Project Description

Pasivna Hiša P – Srednja vas pri Polhovem Gradcu

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena še garaža in letni vrt, ki pa sta termično povsem ločena od “toplega” dela objekta.

Energetska bilanca objekta je 6,0 kWh/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP: 6,0 kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Leto izgradnje: 2014
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Isorast

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244