Prezračevanje: Ključ do kakovostnega bivanja v Pasivnih hišah

Prezračevanje v Pasivni hiši: Pomembnost, načela in izvedba prezračevanja v Pasivni hiši

Prezračevanje je pomemben dejavnik za zagotavljanje zdravega in udobnega bivalnega okolja. Prezračevanje omogoča odvajanje onesnaženega in vlažnega zraka iz stavbe in dovajanje svežega in čistega zraka iz okolice. S tem se izboljša kakovost zraka v prostorih, prepreči nastanek plesni in kondenzacije ter zmanjša tveganje za prenos okužb. Poleg tega prezračevanje lahko prispeva k varčevanju z energijo, če se uporabljajo naprave, ki omogočajo vračanje toplote in vlage iz odpadnega zraka. V tem članku bomo primerjali dve vrsti prezračevalnih naprav: lokalne in centralne. Pokazali bomo, zakaj so centralne prezračevalne naprave bolj primerne za zagotavljanje ustreznega in enakomernega prezračevanja celotne stavbe.

Prezračevanje je ključni element zagotavljanja zdravega in udobnega bivalnega okolja v pasivni hiši. Pasivna hiša je zrakotesna stavba z minimalno potrebo po ogrevanju in hlajenju, ki jo doseže z visoko kakovostnim toplotnim ovojem in učinkovitim sistemom umetnega prezračevanja z rekuperacijo toplote. Ta sistem omogoča nenehno izmenjavo zraka v hiši, hkrati pa ohranja njegovo temperaturo in vlažnost ter prihrani energijo. V tem članku predstavljamo osnovna načela, metodologijo in izvedbo prezračevanja v pasivni hiši ter opozarjamo na nekatere izzive in rešitve pri načrtovanju in vzdrževanju prezračevalnega sistema.

Pasivna hiša je koncept gradnje, ki temelji na načelu maksimalne izrabe pasivnih virov energije, kot so sonce, toplota ljudi in naprav ter zmanjšanju potreb po aktivnih virih energije, kot so fosilna goriva ali elektrika. Pasivna hiša je zasnovana tako, da ima minimalno potrebo po ogrevanju in hlajenju prostorov, ki jo doseže z visoko kakovostnim toplotnim ovojem stavbe, ki preprečuje nepotrebne toplotne izgube ali dobitke. Poleg tega je pasivna hiša zrakotesna stavba, kar pomeni, da skozi špranje v toplotnem ovoju ne prehaja zrak, ki bi lahko povzročal dodatne toplotne izgube ali neustrezno kakovost zraka v prostorih. Zato je v pasivni hiši nujno potrebno zagotoviti sistem umetnega prezračevanja z rekuperacijo toplote, ki omogoča nenehno izmenjavo zraka v hiši, hkrati pa ohranja njegovo temperaturo in vlažnost ter prihrani energijo.

Prezračevanje je ključni element zagotavljanja zdravega in udobnega bivalnega okolja v pasivni hiši. Prezračevanje zagotavlja dovod svežega in čistega zraka v bivalne prostore ter odvod onesnaženega in vlažnega zraka iz kuhinje, kopalnice in drugih prostorov. Svež zrak je bistven za dobro počutje in delovanje ljudi, saj vsebuje kisik in druge snovi, ki so potrebne za dihanje in presnovo. Onesnažen ali vlažen zrak pa lahko povzroča številne težave za zdravje ljudi in stavbe, kot so glavoboli, utrujenost, alergije, astma, plesen, korozija ipd. Poleg tega prezračevanje prispeva k energetski učinkovitosti pasivne hiše, saj preprečuje nepotrebno ogrevanje ali hlajenje prostorov.

Prezračevanje v pasivni hiši je pomemben dejavnik za zagotavljanje zdravega in udobnega bivalnega okolja ter energetske učinkovitosti stavbe.

