Project Description

Projekt hiša SONČEK – pasivna hiša

Projekt Hiša Sonček – 12 stanovanjskih enot – Ljubljana

Pri razvoju projekta stanovanjske stavbe poimenovane Hiša Sonček, ki bo namenjena stanovanjski skupnosti obolelih za cerebralno paralizo je bila želja po čim boljši energetski učinkovitosti objekta in čim nižjih obratovalnih stroških. Stavba je dvonadstropna, v vsakem nadstropju je po eno stanovanje s šestimi ležišči. Stanovanje v zgornjem nadstropju ima direkten nivojski dostop z Vinčarjeve ceste, drugo stanovanje, ki je nadstropje niže, je dostopno s pomočjo dvigala in stopnic. Stanovanje v nižjem nadstropju ima možen direkten dostop na vrt iz bivalnega prostora. Iz avle v spodnjem nadstropju sta dostopni shrambi in strojnica, možen je tudi direkten dostop na vrt za stanovalce zgornjega stanovanja. Način bivanja, ki izvira iz potreb uporabnikov, bi namreč terjal precejšnje dodatne spremembe posameznih stanovanj, ki jih sedaj uporabljajo.

Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Ovoj objekta – zunanji zidovi so izvedeni z gradbenimi sistemo za gradnjo Pasivnih hiš: Energy Plus System.

Objekt je energetsko zasnovan na pasivnem standardu.

Leto gradnje: 2016
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Energy Plus System

Vizualizacija projekta:

Ureditev gradbene jame pred vgradnjo penjenega stekla

Izvedba dokončnega planuma in temelja za dvigalni jašek

Vgradnja penjenega stekla

Izvedba armature za talno ploščo

Gradnja obodnih sten pritličja:

Izvedba notranjih nosilnih sten v objektu:

Izvedba hidroizolacija na vkopanem delu in postavitev opaža za AB ploščo

Gradnja sten nadstropja:

Gradnja atike nad nadstropjem:

Izvedba inštalacij v objektu:

Izvedba zunanjih klančin, stopnišča in priklopa inštalacij:

Finalizacija v notranjosti objekt:

Finalizacija fasade: