Project Description

Pasivna hiša Pivka

Predstavljamo Vam pasivno hišo: PASIVNA HIŠA PIVKA

Pasivna hiša je zasnovana racionalno, kar se izkazuje tudi v energetski bilanci objekta, ki je 14,2 kWh/m2a. Meja za pasivni standard je 15 kWh/m2a. Predstavljena pasivna hiša ta standard bistveno presega.

  • Tlorisni gabarit: 12,69 x 11,00 m
  • Višinski gabarit: P+M
  • Neto tlorisna površina: 174,18 m²
  • Naklon strešine: 40°
  • Število ležišč: 2 odrasla + 2 otroka
  • energetska bilanca objekta: 14,2 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Opis:

Oblikovanje pasivne hiše PIVKA se zgleduje po pritličnih hišah, ne glede na to pa ima udobno mansardo z galerijo nad jedilnico in mostovž, ki povezuje oba dela sicer mladinske mansarde. Spalnica za starše se namreč nahaja v pritličju.