Prezračevanje v pasivni hiši temelji na naslednjih načelih:

 • Zrakotesnost stavbe: Pasivna hiša mora biti zrakotesna, da prepreči nepotrebne toplotne izgube ali dobitke skozi špranje v toplotnem ovoju. Zrakotesnost stavbe se meri z blower-door testom, ki pokaže količino zraka, ki uhaja iz stavbe pri določenem tlaku. Pasivna hiša mora imeti največ 0,6 izmenjave zraka na uro pri tlaku 50 Pa.
 • Umetno prezračevanje z rekuperacijo toplote: Pasivna hiša potrebuje sistem umetnega prezračevanja z rekuperacijo toplote, ki omogoča nenehno izmenjavo zraka v hiši, hkrati pa ohranja njegovo temperaturo in vlažnost ter prihrani energijo. Rekuperator toplote je naprava, ki prenaša toploto iz izstopnega zraka na vstopni zrak brez mešanja obeh tokov. Rekuperator toplote mora imeti najmanj 75-odstotno učinkovitost izmenjave toplote.
 • Prilagodljivost in nadzor: Prezračevalni sistem v pasivni hiši mora biti prilagodljiv in nadzorovan glede na potrebe stanovalcev in zunanjih pogojev. Prezračevalni sistem mora omogočati nastavitev pretokov zraka po posameznih prostorih in po celotni hiši ter imeti funkcijo pojačanega delovanja za hitrejše odvajanje vlage ali vonjav. Prezračevalni sistem mora biti tudi opremljen s senzorji za merjenje temperature, vlažnosti, CO2 in drugih parametrov kakovosti zraka ter samodejno prilagajati prezračevanje glede na te podatke.
 • Zvočna zaščita: Prezračevalni sistem v pasivni hiši mora zagotavljati ustrezno zvočno zaščito tako med prostori v hiši kot med hišo in okolico. Prezračevalni sistem ne sme povzročati prekomernega hrupa v bivalnih prostorih ali v prostoru s prezračevalnim sistemom.

Prezračevalni sistem v pasivni hiši sestavljajo naslednji elementi:

 • Centralna rekuperativna enota: To je naprava, ki dovaja svež zrak v hišo in odvaja odpadni zrak iz hiše ter prenaša toploto med obema tokovoma. Rekuperativna enota mora biti nameščena v tehničnem prostoru, ki je dobro izoliran in zrakotesen. Rekuperativna enota mora biti opremljena z ustreznimi filtri za čiščenje zraka, ventilatorji za poganjanje zraka, izmenjevalnikom toplote za prenos toplote, senzorji za merjenje parametrov zraka in krmilnikom za nadzor delovanja sistema.
 • Cevni razvod z difuzorji: To je sistem cevi in odprtin, ki povezuje rekuperativno enoto s posameznimi prostori v hiši. Cevni razvod mora biti izveden tako, da zagotavlja enakomerno porazdelitev zraka po hiši in preprečuje nastanek hrupa ali vibracij. Cevi morajo biti izolirane in zrakotesne ter imeti čim manj ovinkov in zožitev. Difuzorji so naprave, ki dovajajo ali odvajajo zrak v ali iz prostorov. Difuzorji morajo biti nameščeni na ustreznih mestih v stropu ali steni ter omogočati nastavitev pretoka in smeri zraka.
 • Razni dodatni elementi: To so naprave, ki izboljšujejo delovanje prezračevalnega sistema ali zagotavljajo dodatne funkcije. Med njimi so dušilniki hrupa, ki zmanjšujejo hrup v ceveh ali difuzorjih, ventili za zapiranje ali odpiranje pretoka zraka v posameznih ceveh ali prostorih, grelci ali hladilniki za dodatno ogrevanje ali hlajenje dovodnega zraka, razvlaževalci ali vlažilci za uravnavanje vlažnosti zraka, senzorji CO2 ali drugih snovi za nadzor kakovosti zraka ipd.

Prezračevalni sistem v pasivni hiši mora biti načrtovan in izveden skladno s standardom pasivnih hiš in drugimi veljavnimi predpisi ter normativi. Pri načrtovanju prezračevalnega sistema je treba upoštevati potrebe stanovalcev, arhitekturne značilnosti hiše, klimatske pogoje okolice in ekonomske vidike investicije in obratovanja. Pri izvedbi prezračevalnega sistema je treba zagotoviti kakovostno montažo in tesnjenje elementov ter preveriti njihovo delovanje in učinkovitost. Pri vzdrževanju prezračevalnega sistema je treba redno čistiti in menjati filtre, preverjati stanje elementov in njihovo delovanje ter odpravljati morebitne napake ali okvare.

