo svežine in naravnosti bivalnega okolja, ne porablja električne energije za delovanje in je enostavno za uporabo in prilagajanje. Vendar pa je odvisno od zunanjih klimatskih razmer, zahteva ročno ali avtomatsko upravljanje oken glede na potrebe in pogoje, lahko povzroči varnostne in zasebnostne težave, če se okna nahajajo na dostopnih ali vidnih mestih, lahko povzroči prepih, hrup, prah in insekte, ki bi lahko prihajali skozi odprta okna.

Prezračevanje v nočnem času preko prezračevalnega sistema omogoča stalno in kakovostno prezračevanje hiše z minimalnimi toplotnimi izgubami in porabo energije. Prezračevalni sistem mora biti prilagodljiv in nadzorovan glede na potrebe stanovalcev in zunanjih pogojev. Vendar pa zahteva večjo investicijo in vzdrževanje, porablja nekaj električne energije za delovanje ventilatorjev in drugih naprav, lahko povzroči prekomerno suhost ali vlažnost zraka v hiši, če ni dobro nastavljen ali uravnotežen.

Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah omogoča uravnavanje temperature notranjega zraka in objekta s pomočjo sevanja. Aktivacija betonskega jedra v AB ploščah omogoča visoko stopnjo udobja in energetske učinkovitosti, ne povzroča prepiha, hrupa ali prahu, ki bi lahko prihajali skozi prezračevalne odprtine, je nevidna in ne zmanjšuje uporabne površine objekta, je enostavna za uporabo in prilagajanje. Vendar pa zahteva večjo investicijo in vzdrževanje, porablja nekaj električne energije za delovanje toplotne črpalke ali drugih naprav, lahko povzroči prekomerno suhost ali vlažnost zraka v hiši, če ni dobro nastavljena ali uravnotežena.

Hlajenje preko talnega gretja omogoča uravnavanje temperature notranjega zraka in objekta s pomočjo sevanja in konvekcije. Hlajenje preko talnega gretja omogoča visoko stopnjo udobja in energetske učinkovitosti, ne povzroča prepiha, hrupa ali prahu, ki bi lahko prihajali skozi prezračevalne odprtine, je nevidno in ne zmanjšuje uporabne površine objekta, je enostavno za uporabo in prilagajanje. Vendar pa zahteva večjo investicijo in vzdrževanje, porablja nekaj električne energije za delovanje toplotne črpalke ali drugih naprav, lahko povzroči prekomerno suhost ali vlažnost zraka v hiši, če ni dobro nastavljena ali uravnotežena, lahko povzroči kondenzacijo na talnih oblogah, če je temperatura vode prenizka ali vlaga zraka previsoka.

Pasivna hiša je torej rezultat celostnega pristopa k načrtovanju in gradnji, ki zahteva visoko kakovost in natančnost izvedbe. Pasivna hiša je tudi odgovoren in trajnosten način bivanja, ki prispeva k varovanju okolja in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Pasivna hiša je prihodnost gradnje in bivanja.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Če se želite prepričati o prednostih popolnoma individualnega pristopa do projektiranja pasivnih hiš, vam priporočamo, da se obrnete na podjetje Arhem d.o.o., ki v sklopu arhitekturnega biroja ponuja povsem individualni pristop do zasnove projekta, individualno vodenje vsakega projekta in osebni pristop do vsakega, ki jim s sodelovanjem izkaže zaupanje. Podjetje Arhem d.o.o. ima dolgoletne izkušnje in znanje na področju pasivne gradnje in uporablja PHPP metodologijo za izračun energetske bilance. Poleg tega vam lahko ponudijo strokovni nadzor in izvedbo pasivne hiše v sklopu skupine PasivnaGradnja.si, ki bo na podlagi več kot 20 letnih izkušenj na področju pasivne gradnje in dobro izdelane projektne dokumentacijo arhitekturnega biroja Arhem prenesla na gradbišče in jo s pomočjo popolnoma fleksibilnega gradbenega sistema za izvedbo pasivnih hiš TermoLOGiK hitro in natančno prenesla v realnost. Projekt interierja je v pri takšnem pristopu logično nadaljevanje projektnega in izvedbenega dela saj na ta način dobimo celostno zaključeno celoto. Končni rezultat bo zaradi usklajenega dela in poznavanja vseh segmentov projektiranja in gradnje najboljši za dano lokacijo, za izražene želje naročnika in ekonomski okvir v katerega je objekt postavljen.

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *