Prezračevanje hiše: Naravno ali prezračevanje z rekuperacijo

Kvaliteta zraka v stanovanjski hiši z različnimi načini prezračevanja

Zrak je bistven element za naše zdravje in dobro počutje. Vendar pa je kvaliteta zraka, ki ga dihamo v zaprtih prostorih, pogosto slaba. Onesnaževala, alergeni, plesen, vlaga, vonjave in drugi dejavniki lahko negativno vplivajo na naše dihalne poti, oči, kožo in splošno imunost. Zato je nujno, da zagotovimo ustrezno prezračevanje naših bivalnih prostorov. Prezračevanje je proces izmenjave notranjega in zunanjega zraka, ki omogoča odvajanje neželenih snovi iz zraka in dovajanje svežega in kisikovega zraka. Prezračevanje lahko poteka naravno ali prisilno. V tem članku bom primerjal kvaliteto bivanja za uporabnika v hiši s prezračevanjem in v hiši, ki ga nima. Pokazal bom, zakaj je hiša brez prezračevanja zastarela in neprimerna rešitev, ki ima številne slabosti za kakovost zraka, udobje in energetsko učinkovitost. Pokazal bom tudi, zakaj je hiša s prezračevanjem sodobna in optimalna rešitev, ki ima številne prednosti za kakovost zraka, udobje in energetsko učinkovitost. Posebej bom izpostavili prezračevanje s prezračevalno napravo, ki je nujna komponenta sodobnih objektov, ki imajo visoko stopnjo zatesnjenosti in izolacije. Prezračevalna naprava omogoča vračanje toplote iz odvajanega notranjega zraka v dovajani zunanji zrak, kar pomeni prihranek energije in denarja.

Prezračevanje lahko poteka naravno ali prisilno. Naravno prezračevanje se zgodi zaradi razlike v temperaturi in tlaku med notranjostjo in zunanjostjo objekta. To pomeni, da se zrak izmenjuje skozi odprta okna, vrata, reže in druge odprtine v ovoju stavbe. Prisilno prezračevanje pa se izvaja s pomočjo mehanskih naprav, kot so ventilatorji, prezračevalne naprave ali klimatske naprave.

Naravno prezračevanje je zastarela in neprimerna metoda za zagotavljanje kvalitetnega zraka v stanovanjski hiši. Ima številne slabosti, kot so:

 • Nezadostna količina svežega zraka v prostoru, če so okna zaprta zaradi varnosti, hrupa ali mraza.
 • Neenakomerna porazdelitev zraka po prostoru, kar lahko povzroči prepih ali neugodne temperaturne razlike.
 • Nezmožnost nadzora nad kakovostjo zunanjega zraka, ki je lahko onesnažen zaradi prometa, industrije ali drugih virov.
 • Velika izguba toplote iz prostora zaradi odvajanja ogretega zraka na prosto.

Prisilno prezračevanje je sodobna in optimalna rešitev za zagotavljanje kvalitetnega zraka v stanovanjski hiši. Omogoča boljši nadzor nad količino, kakovostjo in porazdelitvijo zraka po prostoru. Vendar pa ima tudi nekaj slabosti, kot so:

 • Potreba po električni energiji za delovanje mehanskih naprav.
 • Potreba po vzdrževanju in čiščenju naprav in cevovodov.
 • Možnost širjenja mikroorganizmov ali onesnaževal po cevovodih.
 • Izguba toplote iz prostora zaradi dovajanja hladnejšega zraka od zunaj.

Da bi odpravili slabosti prisilnega prezračevanja in povečali njegove prednosti, se uporablja prezračevanje z rekuperacijo. To je posebna vrsta prisilnega prezračevanja, ki omogoča vračanje toplote iz odvajanega notranjega zraka v dovajani zunanji zrak. Tako se zmanjša izguba toplote iz prostora in prihrani energija za ogrevanje ali hlajenje.

Prezračevanje z rekuperacijo poteka s pomočjo centralne prezračevalne naprave z rekuperatorjem. To je naprava, ki je nameščena v enem prostoru objekta, iz katere se speljejo cevi za dovod in odvod zraka do vseh ostalih prostorov. Rekuperator je toplotni izmenjevalec, ki prenaša toploto med dvema tokovoma zraka, ki tečeta v nasprotnih smereh. Tako se odvajanemu notranjemu zraku odvzame toplota in se preda dovajanemu zunanjemu zraku. Rekuperator ima tudi filtre, ki prečistijo zrak pred vstopom in izstopom iz naprave.