Prezračevanje v pasivni hiši je ključnega pomena za zagotavljanje visoke kakovosti bivalnega okolja in nizke porabe energije. Prezračevanje v pasivni hiši mora biti skrbno načrtovano, izvedeno in vzdrževano, da se dosežejo optimalni rezultati. V tem članku smo predstavili osnovna načela, metodologijo in izvedbo prezračevanja v pasivni hiši ter opozorili na nekatere izzive in rešitve, s katerimi se srečujejo projektanti, izvajalci in uporabniki pasivnih hiš.

Med glavnimi izzivi so:

 • Zagotavljanje zrakotesnosti stavbe: Zrakotesnost stavbe je pogoj za učinkovito delovanje prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote. Zrakotesnost stavbe je odvisna od kakovosti gradbenih materialov, izvedbe detajlov in spojev ter kontrole kakovosti. Zrakotesnost stavbe je treba preveriti z blower-door testom, ki mora biti opravljen v skladu s standardom EN 13829.
 • Izbira primerne rekuperativne enote: Rekuperativna enota je srce prezračevalnega sistema v pasivni hiši. Rekuperativna enota mora imeti visoko učinkovitost izmenjave toplote, nizko porabo električne energije, dobro filtracijo zraka, enostavno upravljanje in vzdrževanje ter nizek nivo hrupa. Rekuperativna enota mora biti primerna za velikost in zasnovo hiše ter za klimatske razmere v okolici. Rekuperativna enota mora biti certificirana po standardu EN 13141-7.
 • Načrtovanje in izvedba cevnega razvoda: Cevni razvod je sistem, ki povezuje rekuperativno enoto s prostori v hiši. Cevni razvod mora biti načrtovan tako, da zagotavlja ustrezne pretokov zraka po hiši ter preprečuje nastanek hrupa ali vibracij. Cevni razvod mora biti izveden z uporabo kakovostnih cevi in difuzorjev ter z upoštevanjem pravil za hidravlično uravnoteženje sistema. Cevni razvod mora biti izoliran in zrakotesen ter imeti čim manj ovinkov in zožitev¹.
 • Vgradnja dodatnih elementov: Dodatni elementi so naprave, ki izboljšujejo delovanje prezračevalnega sistema ali zagotavljajo dodatne funkcije. Dodatni elementi morajo biti vgrajeni tako, da ne ovirajo delovanja prezračevalnega sistema ali povzročajo dodatnih toplotnih izgub ali dobitkov. Dodatni elementi morajo biti usklajeni z rekuperativno enoto in cevnim razvodom ter imeti ustrezno regulacijo in nadzor.

Prezračevanje v pasivni hiši ima številne prednosti za stanovalce in okolje.

Prezračevanje v pasivni hiši zagotavlja:

