Project Description

Pasivna Hiša K&R – Pijava Gorica

Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Objekt je postavljen na lokaciji, ki ima izjemne poglede na ljubljansko barje.Teren je relativno strm, skalnat in to je povzročilo kar nekaj dodatnega napora, da je sedaj objekt vstavljen na lokacijo, ki omogoča izjemne poglede, obenem pa vrhunsko energetsko zasnovo. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Objekt bo izveden z ravno streho. V njem bomo uporabili tudi naš sistem aktivacije mase.

Energetska bilanca objekta je    kWh/m2a.

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:  kWh/m2a

Pasivna  hiša je upravičena do maksimalne subvencije Eko sklada, glede na energetsko bilanco.

Leto izgradnje: 2018
Sistem gradnje: Masivna gradnja – Energy Plus System

Projektant:

ARHEM d.o.o. – projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Alen Mladinov univ.dipl.inž.arh.    ZAPS 1244

Vizualizacija projekta:

Vizualizacija interierja: