Project Description

Pasivna Hiša Š – Maribor

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Temeljenje pomožnega objekta je izvedeno klasično s pasovnimi temelji. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in rahlo temperiranje, ko bo to potrebno (špice). Zasnova objekta sledi urbanističnim zahtevam za dano lokacijo, zato je tudi objekt relativno malo odprt, v delu mansarde, protu jugu. Pogoj je bil gabarit P+M ter glavnina strehe v izvedbi dvokapnice s slemenom v smeri V-Z. Slike naslednih faz sledijo.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 
Leto izgradnje: 2010
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
avtor: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244