 • Svež, čist in ustrezno temperiran in navlažen zrak v bivalnih prostorih: Prezračevanje v pasivni hiši dovaja svež zrak iz zunanjosti, ki je filtriran in ogret ali ohlajen s pomočjo izstopnega zraka. Prezračevanje v pasivni hiši odvaja zrak iz prostorov, ki so obremenjeni z vonjavami, vlago ali onesnaževali. Tako se zagotavlja visoka kakovost bivalnega okolja, ki je prijetno, zdravo in ugodno za koncentracijo in delovno učinkovitost.
 • Zmanjšanje toplotnih izgub in porabe energije za ogrevanje ali hlajenje hiše: Prezračevanje v pasivni hiši preprečuje toplotne izgube skozi nezrakotesne špranje v toplotnem ovoju stavbe. Prezračevanje v pasivni hiši ohranja toploto izstopnega zraka s pomočjo rekuperativne enote, ki jo prenaša na vstopni zrak. Prezračevanje v pasivni hiši tako zmanjšuje potrebo po dodatnem ogrevanju ali hlajenju zraka v hiši. Prezračevanje v pasivni hiši prispeva k nizki porabi energije za ogrevanje ali hlajenje hiše, ki ne sme presegati 15 kWh/m²/leto.
 • Varovanje okolja in podnebja: Prezračevanje v pasivni hiši zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo pri proizvodnji energije za ogrevanje ali hlajenje hiše. Prezračevanje v pasivni hiši prispeva k varovanju okolja in podnebja ter k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.
 • Izboljšanje kakovosti zraka in zdravja: Prezračevanje v pasivni hiši odstranjuje neželene vonjave, vlago, prah, pelod, mikroorganizme in druge onesnaževalce iz zraka v hiši. Prezračevanje v pasivni hiši tako preprečuje nastanek plesni, alergij, astme in drugih respiratornih težav. Prezračevanje v pasivni hiši tudi zagotavlja zadostno količino kisika v bivalnih prostorih, kar je pomembno za dobro počutje, spanje in delovanje možganov.
 • Povečanje udobja in prihranka: Prezračevanje v pasivni hiši omogoča nadzor nad temperaturo in vlažnostjo zraka v hiši. Prezračevanje v pasivni hiši tako preprečuje pregrevanje ali podhlajevanje hiše ter prekomerno suhost ali vlažnost zraka. Prezračevanje v pasivni hiši tudi zmanjšuje potrebo po dodatnih ogrevalnih ali hladilnih napravah, ki bi porabile več energije in denarja. Prezračevanje v pasivni hiši tako povečuje udobje bivanja in prihranek energije.
 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa in prispevek k trajnostnemu razvoju: Prezračevanje v pasivni hiši zmanjšuje porabo fosilnih goriv za ogrevanje ali hlajenje hiše. Prezračevanje v pasivni hiši tako zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam. Prezračevanje v pasivni hiši tudi spodbuja uporabo obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter ali biomasa. Prezračevanje v pasivni hiši tako zmanjšuje ogljični odtis hiše in prispeva k trajnostnemu razvoju.

Prezračevanje v pasivni hiši je nujen del koncepta pasivne gradnje, ki zagotavlja visoko kakovost bivalnega okolja in nizko porabo energije. Prezračevanje v pasivni hiši temelji na uporabi rekuperativne enote, ki prenaša toploto med dovodnim in odvodnim zrakom ter tako ohranja ugodno temperaturo in vlažnost zraka v hiši. Prezračevanje v pasivni hiši mora biti skrbno načrtovano, izvedeno in vzdrževano, da se dosežejo optimalni rezultati. Pri tem je treba upoštevati potrebe stanovalcev, arhitekturne značilnosti hiše, klimatske pogoje okolice in ekonomske vidike investicije in obratovanja. Prezračevanje v pasivni hiši ima številne prednosti za stanovalce in okolje, saj zagotavlja svež, čist in ustrezno temperiran in navlažen zrak v bivalnih prostorih ter zmanjšuje toplotne izgube in porabo energije za ogrevanje ali hlajenje hiše. Prezračevanje v pasivni hiši pa ima tudi nekatere izzive, ki zahtevajo pozornost in rešitve pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju prezračevalnega sistema. Med glavnimi izzivi so zagotavljanje zrakotesnosti stavbe, izbira primerne rekuperativne enote, načrtovanje in izvedba cevnega razvoda ter vgradnja dodatnih elementov.

Opis prezračevalne naprave – rekuperatorja:

Prezračevalna naprava je naprava, ki skrbi za dovod svežega zraka in odvod onesnaženega zraka iz prostorov. Prezračevalna naprava ima običajno naslednje glavne sestavne dele:

 • Rekuperator: To je toplotni izmenjevalec, ki prenaša toploto (in včasih tudi vlago) iz odvodnega zraka na dovodni zrak. Rekuperator tako zmanjšuje toplotne izgube pri prezračevanju in prihrani energijo za ogrevanje ali hlajenje zraka. Rekuperator ima lahko različne vrste izmenjevalnikov toplote (ploščati, rotacijski, entalpijski) in različne stopnje učinkovitosti (od 50% do 95%).
 • Ventilatorji: To so naprave, ki poganjajo zrak skozi prezračevalno napravo in cevni razvod. Ventilatorji so lahko konstantni ali spremenljivi, odvisno od potrebe po pretoku zraka. Ventilatorji morajo biti energijsko varčni in tihi.
 • Filtri: To so elementi, ki čistijo zrak pred vstopom v prezračevalno napravo in pred izstopom iz nje. Filtri odstranjujejo prah, pelod, mikroorganizme in druge delce iz zraka. Filtri morajo biti redno menjani in čiščeni.
 • Baterije: To so elementi, ki dodatno ogrevajo ali hladijo zrak po potrebi. Baterije so lahko električne ali vodne, odvisno od vira energije. Baterije se uporabljajo predvsem v pasivnih hišah, kjer ni drugega ogrevalnega ali hladilnega sistema.
 • Senzorji in regulatorji: To so elementi, ki merijo in nadzirajo parametre zraka, kot so temperatura, vlaga, CO2 in drugi. Senzorji in regulatorji omogočajo avtomatsko ali ročno prilagajanje pretoka zraka, temperature zraka in drugih funkcij prezračevalne naprave.