Prezračevanje z rekuperacijo ima številne prednosti za kvaliteto zraka in udobje v stanovanjski hiši, kot so:

 • Zagotavljanje stalnega dovoda svežega in filtriranega zraka v prostor.
 • Odvajanje vlage, vonjav, CO2 in drugih onesnaževal iz prostora.
 • Preprečevanje nastanka plesni in kondenzacije na stenah in oknih.
 • Izboljšanje energetske učinkovitosti objekta zaradi manjše potrebe po ogrevanju ali hlajenju zraka.
 • Zmanjšanje stroškov za ogrevanje ali hlajenje zraka zaradi vračanja toplote.
 • Povečanje vrednosti objekta zaradi sodobne tehnologije prezračevanja.

Prezračevanje z rekuperacijo je nujna komponenta sodobnih objektov, ki imajo visoko stopnjo zatesnjenosti in izolacije. Za uspešno delovanje prezračevalne naprave je potrebno upoštevati nekaj pomembnih dejavnikov, kot so:

 • Pravilna dimenzioniranje in postavitev prezračevalne naprave glede na velikost in razporeditev prostorov.
 • Pravilna izbira in namestitev cevovodov za dovod in odvod zraka ter njihovo redno čiščenje.
 • Pravilna izbira in namestitev rekuperatorja glede na klimatske razmere in željeno stopnjo vračanja toplote.
 • Pravilna izbira in menjava filtrov za prečiščevanje zraka ter njihovo redno čiščenje ali zamenjava.
 • Pravilna nastavitev in upravljanje prezračevalne naprave glede na potrebe po prezračevanju in temperaturi zraka.

Kvaliteta zraka v stanovanjski hiši je pomemben dejavnik za naše zdravje in dobro počutje. Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje naših bivalnih prostorov, je potrebno opustiti naravno prezračevanje, ki je zastarelo in neprimerno. Namesto tega je priporočljivo uporabiti prezračevanje z rekuperacijo. To je sodobna tehnologija prisilnega prezračevanja, ki omogoča vračanje toplote iz odvajanega notranjega zraka v dovajani zunanji zrak. Tako se zmanjša izguba toplote iz prostora in prihrani energija za ogrevanje ali hlajenje. Prezračevanje z rekuperacijo ima številne prednosti za kvaliteto zraka in udobje v stanovanjski hiši, vendar zahteva tudi pravilno načrtovanje, vgradnjo, vzdrževanje in upravljanje prezračevalne naprave.

Kako prezračevanje vpliva na kvaliteto bivanja

Prezračevanje je proces izmenjave notranjega in zunanjega zraka, ki omogoča odvajanje neželenih snovi iz zraka in dovajanje svežega in kisikovega zraka. Prezračevanje je bistveno za naše zdravje in dobro počutje, saj vpliva na kakovost zraka, ki ga dihamo v zaprtih prostorih. V tem članku bomo primerjali kvaliteto bivanja za uporabnika v hiši s prezračevanjem in v hiši, ki ga nima.

Hiša brez prezračevanja

Hiša brez prezračevanja je tista, ki se zanaša le na naravno prezračevanje skozi odprta okna, vrata, reže in druge odprtine v ovoju stavbe. To pomeni, da je izmenjava zraka odvisna od razlike v temperaturi in tlaku med notranjostjo in zunanjostjo objekta. Naravno prezračevanje ima številne slabosti, kot so:

 • Nezadostna količina svežega zraka v prostoru, če so okna zaprta zaradi varnosti, hrupa ali mraza.
 • Neenakomerna porazdelitev zraka po prostoru, kar lahko povzroči prepih ali neugodne temperaturne razlike.
 • Nezmožnost nadzora nad kakovostjo zunanjega zraka, ki je lahko onesnažen zaradi prometa, industrije ali drugih virov.
 • Velika izguba toplote iz prostora zaradi odvajanja ogretega zraka na prosto.

Uporabnik v hiši brez prezračevanja se sooča s slabimi pogoji za bivanje, kot so:

 • Zatohlost, pomanjkanje kisika, glavobol in utrujenost.
 • Vlaga, plesen, kondenzacija na stenah in oknih ter posledično alergije in astma.
 • Vonjave, CO2 in druga onesnaževala, ki lahko dražijo dihalne poti in oči.
 • Visoki stroški za ogrevanje ali hlajenje zraka zaradi izgube toplote.

