Pasivna hiša R – Žalec2017-02-11T19:59:54+02:00

Project Description

Pasivna hiša R – Žalec

Projekt obravnava izvedbo Pasivne hiše v gabaritu P+N. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Ovoj objekta – zunanji zidovi so izvedeni z gradbenimi sistemo za gradnjo Pasivnih hiš: Energy Plus System. U vrednost zunanje stene je U=0,089 W/m2K. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko aktivacije betona in delno talnega gretja. Aktivacija betona bo uporabljena tudi v poletnem času za hlajenje. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo

Energetska bilanca objekta je 8,6 kWH/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:8,6 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Leto gradnje: 2015
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Energy Plus System

Projektant:
ARHEM d.o.o. – projektiranje Pasivnih in Nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekt: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.      ZAPS 1244

Vizualizacija projekta:

Izvedba izkopa:

Izvedba podpornega zidu na severni strani za utrditev brežine:

Izvedba vkopane garaže ob objektu:

Izvedba izkopa za vgradnjo penjenega stekla Glapor na lokaciji bodoče hjiše:

Vgradnja penjenega stekla Glapor pod talno ploščo pasivne hiše:

Izvedba temeljne plošče na izolaciji iz penjenega stekla Glapor:

Gradnja ovoja pritličja z gradbenim sistemom Energy Plus System (U=0,089 W/m2K):

Izvedba plošče nad pritličjem z razvodom prezračevanja, elektrike in sistema za aktivacijo betona:

Vstavitev elementov za prekinitev toplotnega mostu pri balkonu:

Izvedba opaža in vseh inštalacij v plošči nad mansardo:

tudi nam mansardo smo predvideli izvedbo AB plošče v kateri je predivden kompleten razvod vseh inštalacij. Prednost takšne izvedbe je garantirana zrakotesnost objekta, večja akumulacija znotraj objekta in možnost aktivacije betona, kar smo v tem primeru tudi naredili.

Postavitev strehe s kritino na objekt:

Vgradnja stavbnega pohištva – oken in podometnih elementov za žaluzije:

Objekt v vgrajenimi okni in pozidanimi čelnimi stenami na balkonu mansarde:

Ureditev brežine na severni strani objekta nad podpornim zidom ter planiranje na južni strani:

Pred izvedbo fasada in hortikulturna ureditev S brežine in strehe nad teraso:

Izvedba fasade na pasivni hiši:

Izvedba testa zrakotesnosti:

Delite to vsebino, Izberite željeno Platformo!

Go to Top