Kako deluje prezračevalna naprava – Rekuperator?

 • Zunanji zrak vstopi v prezračevalno napravo skozi filter in se ogreje ali ohladi s pomočjo rekuperatorja in baterije.
 • Notranji zrak izstopa iz prezračevalne naprave skozi filter in odda toploto ali vlago rekuperatorju.
 • Dovodni zrak se razporedi po cevnem razvodu do bivalnih prostorov (dnevna soba, spalnica, otroška soba), kjer se dovaja skozi difuzorje.
 • Odvodni zrak se zbira po cevnem razvodu iz vlažnih prostorov (kuhinja, kopalnica, stranišče), kjer se odvaja skozi difuzorje.
 • Pretok zraka se uravnava glede na potrebo po svežem zraku, udobju in energijski učinkovitosti.

Prezračevalna naprava ima številne prednosti za zdravje, udobje in varčnost. Nekatere od teh prednosti so:

 • Zagotavljanje svežega in čistega zraka: Prezračevalna naprava dovaja svež zrak iz zunanjosti in odvaja onesnažen zrak iz notranjosti. S tem preprečuje nabiranje škodljivih snovi, kot so CO2, vlaga, prah, pelod, mikroorganizmi in drugi alergeni. Prezračevalna naprava tudi filtrira zrak in odstranjuje delce, ki bi lahko povzročali draženje ali alergije. Svež in čist zrak izboljšuje kakovost bivanja, počutje, koncentracijo in spanje ter preprečuje glavobole, utrujenost, astmo in druge bolezni dihal.
 • Ohranjanje toplote in energije: Prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote izkorišča toploto odvodnega zraka in jo prenese na dovodni zrak. S tem zmanjšuje toplotne izgube pri prezračevanju in prihrani energijo za ogrevanje ali hlajenje zraka. Prezračevalna naprava tako prispeva k nižjim stroškom ogrevanja ali hlajenja ter manjšemu vplivu na okolje. Rekuperatorji lahko vračajo tudi vlago iz odvodnega zraka na dovodni zrak in s tem ohranjajo optimalno vlažnost v prostorih.
 • Prilagajanje potrebam in željam: Prezračevalna naprava omogoča prilagajanje pretoka zraka, temperature zraka in drugih funkcij prezračevalnega sistema glede na potrebe in želje uporabnikov. Prezračevalna naprava se lahko avtomatsko ali ročno uravnava glede na parametre zraka, kot so temperatura, vlaga, CO2 in drugi. Prezračevalna naprava se lahko tudi poveže z drugimi sistemi v stavbi, kot so ogrevalni ali hladilni sistem, termostati, senzorji gibanja in drugi. Prezračevalna naprava tako zagotavlja optimalno udobje bivanja.
 • Enostavnost namestitve in vzdrževanja: Prezračevalna naprava je enostavna za namestitev in vzdrževanje. Prezračevalna naprava se lahko namesti na steno ali strop objekta, za dovod in odvod zraka pa je potrebno izvrtati le nekaj lukenj v steno. Prezračevalna naprava je lahko centralna ali lokalna, odvisno od velikosti in razporeditve prostorov. Prezračevalna naprava je tudi tiha in energijsko varčna. Prezračevalna naprava zahteva le redno menjavo in čiščenje filtrov ter občasno preverjanje delovanja prezračevalnega sistema.

Centralna ali lokalna prezračevalna naprava? Kaj je prava izbira?