Hiša s prezračevanjem

Hiša s prezračevanjem je tista, ki ima vgrajen mehanski sistem za prisilno izmenjavo zraka med notranjostjo in zunanjostjo objekta. To pomeni, da je izmenjava zraka neodvisna od razlike v temperaturi in tlaku med notranjostjo in zunanjostjo objekta. Mehanski sistem za prezračevanje lahko deluje samostojno ali v kombinaciji s klimatsko napravo.

Obstajajo različne vrste mehanskih sistemov za prezračevanje, kot so:

 • Prezračevanje z dovodom svežega zraka in odvodom starega zraka brez vračanja toplote.
 • Prezračevanje z dovodom svežega zraka in odvodom starega zraka z vračanjem toplote (rekuperacija).
 • Prezračevanje z dovodom svežega zraka in odvodom starega zraka z vračanjem toplote in vlage (entalpijska rekuperacija).
 • Prezračevanje z dovodom svežega zraka in odvodom starega zraka z vračanjem toplote in regulacijo vlage (higrosenzibilna rekuperacija).

Prezračevanje s prezračevalno napravo ima številne prednosti, kot so:

 • Zagotavljanje stalnega dovoda svežega in filtriranega zraka v prostor.
 • Odvajanje vlage, vonjav, CO2 in drugih onesnaževal iz prostora.
 • Preprečevanje nastanka plesni in kondenzacije na stenah in oknih.
 • Izboljšanje energetske učinkovitosti objekta zaradi manjše potrebe po ogrevanju ali hlajenju zraka.
 • Zmanjšanje stroškov za ogrevanje ali hlajenje zraka zaradi vračanja toplote.
 • Povečanje vrednosti objekta zaradi sodobne tehnologije prezračevanja.

Uporabnik v hiši s prezračevanjem uživa v boljših pogojih za bivanje, kot so:

 • Svež, čist in kisikov zrak, ki izboljšuje koncentracijo, počutje in imunost.
 • Ustrezna vlažnost zraka, ki preprečuje suhost sluznic, kože in oči.
 • Brez vonjav, CO2 in drugih onesnaževal, ki lahko povzročajo glavobol, slabost in alergije.
 • Ugodna temperatura zraka, ki se prilagaja letnim časom in potrebam uporabnika.
 • Nižji stroški za ogrevanje ali hlajenje zraka zaradi vračanja toplote.

Prezračevanje je pomemben dejavnik za kvaliteto bivanja v zaprtih prostorih. Hiša brez prezračevanja se zanaša le na naravno prezračevanje skozi odprta okna, kar ima številne slabosti za kakovost zraka, udobje in energetsko učinkovitost. Hiša s prezračevanjem ima vgrajen mehanski sistem za prisilno izmenjavo zraka med notranjostjo in zunanjostjo objekta, kar ima številne prednosti za kakovost zraka, udobje in energetsko učinkovitost. Prezračevanje s prezračevalno napravo je nujna komponenta sodobnih objektov, ki imajo visoko stopnjo zatesnjenosti in izolacije. Prezračevalna naprava omogoča vračanje toplote iz odvajanega notranjega zraka v dovajani zunanji zrak, kar pomeni prihranek energije in denarja.

Če želite izvedeti več o prezračevanju in gradnji objektov, ki izpolnjujejo vse sodobne zahteve za gradnjo vrhunskih pasivnih hiš, se lahko obrnete na Arhem.si in PasivnaGradnja.si. Tu vam bomo nudili strokovni nasvet, izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in gradnjo objektov po vaših željah in potrebah. Imamo več kot 20 let izkušenj na področju pasivne gradnje in smo bili  pionirji ob razvoju tega področja v Sloveniji.

Avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh ZAPS 1244

Članki o Pasivni hiši in Pasivni gradnji za več in podrobnejše informacije:

Kako vam lahko pomagamo?

Prosimo izpolnite spodnja polja. V najkrajšem času vas bomo kontaktirali in pomagali pri realizaciji vašega projekta ali pa vam s svetovanjem in nasvetom pomagamo najti pravo rešitev.

Katero področje naših storitev vas zanima? *