Project Description

Pasivna hiša Polskava

Predstavljamo Vam pasivno hišo: PASIVNA HIŠA POLSKAVA

Pasivna hiša je zasnovana racionalno, kar se izkazuje tudi v energetski bilanci objekta, ki je 8,2 kWh/m2a. Meja za pasivni standard je 15 kWh/m2a. Predstavljena pasivna hiša ta standard bistveno presega.

  • Tlorisni gabarit: 9,50 x 11,00 m
  • Višinski gabarit: P+1
  • Neto tlorisna površina: 150,65 m²
  • Naklon strešine: ravna streha
  • Število ležišč: 2 odrasla + 3 otroci
  • energetska bilanca objekta: 8,2 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Opis:

Pasivna hiša POLSKAVA je izpeljana iz hiše Lahinje. Nadstropje ima ravno streho in se konzolno širi proti jugu, tako da ustvarja dodatno poletno senčenje južnih oken v pritličju in povečanje sob v nadstropju.