Prezračevalne naprave se lahko razlikujejo po več kriterijih, kot so način napajanja, namen prezračevanja, metoda izmenjave zraka in zasnova naprave. Najpogosteje pa se prezračevalne naprave delijo na centralne in lokalne.

Centralne prezračevalne naprave so naprave, ki prezračujejo celotno stavbo ali večji del stavbe. Centralne prezračevalne naprave imajo eno ali več centralnih enot, ki so povezane s cevnim razvodom do posameznih prostorov. Centralne prezračevalne naprave so primerne za Pasivne hiše in ostale novogradnje ali večje adaptacije, saj zahtevajo večji poseg v objekt. Centralne prezračevalne naprave omogočajo visoko stopnjo rekuperacije toplote in vlage ter prilagodljivo in napredno upravljanje.

Lokalne prezračevalne naprave so naprave, ki prezračujejo posamezen prostor ali manjši del stavbe. Lokalne prezračevalne naprave imajo eno ali več lokalnih enot, ki so nameščene na steno ali strop objekta. Lokalne prezračevalne naprave so primerne za obstoječe stavbe ali manjše prostore, saj zahtevajo manjši poseg v objekt. Lokalne prezračevalne naprave omogočajo slabšo stopnjo rekuperacije toplote in vlage ter enostavno in tiho delovanje.

Centralne in lokalne prezračevalne naprave se lahko primerjajo po več kriterijih, kot so učinkovitost, stroški, montaža in vzdrževanje. Nekatere glavne razlike so:

 • Učinkovitost: Centralne prezračevalne naprave imajo višjo stopnjo rekuperacije toplote in vlage ter bolj enakomerno porazdelitev zraka po prostorih. Lokalne prezračevalne naprave imajo običajno nižjo stopnjo rekuperacije toplote in vlage ter lahko povzročajo neenakomerno porazdelitev zraka po prostorih.
 • Stroški: Centralne prezračevalne naprave so običajno dražje od lokalnih prezračevalnih naprav, tako v nakupu kot v obratovanju. Lokalne prezračevalne naprave so običajno cenejše od centralnih prezračevalnih naprav, tako v nakupu kot v obratovanju. Za obe vrsti prezračevalnih naprav je možno pridobiti subvencijo Ekosklada.
 • Montaža: Centralne prezračevalne naprave zahtevajo večji poseg v objekt in več prostora za namestitev centralne enote in cevnega razvoda. Lokalne prezračevalne naprave zahtevajo manjši poseg v objekt in manj prostora za namestitev lokalnih enot.
 • Vzdrževanje: Centralne prezračevalne naprave zahtevajo redno čiščenje in menjavo filtrov ter občasno preverjanje delovanja celotnega sistema. Lokalne prezračevalne naprave zahtevajo redno čiščenje in menjavo filtrov ter občasno preverjanje delovanja posameznih enot.

Lokalne prezračevalne naprave niso primerne za Pasivne hiše, saj ne zagotavljajo zadostnega in enakomernega prezračevanja celotne stavbe. Pasivna hiša je koncept gradnje, ki temelji na visoki energetski učinkovitosti in nizki porabi energije za ogrevanje in hlajenje. Pasivna hiša izkorišča naravne vire (sonce, veter, zemlja) in sodobno tehnologijo (izolacija, prezračevanje, okna) za zagotavljanje optimalnega bivalnega udobja z minimalnim vplivom na okolje.

Pasivna hiša mora izpolnjevati stroge kriterije glede toplotnih izgub, prezračevanja in kakovosti zraka, ki so določeni v mednarodnem standardu za pasivne hiše (Passive House Standard). Eden od ključnih elementov pasivne hiše je zrakotesnost ovoja stavbe. Zrakotesnost pomeni, da je ovoj stavbe (stene, streha, tla) neprepusten za nekontrolirano uhajanje ali vdiranje zraka skozi netesne spoje, fuge, reže ali preboje.

Zrakotesnost je pomembna zaradi več razlogov:

 • Zmanjšuje toplotne izgube zaradi konvekcije in s tem znižuje potrebo po dodatnem ogrevanju.
 • Preprečuje kondenzacijo vlage v konstrukciji ovoja stavbe in s tem preprečuje nastanek plesni in poškodb materialov.
 • Zagotavlja boljše bivalno udobje, saj preprečuje prepih in vpliv zunanjih dejavnikov (hrup, prah, vonjave) na notranjo klimo.
 • Omogoča učinkovito delovanje mehanskega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Mehansko prezračevanje je sistem za zagotavljanje svežega in filtriranega zraka v prostorih brez odpiranja oken. Mehansko prezračevanje je nujno potrebno v pasivnih hišah zaradi visoke stopnje tesnosti ovoja stavbe. Mehansko prezračevanje mora biti opremljeno s toplotnim izmenjevalnikom, ki vrača toploto odpadnega zraka v dovodni zrak. S tem se zmanjša potreba po dodatnem ogrevanju svežega zraka in poveča energetska učinkovitost sistema.

Centralna prezračevalna naprava je naprava, ki prezračuje celotno stavbo ali večji del stavbe. Centralna prezračevalna naprava ima eno ali več centralnih enot, ki so povezane s cevnim razvodom do posameznih prostorov. Centralna prezračevalna naprava je primerna za pasivne hiše, saj zagotavlja visoko stopnjo rekuperacije toplote in vlage ter bolj enakomerno porazdelitev zraka po prostorih. Centralna prezračevalna naprava omogoča tudi prilagodljivo in napredno upravljanje sistema glede na potrebe in želje uporabnikov. Centralna prezračevalna naprava je prava rešitev za pasivne hiše, saj zagotavlja optimalno bivalno udobje z minimalnim vplivom na okolje.

Ugotovimo lahko, da lokalne prezračevalne naprave niso primerne za zagotavljanje kakovostnega in enakomernega prezračevanja celotne stavbe, če so nameščene le v omejenem številu prostorov ali delih stavbe. Te naprave imajo slabšo sposobnost vračanja toplote in vlage iz izhodnega zraka in lahko povzročijo neustrezno porazdelitev zraka po prostorih. Poleg tega lahko lokalne prezračevalne naprave ustvarijo nezaželene razlike v tlaku med notranjim in zunanjim zrakom. To lahko vodi do izgube ali vdora zraka skozi slabo tesneče dele stavbe. S tem se zmanjša delovanje toplotnega izmenjevalnika in poveča potreba po dodatnem ogrevanju ali hlajenju zraka.

Zato je priporočljivo uporabljati centralne prezračevalne naprave, ki omogočajo boljši nadzor nad količino in kakovostjo zraka v celotni stavbi. Centralne prezračevalne naprave so bolj učinkovite pri vračanju toplote in vlage iz odpadnega zraka in lahko zagotovijo enakomerno porazdelitev zraka po prostorih. Prav tako lahko centralne prezračevalne naprave uravnavajo tlak med notranjim in zunanjim zrakom in preprečujejo izgubo ali vdor zraka skozi netesne spoje. S tem se poveča delovanje toplotnega izmenjevalnika in zmanjša potreba po dodatnem ogrevanju ali hlajenju zraka. Za izbiro primerne centralne prezračevalne naprave je potrebno upoštevati več dejavnikov, kot so velikost in namembnost stavbe, klimatske razmere, energetska učinkovitost, stroški vzdrževanja in regulativa. Priporočamo, da se za svetovanje obrnete na strokovnjake s področja prezračevanja. Mi se s tem področjem ukvarjamo že več kot 20 let.

V tem članku smo predstavili osnovna načela, metodologijo in izvedbo prezračevanja v pasivni hiši ter opozorili na nekatere izzive in rešitve, s katerimi se srečujejo projektanti, izvajalci in uporabniki pasivnih hiš. Upamo, da smo vam s tem člankom ponudili koristne informacije in nasvete za vaš projekt pasivne hiše ali za vaše bivanje v pasivni hiši.

Če želite izvedeti več o prezračevanju in gradnji objektov, ki izpolnjujejo vse sodobne zahteve za gradnjo vrhunskih pasivnih hiš, se lahko obrnete na Arhem.si in PasivnaGradnja.si. Tu vam bomo nudili strokovni nasvet, izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in gradnjo objektov po vaših željah in potrebah. Imamo več kot 20 let izkušenj na področju pasivne gradnje in smo pionirji razvoja tega področja v Sloveniji.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *